Zneužívají sociální dávky chudí lidé, nebo politici?

Publikováno: 2. 8. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Zneužívají sociální dávky chudí lidé, nebo politici?
© Foto: Iva Zímová

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou určené nejchudším domácnostem a jednotlivcům. Otázky o jejich zneužívání jsou ve veřejné i politické debatě hluboce zakořeněny. Podle některých odborníků je ale zneužívání dávek spíše imaginární jev, který odvádí pozornost od skutečných problémů nebo slouží jako součást předvolebních kampaní k získání hlasů voličů. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi ukazuje, že téma zneužívání dávek je v české politice stále živé a poslední kroky vlády tuto otázku nadále vyostřují.

Před nedávnem sněmovnou schválená novela o krácení dávek za opakované neplacení přestupků odpovídá dlouhodobě utvářenému narativu politiků z pravicového spektra. Ti totiž velmi často zdůrazňují potřebu chudé lidi disciplinovat, a to skrze nejrůznější represe a tresty, a vyzdvihují přitom osobní odpovědnost každého jednotlivce za svůj život. Důvěrným odrazem těchto představ o sociální politice je nedávné uzákonění procesu odebírání dávek, které se do veřejné debaty propsalo jako „třikrát a dost“. Do jaké míry je proklamované rozhořčení politiků nad tím, že někteří lidé díky zneužívání sociálních dávek nemusejí pracovat, skutečností, a nakolik je důsledkem toho, že sociálně slabí a chudí jsou nejsnadnějším terčem politiků? Mohou mít projednávané návrhy vůbec nějaké pozitivní dopady?

Například Daniel Hůle, který se pomoci nejzranitelnějším skupinám lidí věnuje téměř celý život, návrhy důrazně odmítá a uvádí, jak snadno se lze dopustit přestupků, kvůli kterým by nově mohl jednotlivec o dávky přijít:

„Vypískáte Zemana při proslovu. Neuposlechnete výzvy policie, abyste přestal rušit. Protáhnete oslavu po desáté. A máte po dávkách,“ napsal Daniel Hůle.

"Sociální dávky" jako nástroj manipulace veřejností

Sociolog Ondřej Lánský, který se zaměřuje na politickou filosofii a sociální teorii včetně sociologie práce, dokládá, že sociální dávky jsou zneužívány spíše částí politického spektra než jejich příjemci. Jinými slovy, imaginární otázka zneužívání sociálních dávek dle něho představuje nástroj manipulace ze strany vybrané části politické reprezentace, která chce odklonit pozornost od klíčových témat. Zcela přitom opomíjí několik zásadních otázek. Kromě toho, že novelou zákona budou znovu bity děti, kterým tak dále ztěžujeme už tak komplikovaný start do života, úspory, které může novela přinést, jsou minimální. Zvýšit naopak mohou jen výdaje státního rozpočtu.

Základní nástroj boje proti chudým je lež

Jak napsal pro Seznam Zprávy Daniel Hůle, základním nástrojem bojovníků proti chudým je lež: „Pokud by snaha politiků řešit příčiny byla upřímná, prosadí v první řadě rovné šance na vzdělání pro malé děti. Místo toho budou chudé chytat do pasti jako králíky.“ Oba návrhy totiž podle Hůleho mohou mít negativní dopady na desítky tisíc důchodců, samoživitelů nebo chudých rodin s dětmi. Například druhý pozměňovací návrh, který čeká na závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně, namísto řešení bytové krize, které vláda původně slibovala, její oběti dále trestá. Kromě toho, že návrh rozšiřuje okruh postižitelných dávek v hmotné nouzi i o příspěvek na bydlení, prodlužuje „trestné“ odebírání dávek za banální přestupky ze tří na šest měsíců. „Přijdete pozdě na úřad, nebudete doma zastiženi – a půl roku nemáte za co koupit jídlo,“ píše Hůle ve svém komentáři.

Je rovněž důležité zmínit, že výdaje státu na sociální dávky v poměru k HDP v posledních letech klesají. Jak jsme upozornili v otevřeném dopise poslancům, dávky hmotné nouzi se k roku 2020 pohybují pod hranicí pěti miliard korun. Odhady odborníků navíc ukazují, že potencionální ztráty pro státní rozpočet se mohou pohybovat maximálně v jednotkách miliard korun a lze je řešit důslednější kontrolou ze strany úředníků. 

Komentář s názvem Volby jsou za rohem, politici vyhlašují válku chudým, který napsal Daniel Hůle pro Seznam Zprávy, naleznete pod tímto odkazem

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: Dagmar Růžičková

Související články