Apelujeme na odpovědnost zákonodárců: Neschvalujte změny zákonů, které uškodí nejchudším!

Publikováno: 27. 7. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Apelujeme na odpovědnost zákonodárců: Neschvalujte změny zákonů, které uškodí nejchudším!
© Foto: pin

Zveřejňujeme dopis Charity a Člověka v tísni poslancům, ve kterém upozorňujeme, že novela zákona o pomoci v hmotné nouzi bude mít negativní dopady na osoby s nižšími příjmy. Změny by nepřinesly žádné úspory, naopak by více lidí mohlo upadnout do dluhů, ztratit bydlení nebo přijít o zdraví.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

obracíme se na vás jako dva největší poskytovatelé sociálních služeb v České republice, abyste před hlasováním ve 3. čtení o sněmovním tisku č. 652, které proběhne 28. července od 11.00 hodin, znovu zvážili, zda pro něj budete hlasovat.

Návrh sledujeme od původního záměru hnutí SPD přes podobu upravenou s přispěním MPSV až po poslední verzi komplexního pozměňovacího návrhu, který prošel Výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny jako sněmovní dokument č. 8404 a v hlasovací proceduře je uveden pod písmenem C.

Rádi bychom vás upozornili na to, jaké bude mít poslední verze návrhu dopady na zhruba 67 tisíc domácností v hmotné nouzi a dalších 163 tisíc příjemců příspěvku na bydlení.

Dávky budou odebírány na 6 měsíců místo na 3 měsíce

Za sebemenší pochybení, kterého se příjemci dávek hmotné nouze dopustí, byť jen z nepozornosti (nesplnění lhůty pro doložení potvrzení, neoznámení důležité informace apod.), nebudou tito lidé považováni za osoby v hmotné nouzi, a nebudou mít proto nárok na dávky na jídlo a bydlení po dobu půl roku. Dosud je to čtvrt roku a podle našich zkušeností bývá problém i takto dlouhou dobu překonat, aniž by lidé přicházeli o bydlení, o zdraví nebo neupadli hlouběji do dluhů.

Lidé se středním příjmem přijdou o příspěvek na bydlení za obývání nekvalitního bytu

Novela původně určená osobám v hmotné nouzi byla zásahem MPSV rozšířena na seniory, mladé rodiny a osoby se zdravotním postižením bydlící v bytech. Za byt nevhodný k bydlení, například se špatnými elektrickými rozvody nebo s omítkou způsobující plísně, bude příjemcům stanovena lhůta pro nápravu a poté jim bude (od následujícího čtvrtletí) odebrán příspěvek na bydlení, bez něhož si své bydlení neudrží. Totéž se bude týkat domácností v hmotné nouzi, kterým budou za nekvalitní bydlení odebrány rovnou obě dávky (tedy i ta určená na živobytí) na dobu 6 měsíců. Kdo nevpustí do svého bytu kontrolu kvality, přijde o dávky rovněž na půl roku.

Chudým nemocným, kteří pracovat nemohou, bude kontrolován léčebný režim

Polovina příjemců pomoci v hmotné nouzi jsou jednotlivci, často osoby na ubytovnách, lidé se zdravotním postižením v chráněném bydlení nebo osamělí senioři bez nároku na starobní důchod. Všichni jednotlivci a také osamělé maminky s malými dětmi, pokud budou pracovat na základě některé z dohod bez nároku na nemocenskou, budou muset při onemocnění navštívit lékaře, nechat si vystavit nový druh neschopenky „pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi“ a s tou pak nakládat, jako by skutečně byli v pracovní neschopnosti. Úřad práce bude sledovat lhůtu pro doručení neschopenky a kontrolovat dodržování léčebného režimu, přičemž neplnění kterékoli povinnosti potrestá 6 měsíci bez příspěvku na živobytí i doplatku na bydlení. To celé za to, že se chudí budou snažit i přes své hendikepy aspoň trochu pracovat a tuto svou snahu Úřadu práce poctivě oznámí.

Jaké budou úspory? Minimální. Zato výdaje státního rozpočtu významně vzrostou.

Na všechny dávky hmotné nouze odešlo v roce 2020 ze státního rozpočtu 4,79 mld. Kč. Na příspěvek na bydlení to bylo 6,95 mld. Kč. I kdyby všichni tito příjemci o své dávky přišli, uspořil by náš stát necelých 12 miliard, tedy zhruba třetinu toho, co v roce 2020 vynaložil jen na rodičovský příspěvek, který je vyplácen bez ohledu na příjem rodičů. Výdaje na opatření, které bude muset daňový poplatník vynaložit na ústavní výchovu dětí odebraných z rodin, na výkon trestu odnětí svobody nových pachatelů, na vedení dalších exekucí nebo na hospitalizaci a pobytové služby osobám bez domova, budou oproti tomu v řádu desítek miliard ročně.

Za vaši rozvážnost při hlasování o sněmovním tisku 652 předem děkujeme.


Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR

Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni


Autor: Člověk v tísni a Charita

Související články