3 krát 5 plus 8 plus 20, ne takže mínus 5. Né. Celé znovu.

Publikováno: 5. 1. 2017 Doba čtení: 1 minuta
3 krát 5 plus 8 plus 20, ne takže mínus 5. Né. Celé znovu.
© Foto: Wikimedia Commons

Teorie pravděpodobnosti je matematická disciplína popisující zákonitosti týkající se jevů, které (přinejmenším z hlediska pozorovatele) mohou a nemusí nastat, resp., jejichž výsledná hodnota není předem jistá. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_pravd%C4%9Bpodobnosti). Pomocí teorie pravděpodobnosti je modelována náhodnost a neurčitost dat. Že vám toto nic neříká? Pak jste nikdy nepronikli do teorie statistiky…

Autor: User:Aemilius, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6939461

Protože statistika je mimo jiné postup jak rozvíjet znalosti s použitím empirických dat, tak se sluší, aby byla alespoň jednou ročně aplikována na těžko uchopitelný obor, jakým je sociální práce. Zde tvrdá data neukazují na „všechno, co je za tím“, ale „něco“ vypovídají. Sečteno, podtrženo – v roce 2016 jsme v rámci Terénních programů, projektu Transfer a dluhového poradenství pracovali s 549 lidmi, v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsme pracovali se 74 rodinami. Hm. Statistika = nuda.

Už léta v Ústí pracujeme s dospělými a rodinami (říkáme tomu Terénní programy a Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi). Už léta pracujeme v lokalitách, které nejsou dobrou adresou. Už léta poradíme, pomůžeme přibližně 500 lidem a 80 rodinám. Už léta je společným jmenovatelem chudoba, zadluženost, špatné bydlení, špatné zdraví. V jazyku statistiky resp. matematiky jsou tyto faktory konstanty a výsledná hodnota (která není předem jistá) – bída, bezmoc, žádná sebeúcta. Hm. Snaha o tvrzení, že korelace implikuje kauzalitu? Ne! Ale kauzalita není vyloučená. A jak nám říká teorie pravděpodobnosti – jevy mohou a nemusí nastat atd.

(Pro ty, co nedávali v hodinách statistiky pozor:Korelace neimplikuje kauzalitu je vědecká zásada, která připomíná, že pokud nějaké dva jevy často následují po sobě nebo pokud nějaké dvě proměnné spolu korelují, nelze z toho ještě vyvozovat, že jedna je příčinou a druhá kauzálním následkem. Takový závěr by byl logicky chybný a tedy neplatný. To ovšem také neznamená, že by taková kauzalita byla vyloučená, jen není pouhou korelací prokázána. K této logické chybě velmi často dochází při vyhodnocování statistických výsledků jak v přírodních, tak také společenských vědách“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Korelace_neimplikuje_kauzalitu). Hm. Áha.

Z výše popsaného je jasné, že statistika má v sobě kouzlo vědy a bádání, umožňuje rozvíjet výsledky, která data ukazují. Takže co s tím? Nadávat? Hm. Povrchní. Nikam to nevede. Omlouvat a svádět vinu na druhé? Hm. Zbabělé. Nikam to nevede. Zamyslet se? Hm. To bolí. Jenže třeba na to kápnete, zjistíte, že ne každý dlužník je podšívka, ne každý nezaměstnaný je línej, ne každý na ubytovně je neplatič, ne každý kdo pobírá dávky a tak dál … Třeba se díky tomu podíváte pod povrch, zjistíte, že není těžké nalítnout a zadlužit se, přijít o práci, o prachy, o zázemí, o domov… A že je těžké vymotat se ven. A že to je běh na dlouhou trať. Hm. Snaha o soucit? Ani náhodou!

Pod povrch se minimálně dívají všichni, kdo s dospělými a rodinami pracují - Áňa, Jana, Tien, Hanka, Lily, Káťa, Lucka, Markéta, JanKa, Lenka, Terka. Hm. Snaha o poděkování. Ano!  V tomto roce vám budou na webu nabízet příběhy a témata, která dnes a denně řeší, můžete posoudit sami a doufám, že na to kápnete. Hm. Sentimentální závěr? Asi jo.


Autor: Radka Kunešová, koordinátorka sociálních služeb

Související články