Beroun

Beroun

Publikováno: 1. 1. 2017 Doba čtení: 6 minut

Pobočku v Berouně jsme otevřeli v lednu 2017. Začínali jsme zde s jedním úvazkem na podporu vzdělávání. V současnosti poskytujeme službu pro děti v rámci podpory vzdělávání-doučování a kariérní poradenství s dětmi na ZŠ a středních školách. Ve spolupráci s nadací Albatros poskytujeme studentům SŠ, OU a VŠ Retrostipendium. Rozšířili jsme také dluhové poradenství pro dospělé klienty. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech nebo emailových adresách.

Dluhové poradenství

Posláním této služby je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou sami řešit. Důvodem může být nízké vzdělání, chybějící kompetence, nedostatek informací či peněz na placené služby. Všechny naše služby jsou zdarma.

Naši dluhoví poradci poskytují podporu lidem, kteří jsou ohroženi finančními problémy a zároveň hledají řešení pro ty, kteří se již ve finanční krizi ocitli. Jejich činnost často navazuje na práci terénních sociálních pracovníků.

Dluhoví poradci pomáhají lidem:

• Kontaktovat jejich věřitele. Domlouvají splátkové kalendáře či se snaží nacházet jiná řešení, která by je postupem času vyvedla z dluhové pasti.

• Bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Nejsou výjimečné případy, kdy z půjček v řádu deseti tisíc vznikly statisícové pohledávky.

• Vyřešit problémy s exekucí. Pomáhají sloučit jednotlivé exekuce, čímž se výrazně sníží odměny advokátů a exekutory vymáhaná částka. Snaží se zastavit exekuční řízení v případě, že probíhá na základě neplatných rozhodčích nálezů.

• Zajistit oddlužení.

Kromě přímé pomoci zadluženým lidem se dlouhodobě věnujeme také analytické činnosti. Čerpáme při tom z našich bohatých zkušeností, které jsme nasbírali při řešení mnohdy velmi složitých případů. V našich poradnách obsloužíme každým rokem tisíce lidí a dalším tisícům se snažíme pomoci na naší help lince. Nejdůležitější výstupy z této činnosti naleznete na speciálních internetových stránkách, které jsme pro tyto účely zřídili. Najdete je na webové adrese www.jakprezitdluhy.cz

Výsledkem naší práce v této oblasti je mimo jiné i několik užitečných a praktických nástrojů, které mohou lidem pomoci například s výběrem spotřebitelského úvěru či mikropůjčky, zastavit nezákonnou exekuci či nalézt nejbližší dluhovou poradnu, ve které jim pomohou s jejich problémy.

Index odpovědného úvěrování porovnává spotřebitelské úvěry i mikropůjčky)

Webová aplikace Doložkomat, dokáže zastavit nezákonnou exekuci.

Mapa dluhových poraden umožní nalézt nejbližší dluhovou poradnu, kde vám pomohou s vašimi problémy . 

Doučování

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole, a doma se jim nedostává adekvátní podpory. Důvodem je především nízké vzdělání jejich rodičů, často jen základní. Smyslem této služby je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Významnou roli v rámci doučování hrají dobrovolníci, bez jejichž času a energie by provozování této služby nebylo možné. Dobrovolníci jsou před začátkem spolupráce adekvátně proškoleni, v průběhu doučování jim je pak poskytována veškerá potřebná podpora a pomoc. Doučování zajišťujeme z matematiky, češtiny, angličtiny i dalších předmětů.

Individuální doučování

Individuální doučování probíhá přímo v rodině dítěte. Dobrovolník za ním dochází jednou týdně na dvě hodiny, během kterých mu pomáhá se vším, co je potřeba. Kromě práce s dítětem jsou dobrovolníci a naši pracovníci v úzkém kontaktu také s rodiči, pro které přináší doučování mnoho povinností. Mimo jiné musí být vždy doučování přítomni, zajišťují adekvátní podmínky na domácí přípravu či kontrolují splnění zadaných úkolů. Snažíme se tím rodiče vtáhnout do školního dění, domácí přípravy a do aktivního zájmu o vzdělání dítěte. Rodiče tím získávají potřebné informace a kompetence.

Skupinové doučování

Po dohodě se školami, či jinými zařízením je možné skupinové doučováni realizovat.

Online doučování

V době uzavření škol kvůli koronaviru jsme se zaměřili na podporu dětí, které náhle ztratily kontakt se školou, ať už protože doma neměly připojení nebo potřebnou výpočetní techniku. Podařilo se nám ve spolupráci s iniciativou Česko.Digital a Nadací České spořitelny zapůjčit pro středočeskou pobočku notebooky do 59 rodin z toho do 20 v Berouně , další budou následovat v tomto školním roce. Díky tomu jsme mohli děti napojit na nový systém online doučování, který jim umožnil dohnat zameškanou látku.

Chci doučovat jako dobrovolník

Chcete-li nám pomoci jako dobrovolník/dobrovolnice pro doučování, napište nám na email: doucovani@clovekvtisni.cz.


Kariérní poradenství

Základním posláním kariérního poradenství je prodloužení vzdělávací kariéry nad rámec povinné školní docházky. V ideálním případě je cílem formální zvýšení kvalifikace mladých lidí tak, aby stoupla jejich uplatitelnost na pracovním trhu. Může se jednat o získání výučního listu, maturity, či vyššího vzdělání. Podstatné je však zohlednění budoucího uplatnění zvolené profese.

Při poskytování této služby uplatňujeme individuální přístup, pomocí něhož se snažíme maximálně využít potenciálu každého jednotlivce. Při práci postupujeme následujícím způsobem:

  • Identifikace reálné motivace a potenciálu klienta. Prostřednictvím individuálních pohovorů kariérní poradci zjišťují silné a slabé stránky klienta a na tomto základě vybírají vhodný obor.
  • Zprostředkování konkrétního vzdělávacího oboru. Po identifikaci optimálního oboru vybírá poradce ve spolupráci s klientem konkrétní nabídky škol, ze kterých si mladý člověk ve spolupráci s rodiči vybere instituci, kam se přihlásí. Následují kroky, které vedou k úspěšnému přijetí na zvolenou školu, včetně přípravy, přijímacích zkoušek, atd.
  • Podpora během studia. Zásadní rolí kariérního poradce je systematická podpora během studia na střední škole. Velká část žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí končí studium během několika prvních měsíců. To je ovlivněno řadou faktorů, především tím, že studium není povinné a v rodinách není normou pokračovat po skončení základní školní docházky. Řada vrstevníků již chodí na brigády a vydělává si peníze, popřípadě chodí ven a v takové situaci řada studentů volí odchod ze školy.
  • Finanční náročnost. Dalším faktorem je finanční náročnost kladená na rodiny. Kromě pracovních pomůcek se jedná o zajištění stravování, výdaje s cestováním apod. Většinu těchto rizik by měl člověk znát před samotným nástupem do školy. Důslednou přípravou je tak možné předejít budoucímu selhání. Dalším z faktorů, které vedou k předčasnému ukončení studia, jsou hendikepy ve vědomostech. Právě tyto hendikepy se kariérní poradce snaží včas odhalit a vhodnou intervencí, například prostřednictvím zprostředkování doučování, se snaží selhání předcházet.

Retrostipendijní program

Jedním ze základních motivačních nástrojů v rámci individuální práce je nabídka vlastního stipendijního programu. Za podpory nadace Albatros nabízíme stipendium až 12 000 Kč ročně dětem, jejichž rodina má objektivně snížený potenciál poskytnout jim dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání.

Toto stipendium mohou získat studenti, u nichž alespoň jeden rodič nemá vyšší dosažené vzdělání než základní. Mezi hlavní podmínky patří docházka do školy, známka z chování a minimální požadovaný prospěch. Do stipendijního programu se mohou hlásit studenti 1. ročníků středních škol nebo středních odborných učilišť, ale také žáci v posledním ročníku základních škol.

Workshopy

Workshopy jsou zaměřeny na problematiku vzdělávání, uplatnění na trhu práce, prevenci předlužení, popřípadě na posilování tolerantního soužití ve společnosti. Workshopy jsou nabízeny pro žáky základních a středních škol. V případě zájmu je však možné uspořádat workshop pro jakoukoli cílovou skupinu (děti v dětských domovech, výchovných ústavech, různé kluby, apod.).ČLOVĚK V TÍSNI V BEROUNĚ

Adresa: Člověk v tísni, o.p.s., (pracoviště Beroun), Pod Kaplankou 483, 266 01 Beroun

Doučování na Berounsku probíhá díky podpoře ČSOB. Děkujeme.


Autor: ČvT

Související články