Odolnost lidí a výživa

Filipíny: Odolnost lidí a výživa

© Archiv Člověka v tísni

Stále se opakující přírodní i člověkem způsobené katastrofy nejvíce dopadají na chudé obyvatele Filipín. Když chudí obyvatelé přijdou o svůj základní majetek, nemají přístup k pojištění nebo půjčkám, které by jim pomohly se z neštěstí vzpamatovat. Aktivně spolupracujeme s filipínskými občanskými organizacemi a pomáháme budovat odolnost a schopnost chudých obyvatel vyrovnat se s následky katastrof, především ve městech.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Podpora zaměstnatelnosti vnitřně přesídlených mladých lidí  prostřednictvím odborného učňovského vzdělávání

Podpora zaměstnatelnosti vnitřně přesídlených mladých lidí prostřednictvím odborného učňovského vzdělávání

Krize v městě Marawi v provincii Lanado del Sur na filipínském ostrově Mindanao vypukla ozbrojeným konfliktem 23. května v roce 2017, který vedl k vysídlení a vyhnání téměř 400 000 obyvatel do okolních měst a provincií.
Přestože se lidé, kteří museli před otevřeným konfliktem opustit své domovy, začali do rodného města vracet, zůstávalo Marawi i sedm měsíců po ukončení bojů poloprázdné. Projekt, který navazuje na humanitární podporu studentů po krizi v Marawi, se zaměřuje na potřebu zvyšování kapacit studentů a mladých lidí s cílem zlepšení uplatnitelnosti na pracovním trhu a touto cestou pomoci zabránit případnému rekrutování extremistickými skupinami. Projekt byl realizován ve dvou příměstských oblastech Marawi – Tuca a Bangon.
Mezi hlavní aktivity projektu patří poskytování podmíněných grantů, které jsou udělovány na základě posouzení vypracovaných business plánů. Model tak zanechává příjemcům pomoci jistou flexibilitu při plánování svých podnikatelských záměrů. Před udělením těchto grantů prochází účastníci cyklem, jehož součástí je 2 – 2,5 měsíční praktická výuka (např. pekařství, kuchařství, stavebnictví, apod.), kurz podnikatelských dovedností a koučink.
 
Městská chudoba v Manile

Městská chudoba v Manile

Na Filipínách žije velké množství obyvatel velkých měst ve slumech. Z ekonomických a bezpečnostních důvodů, a s ohledem na plány dalšího rozvoje, filipínská vláda přemisťuje obyvatele slumů do táborů pro vysídlené obyvatelstvo, které jsou v mnoha případech daleko od města, a jejich udržitelnost vzbuzuje mnoho otázek.
Přestože plánování snižování rizika katastrof (DRR) na národní i obecní úrovni probíhá poměrně dobře, menší obce často tuto potřebnou expertízu pro vybudování potřebných plánů nemají. Na úrovni obcí a zejména táboru pro přesídlené tak tento problém eskaluje. Mnoho táborů je budováno na levné půdě, která je náchylná k přírodním katastrofám, jako jsou záplavy a zemětřesení. To nutí mnoho přesídlených k návratu do slumů na okrajích měst.
V rámci tohoto projektu začaly v roce 2017 probíhat setkání s místní vládou, workshopy na téma komunitních řešení živelných katastrof a vyhodnocení zranitelnosti jednotlivých komunit s cílem vzniku systému včasného varování a plánu připravenosti na přírodní katastrofy.
 

Jak dále pomáháme