Filipíny: Humanitární pomoc a obnova

Filipíny: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: Luděk Svoboda

V roce 2017 byly statisíce lidí nuceny opustit své domovy v důsledku bitvy o Marawi, nejdelší městské války v novodobé historii Filipín.

Ve spolupráci s místními partnery jsme pomáhali mladým lidem postiženým konfliktem, distribuovali školní uniformy a poskytovali právní poradenství a psychosociální podporu. Poskytovali jsme také dílčí granty místním organizacím občanské společnosti a organizovali iniciativy, jejichž cílem bylo posílit postavení mladých lidí směrem k prosazování větší tolerance a respektu k jiným náboženstvím a kulturám. Podnikali jsme také kroky k řešení pandemie COVID-19 prostřednictvím zapojení do informačních, vzdělávacích a komunikačních kampaní, které bojují proti dezinformacím a upřednostňují zdraví a blaho veřejnosti. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Pomoc postiženým tajfunem Vinta

Pomoc postiženým tajfunem Vinta

Dne 22. prosince 2017 se z oblasti nízkého tlaku východně od filipínské provincie Surigao del Sur vyvinula tropická bouře pojmenovaná Vinta. Mohutné srážky zapříčiněné touto bouří přinesly do oblastí Lanao del Norte, Lanao del Sur a Zamboanga del Norte bleskové povodně a sesuvy půdy, které způsobily velké škody na místní infrastruktuře.
Na základě vyhodnocení nejnutnějších potřeb identifikoval tým Člověka v tísni jako prioritu zorganizovat distribuci hygienických balíčků do škol, aby se zamezilo dalšímu šíření nemocí způsobených používáním kontaminované vody.
Vzhledem k tomu, že řada farmářů a drobných prodejců přišla zcela o zdroje obživy, rozhodli jsme se podpořit také pracovní příležitosti v nejvíce postižených oblastech. Místní obyvatelé díky tomu mohli generovat zisk z pomocných prací (odklízení suti, čistění veřejných budov) a zajistit si tak příjem, který pokryje jejich výdaje na jídlo či náklady spojené se školní docházkou dětí. Do projektu byli prioritně zapojeni rodiče samoživitelé a ženy vedoucí samostatně domácnost bez podpory partnera.
Podpora studentů po krizi v Marawi

Podpora studentů po krizi v Marawi

Krize v městě Marawi v provincii Lanado del Sur na filipínském ostrově Mindanao vypukla ozbrojeným konfliktem 23. května v roce 2017, který vedl k vysídlení a vyhnání téměř 400 000 obyvatel do okolních měst a provincií.
Rebelové, kteří se hlásili k samozvanému Islámskému státu, ovládli město na konci května 2017. Konflikt se naplno rozhořel ve chvíli, kdy filipínská armáda spustila operaci k dopadení jednoho z předních islamistů. Největší městská válka v novodobé historii Filipín trvala celých 6 měsíců a způsobené škody se odhadují až na 20 miliard filipínských pesos (8,7 miliard Kč).
Od října 2017 se Člověk v tísni začal věnovat pomoci vysídleným dětem navázat na život před krizí a to opětovným zpřístupněním pravidelné školní docházky. Podpora studentů byla poskytnuta ve formě distribuce školních uniforem, které místní školy po studentech vyžadují. Dále jsme společně s místními partnerskými organizacemi v rámci projektu pomáhali poskytovat psychologickou péčí a pomocí se znovu získáním ztracených osobních dokumentů, jako jsou rodné listy, občanské průkazy či vysvědčení, bez nichž není zápis do školy možný.
  Rychlá obnova živobytí

Rychlá obnova živobytí

Člověk v tísni podpořil nejchudší a nejohroženější rodiny při obnově jejich původních živobytí. Snažil se tak mimo jiné předejít jejich možnému zadlužení, dětské práci, snížení spotřeby výživných potravin nebo jiným negativním dopadům. Ve spolupráci se zasaženými komunitami bylo vybráno 445 domácností z 10 vesnic v okrese Guiuan, kterým byly poskytnuty finanční příspěvky na nákup nebo obnovu zdrojů obživy. Nejvíce zasažené rodiny tak mohly opět začít pracovat a získat si zpět svou soběstačnost. 

Součástí poskytování finančních příspěvků byla odborná školení na téma podnikání, technické dovednosti, ochrany živobytí a snižování rizik po živelných pohromách (Disaster Risk Reduction). Většina příjemců investovala do chovu domácích zvířat či pěstování zemědělských plodin a rozvoje malých živností, jako je například pedicab (taxi kolo), jídelna, krejčovství, obchůdek nebo pekárna.
Obnova škol a podpora vzdělávání

Obnova škol a podpora vzdělávání

Jednou z hlavních priorit po živelní katastrofě, která zemi zasáhla, bylo také co nejdříve poslat děti zpět do škol, aby se obnovil jejich běžný každodenní život. Školní budovy byly dvakrát více poškozené než jiné veřejné budovy. VeVýchodním Samaru tajfun zničil celkem 168 škol. V první fázi tým Člověka v tísni školy provizorně zastřešil a vyklidil sutiny a polámané stromy z okolí. V roce 2014 pak zahájil celkovou trvalejší rekonstrukci školních budov - zpevnil střešní konstrukce, instaloval nové střechy, dodal okna, dveře a také nové záchody. 

Celkem bylo opraveno  66 školních budov se 125 třídami a pro každou třídu bylo rovněž zajištěno (opraveno, či postaveno) jedno sanitární zařízení. Z toho 46 tříd prošlo generálními opravami (stěžejní stavební práce byly oprava střechy, dveří a oken) a 79 tříd prošlo kompletní rekonstrukcí. Díky nám získalo více jak 4 800 dětí opětovný přístup a vhodné podmínky ke vzdělání.
Program veřejných prací (Cash for work)

Program veřejných prací (Cash for work)

Prvotní distribuci humanitární pomoci na Filipínách rychle nahradil program veřejných prací (Cash for work). Lidé se zapojili do odstraňování suti z veřejných míst a zemědělských pozemků nebo do obnovy veřejné infrastruktury. Získali tak základní příjem, potřebný k nákupu nejdůležitějších potřeb, jako je jídlo, oblečení, materiál na opravu domů nebo obnovení živností.

Člověk v tísni takto podpořil více než 6 800 rodin a současně tím přispěl k rozvoji místního trhu.  Náš tým směřoval svou pomoc také do odlehlých a těžko přístupných oblastí (náhorní území a vzdálené ostrovy), kde byl lidem díky odklizení padlých stromů ze silnic a opravě poškozených mostů umožněn opětovný přístup na trh.

Okamžitá humanitární pomoc po tajfunu Haiyan

Okamžitá humanitární pomoc po tajfunu Haiyan

Když v listopadu 2013 zasáhl Filipíny tajfun Haiyan, Člověk v tísni začal v zemi okamžitě pomáhat. Přírodní katastrofa připravila o život více než 6 tisíc lidí a miliony dalších zanechala bez střechy nad hlavou. Mezi nejvíce postižené oblasti patřil především Východní Samar a jeho jižní část, kde tajfun zničil 90 procent infrastruktury.
Hlavní prioritou humanitárního týmu bylo poskytnout pomoc nejvíce postiženým lidem na ostrově Bantayan. Člověk v tísni okamžitě připravil distribuci jídla pro 10 000 nejvíce zasažených lidí. Zároveň zajišťoval dočasné přístřeší pro rodiny, které přišly o střechu nad hlavou. Společně s organizací RAFI Foundation jsme dále rozvezli materiál pro zhotovení dočasných přístřešků pro dalších 5 000 osob.

Jak dále pomáháme

Novinky