Filipíny: Udržitelná obživa a životní prostředí

Filipíny: Udržitelná obživa a životní prostředí

Provincie Východní Samar byla tajfunem Haiyan zasažena jako první a utrpěla tak největší škody. Zničení zemědělské půdy výrazně zasáhlo zdroje příjmů mnoha obyvatel, což u mnohých vedlo k jejich zadlužení, které ještě více prohloubilo jejich dosavadní chudobu a potravinovou nejistotu. Pomáháme obnovit a vylepšit místní trh a chudým domácnostem pěstitelů i zemědělců najít zdroj obživy. Zavádíme například pěstování kakaa nebo rajčat a propojujeme chudé farmáře se zákazníky a dodavateli bez třetích stran a překupníků. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Zvyšování odolnosti chudých zemědělců ve východním Samaru prostřednictvím výroby kakaa

Zvyšování odolnosti chudých zemědělců ve východním Samaru prostřednictvím výroby kakaa

Východní Samar je jednou z nejchudších oblastí Filipín, která je navíc ohrožena přírodními katastrofami a její tržní systém není příliš rozvinutý. V rámci projektu financovaného ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu se zaměřujeme na posílení zemědělství a zpracovávání kakaa – právě to jsou klíčové činnosti, jejichž prostřednictvím je možné současný stav zlepšovat.
Investováním do výroby kakaa projekt sleduje ambiciózní cíl zvýšit příjem více než 1 000 východosamarských domácností a zároveň zlepšit jejich klimatickou a ekonomickou odolnost. Během následujících tří let budeme podporovat budování kapacit zemědělců, poskytovat školení, pomáhat se zakládáním zemědělských podniků a budováním udržitelného a inkluzivního trhu.
Zvyšování udržitelného příjmu

Zvyšování udržitelného příjmu

Provincie Východního Samaru se postupně zotavuje z následků ničivého tajfunu Haiyan, místně známým pod názvem Yolanda, který Filipíny zasáhl v roce 2013 Přestože mnoho sektorů vykazuje poměrně rychlý růst, zemědělství, které zde zaměstnává většinu obyvatel, se to v této oblasti netýká.
Úspěchy a zkušenosti z první fáze projektu Fungující trhy pro farmáře I (2015 – 2017) slouží jako základ pro navázání fáze druhé. Projekt se v oblasti dále věnuje zajištění udržitelného systému poskytování služeb v zemědělském sektoru, zaměřuje se na zvyšování kapacit lokálních producentů či na zavedení efektivních koordinačních a komunikačních nástrojů mezi farmáři a dodavateli.
Jednou z takových nově vzniklých platforem je například tzv. Harampang (tj. z warajštiny „přátelské povídání“), která slouží k dialogu a výměně názorů mezi vládními agenturami, lokálními vládami, poskytovateli služeb, zemědělskými družstvy a soukromým sektorem.
V rámci projektu je také poskytována podpora a konzultace začínajícím zemědělcům a zemědělským podnikům pro potřeby získání registrace, licence a certifikace k podnikání.
Fungující trhy pro farmáře I.

Fungující trhy pro farmáře I.

Projekt s cílem pomoci obnovy živobytí místních farmářů postižených tajfunem Haiyan probíhá na Východní Samaru od ledna 2015 ve spolupráci s Helvetas Swiss Intercooperation a za podpory Swiss Solidarity. Projekt se zaměřuje především na pomoc skrze zvýšení produkce a dodávek zemědělského zboží na místní a regionální trhy. Přístup nazýván Market Systems Development se snaží, pokud je to možné, neposkytovat chybějící služby a vstupy přímo, ale propojovat již existující místní poskytovatelé a vytvářet tak dlouho udržitelný systém.
V rámci projektu bylo vybudováno 77 demonstračních políček a 3000 farmářů bylo vyškoleno jak pěstovat nové plodiny s velkým tržním potenciálem. V rámci projektu byla také vytvořena síť 34 soukromých poskytovatelů zemědělských služeb, kteří působí ve dvanácti obcích a poskytují své služby více než 13 000 farmářů.
Zároveň byl založen chov nového plemena buvolů, díky kterému dojde k rozvoji produkce mléka. Na konci roku 2016 byl v rámci projektu spuštěn rádiový program OMG (Oma, Merkado, Gobyerno), který šíří informace o fungování trhu, technické rady a v jehož rámci probíhají diskuze o vládní politice v oblasti zemědělství.

Jak dále pomáháme