Filipíny: Udržitelná obživa a životní prostředí

Filipíny: Udržitelná obživa a životní prostředí

Provincie Východní Samar byla tajfunem Haiyan zasažena jako první a utrpěla tak největší škody. Zničení zemědělské půdy výrazně zasáhlo zdroje příjmů mnoha obyvatel, což u mnohých vedlo k jejich zadlužení, které ještě více prohloubilo jejich dosavadní chudobu a potravinovou nejistotu. Pomáháme obnovit a vylepšit místní trh a chudým domácnostem pěstitelů i zemědělců najít zdroj obživy. Zavádíme například pěstování kakaa nebo rajčat a propojujeme chudé farmáře se zákazníky a dodavateli bez třetích stran a překupníků. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Zajištění přístupu k obnovitelné energii pro komunity a domácnosti mimo elektrickou síť

Zajištění přístupu k obnovitelné energii pro komunity a domácnosti mimo elektrickou síť

V souladu s cílem ministerstva energetiky dosáhnout stoprocentní elektrifikace Filipín je cílem projektu REACH (Renewable Energy Access for off-grid Communities and Households) snížit zranitelnost chudých filipínských venkovských komunit vůči nepříznivým dopadům změny klimatu prostřednictvím lepšího využívání obnovitelných zdrojů energie. V rámci této iniciativy bude v deseti obcích v Severním Samaru zajištěna dodávka energie domácnostem mimo elektrickou síť a domácnostem, které nemají dostatečné zdroje, komunitním podnikům a komunitním organizacím, budou vyškoleni místní technici v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zranitelné barangy budou vybaveny systémy pro snižování rizika katastrof. Projekt doufá, že prostřednictvím inovativních, škálovatelných a udržitelných technologií a systémů obnovitelné energie zvýší sociální blahobyt, odolnost vůči katastrofám a hospodářský růst v těchto odlehlých oblastech.
Zvyšování odolnosti chudých zemědělců ve východním Samaru prostřednictvím výroby kakaa

Zvyšování odolnosti chudých zemědělců ve východním Samaru prostřednictvím výroby kakaa

Východní Samar je jednou z nejchudších oblastí Filipín, která je navíc ohrožena přírodními katastrofami a její tržní systém není příliš rozvinutý. V rámci projektu financovaného ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu se zaměřujeme na posílení zemědělství a zpracovávání kakaa – právě to jsou klíčové činnosti, jejichž prostřednictvím je možné současný stav zlepšovat.
Investováním do výroby kakaa projekt sleduje ambiciózní cíl zvýšit příjem více než 1 000 východosamarských domácností a zároveň zlepšit jejich klimatickou a ekonomickou odolnost. Během následujících tří let budeme podporovat budování kapacit zemědělců, poskytovat školení, pomáhat se zakládáním zemědělských podniků a budováním udržitelného a inkluzivního trhu.
Zvyšování udržitelného příjmu

Zvyšování udržitelného příjmu

Provincie Východního Samaru se postupně zotavuje z následků ničivého tajfunu Haiyan, místně známým pod názvem Yolanda, který Filipíny zasáhl v roce 2013 Přestože mnoho sektorů vykazuje poměrně rychlý růst, zemědělství, které zde zaměstnává většinu obyvatel, se to v této oblasti netýká.
Úspěchy a zkušenosti z první fáze projektu Fungující trhy pro farmáře I (2015 – 2017) slouží jako základ pro navázání fáze druhé. Projekt se v oblasti dále věnuje zajištění udržitelného systému poskytování služeb v zemědělském sektoru, zaměřuje se na zvyšování kapacit lokálních producentů či na zavedení efektivních koordinačních a komunikačních nástrojů mezi farmáři a dodavateli.
Jednou z takových nově vzniklých platforem je například tzv. Harampang (tj. z warajštiny „přátelské povídání“), která slouží k dialogu a výměně názorů mezi vládními agenturami, lokálními vládami, poskytovateli služeb, zemědělskými družstvy a soukromým sektorem.
V rámci projektu je také poskytována podpora a konzultace začínajícím zemědělcům a zemědělským podnikům pro potřeby získání registrace, licence a certifikace k podnikání.
Fungující trhy pro farmáře I.

Fungující trhy pro farmáře I.

Projekt s cílem pomoci obnovy živobytí místních farmářů postižených tajfunem Haiyan probíhá na Východní Samaru od ledna 2015 ve spolupráci s Helvetas Swiss Intercooperation a za podpory Swiss Solidarity. Projekt se zaměřuje především na pomoc skrze zvýšení produkce a dodávek zemědělského zboží na místní a regionální trhy. Přístup nazýván Market Systems Development se snaží, pokud je to možné, neposkytovat chybějící služby a vstupy přímo, ale propojovat již existující místní poskytovatelé a vytvářet tak dlouho udržitelný systém.
V rámci projektu bylo vybudováno 77 demonstračních políček a 3000 farmářů bylo vyškoleno jak pěstovat nové plodiny s velkým tržním potenciálem. V rámci projektu byla také vytvořena síť 34 soukromých poskytovatelů zemědělských služeb, kteří působí ve dvanácti obcích a poskytují své služby více než 13 000 farmářů.
Zároveň byl založen chov nového plemena buvolů, díky kterému dojde k rozvoji produkce mléka. Na konci roku 2016 byl v rámci projektu spuštěn rádiový program OMG (Oma, Merkado, Gobyerno), který šíří informace o fungování trhu, technické rady a v jehož rámci probíhají diskuze o vládní politice v oblasti zemědělství.

Jak dále pomáháme