Mongolsko

Mongolsko: Odolnost lidí a výživa

Venkovské obyvatelstvo Mongolska žije i v dnešní době především z pastevectví. Pasteveckým či obchodním asociacím přitom stále chybí schopnosti i informace, aby si zabezpečily přístup k financím a rozvinuly další ziskovější aktivity. Zvyšujeme proto jejich povědomí o přístupu k financím. Pomáháme také zvýšit odolnost pastevců proti extrémním mrazům zvaným dzud v podobě systému informačních a varovných SMS. Přináší jim dopředu důležité informace o počasí, ke kterým by jinak lidé v odlehlých oblastech země neměli přístup.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Zlepšování životních podmínek a ekonomického postavení venkovského obyvatelstva

Zlepšování životních podmínek a ekonomického postavení venkovského obyvatelstva

Člověk v tísni společně se svými partnery v rámci tohoto programu podporuje podnikání mongolských obyvatel v soukromém sektoru. Učí je navazovat spolupráci s místními správními orgány a rozvíjet společné strategie. Cílem je zdokonalování schopnosti účastníků podílet se na trhu a místní správě.

Informujeme venkovské obyvatelstvo o mechanismech fungování fondu rozvoje a snažíme se zlepšovat kapacity místních správních orgánů. Poskytujeme školení v oblasti aktivit generujících nové zdroje příjmů, jako je například celoroční produkce zeleniny či podpora turistického ruchu. V oblasti obchodního a finančního plánování navíc poskytujeme technickou podporu produkce, zpracování a marketingu. Všichni účastníci tohoto programu následně sdílejí své zkušenosti a nejefektivnější postupy.
Podpora drobného a středního podnikání

Podpora drobného a středního podnikání

Program rozvoje zemědělských a zpracovatelských oborů byl soustředěn do oblastí s vysokou mírou nezaměstnanosti. Zaměřil se na pracovníky v zemědělských a zpracovatelských oborech, např. pěstování a zpracovávání zeleniny, ovocnářství a sadařství, včelařství, výroba módních plstěných produktů, truhlářství, chov prasat, drůbežářství apod. Příjemci pomoci byli nezaměstnaní, nebo jsou to drobní zemědělci s nízkou či vůbec žádnou kvalifikací. Absolvování školení zvyšovalo jejich odbornou kvalifikaci a pravděpodobnost úspěchu na trhu práce.

Jak dále pomáháme