Nová webová platforma přiblíží obyvatelům Ulánbátaru dopady znečištěného ovzduší na zdraví a život lidí

Publikováno: 11. 12. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Nová webová platforma přiblíží obyvatelům Ulánbátaru dopady znečištěného ovzduší na zdraví a život lidí
© Foto: People in Need

Člověk v tísni, UNDP a UNICEF pilotují novou webovou platformu, která lidem přibližuje negativní dopady znečištěného ovzduší na zdraví a pohodu obyvatel Ulánbátaru. Platforma vznikla na základě údajů získaných přímo od občanů.

Boj proti znečištěnému ovzduší v Asii včetně Mongolska je jedním z nejpalčivějších problémů dnešní generace. Důsledky znečištěného ovzduší se zdaleka netýkají jen našeho zdraví, ale jsou také sociální, ekonomické a genderové. Platforma Haze Gazer (veřejnost o znečištěném ovzduší) upozorňuje, že přístup k čistému ovzduší by v Mongolsku měl být nejen prioritou v oblasti rozvoje, ale také nezbytnou součástí lidských práv.

Platforma Haze-Gazer nabízí veřejný prostor k pozorování a podávání zpráv o multidimenzionálních hlediscích znečišťování ovzduší. Jejím úkolem je sledovat kolektivní dopady znečišťování ovzduší na lidské zdraví a bezpečí i na socioekonomickou situaci komunit a pochopit veřejnost s ohledem na vnímání i způsob přijímání snah kvalitu ovzduší zlepšit.

Cílem platformy HAZE GAZER je:

● Shromáždit a utřídit data o znečišťování ovzduší v Ulánbátaru pomocí inteligentních zařízení DIGITAL na základě aktivní účasti občanů;

● Poskytnout výzkumníkům, novinářům a politikům cenné údaje;

● Vyzvat občany, aby v rámci své občanské povinnosti sami přispěli k snížení dopadů znečištění ovzduší tím, že budou na platformě sdílet své životní zkušenosti a příběhy;

● Informovat osoby s rozhodovací pravomocí o multidimenzionálních dopadech znečištění ovzduší na občany (především pak na ženy a děti) a také do údajů zahrnout sekundární zdroje.

„Počátkem roku 2020 UNDP v Mongolsku a UNICEF v Mongolsku společně začaly pracovat na vývoji platformy, která by nejen ukazovala kvalitu ovzduší v konkrétních částech Ulánbátaru, ale navíc by shromažďovala údaje získané od občanů a sledovala, jak různá kvalita ovzduší ovlivňuje lidské zdraví, ale také sociální a ekonomickou situaci obyvatel. Dnes spouštíme platformu Haze Gazer, která přesně toto bude plnit, ” řekla Elaine Conkievich, místní zástupce UNDP pro Mongolsko. 

Webovou platformu Haze Gazer vytvořil Člověk v tísni. Základem pro tento nástroj je společné zapojení jednotlivců, kteří přispějí k pochopení různých rovin a mnohostranných dopadů znečištění ovzduší na obyvatele Ulánbátaru. Také informace o různých parametrech týkajících se znečišťování ovzduší Ulánbátaru pomohou jednotlivcům při rozhodování.

V Mongolsku bylo jen v roce 2019 kvůli zápalu plic hospitalizováno zhruba 1 500 dětí mladších pěti let. Jedním z hlavních důvodů bylo znečištěné ovzduší. Marginalizované a zranitelné části Ulánbátaru často trpí neúměrně vyšší mírou znečištění ovzduší. Důsledkem je, že rodiče pak nemohou chodit do práce a přicházejí o své příjmy a děti zas o svůj rozvoj ve vzdělání.

„Nástroj Haze Gazer není myšlen pro to, aby očerňoval nebo zpochybňoval údaje o kvalitě ovzduší, ale aby komunitě pomohl porozumět, jaký dopad má znečišťování ovzduší na naše životy. Webový nástroj také obsahuje informace a rady, jak se mohou lidé chránit,” řekla Speciose Hakizimana z UNICEF.

Webová platforma Haze Gazer je veřejný crowdsourcingový projekt, který od lidí sbírá vědomosti a údaje. Proto může platforma uspět jedině se silným zapojením občanů, kteří poskytnou údaje, ale také se budou společně učit a vymýšlet řešení pro lepší, čistší a zdravější budoucnost. Snaha o čisté ovzduší je sdílenou odpovědností.

Autor: People in Need

Související články