Funguje omezení způsobilosti k právním úkonům v běžném životě?

Publikováno: 26. 4. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Funguje omezení způsobilosti k právním úkonům v běžném životě?
© Foto: ČvT archiv

V životě jsou situace, kdy může dojít k tomu, že ani zletilá osoba není schopna rozhodovat o svých záležitostech (například v důsledku duševní poruchy nebo pokročilého věku). V takových případech může soud rozhodnout o omezení způsobilosti k právním úkonům (dříve svéprávnosti) této osoby.

V terénu jsem se setkala s případem, kdy klientky syn takové omezení má. Konkrétně je omezen tak, že není schopen provádět složitější právní úkony, například uzavírání majetkových smluv, uzavírat smlouvy o půjčkách, není schopen hospodařit s finančními částkami přesahujícími Kč 1000,- měsíčně, apod. Zároveň je velmi lehce ovlivnitelný díky své psychické nemoci. Opatrovníkem je mu stanovena jeho matka.

Toto rozhodnutí není však zaznamenáno nikde jinde, než v rozsudku, který mají uložen doma. V tom případě může takový člověk bez problémů „pouze“ s občanským průkazem uzavřít jakoukoliv smlouvu o půjčce. Taková situace nastala v našem případě, kdy byl klientky syn naveden „rádoby“ kamarádem na výhodný obchod. Ten spočíval v tom, že si vyberou dva telefony, které bude každý z nich splácet sám. V prodejně bez jakýchkoliv problémů uzavřeli smlouvu, psanou na syna klientky, bez toho aniž by si pracovník ověřil pravdivost uvedených údajů, které se týkají příjmů apod. Nakonec oba dva mobilní telefony skončili v zastavárně.

Syn klientky, na kterého jsou oba telefony napsány, dostal samozřejmě jen směšnou částku v poměru dluhu, který tím vznikl a který musí stejně splatit.

V takových případech nejsou tito lidé absolutně nijak chráněni před různými podvodníky, kteří se je snaží pouze zneužít pro své vlastní dobro.

Služba terénní programy je financována z prostředků Karlovarského kraje.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

  

Autor: Kamila Poláčková, Terénní sociální pracovnice

Související články