Jak odstranit nerovnosti v úrovni vzdělávacích výsledků žáků mezi jednotlivými regiony?

Publikováno: 13. 11. 2019 Doba čtení: 5 minut
Jak odstranit nerovnosti v úrovni vzdělávacích výsledků žáků mezi jednotlivými regiony?
© Foto: Kateřina Lánská

Přijďte ve čtvrtek 14. 11. na Prague Education Festival, k tématu sociální nerovnosti ve vzdělávání vystoupí Daniel Hůle, Tomáš Habart, Alžběta Pospíšilová a Jana Straková.

Praha, 13. listopadu 2019 – Zveme vás na čtvrteční program vzdělávacího festivalu PREF, který se bude věnovat sociálním aspektům vzdělávání na základních školách. Společně s Janou Strakovou se pokusíme prostřednictvím prezentace zajímavých a aktuálních informací poukázat na sociální nerovnosti panující v českém systému povinného vzdělávání. Prezentace se zaměří na mechanismy znevýhodnění dětí z rodin s nižším socioekonomickým statusem i na praxi, která umožňuje vzdělaným a motivovaným rodičům zajistit nadstandardní vzdělávání pro své děti v systému veřejného školství. S účastníky konference bychom se chtěli podělit o poznatky, které nám připadají znepokojivé. Po vystoupení ve velkém sále bude následovat debata s řečníky na Hyde Park pódiu.

Časy vystoupení v rámci festivalu PREF:

Čtvrtek 14. 11.

Sociální aspekty vzdělávání

Proč jsou kvalitní školy pro sociální smír zásadní? Jak odstranit nerovnosti v úrovni žáků mezi regiony? Jaké jsou zkušenosti jednotlivých aktérů systému – školy, neziskové organizace, státní správa?

16.00 – 16.50 – Sociální aspekty vzdělávání – prezentace, Česká spořitelna pódium

Jana Straková, Alžběta Pospíšilová, Tomáš Habart, Daniel Hůle

17.30 – 18.20 – Sociální aspekty vzdělávání – diskuse, Hyde Park pódium

Jana Straková, Alžběta Pospíšilová, Tomáš Habart, Daniel Hůle

Program najdete ZDE.

Tomáš Habart, Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, řekl: „Mnoho let víme, že vzdělávací nerovnosti jsou jednou z hlavních výzev českého vzdělávacího systému. Stát deklaruje snahu situaci řešit, nicméně stále v mnoha obcích existují tiché dohody, které zvyšují selekci na lokání úrovni a mají negativní dopad zejména na děti z chudých rodin s nízkým vzděláním rodičů. Tisíce dětí ročně tak končí svou vzdělávací rychlodráhu v 7. či 8. třídě, což je problém nejen pro děti samotné, ale v budoucnu i pro celou společnost.“

Daniel Hůle, Programy sociální integrace, Člověk v tísni, řekl: „Z hlediska rovných šancí na vzdělávání se Česko jeví jako jedna z nejhorších zemí v EU. Podle aktuálních zjištění se našemu vzdělávacímu systému nedaří zajistit, aby děti z méně vzdělaných rodin dosahovaly vyššího vzdělání, než mají jejich rodiče. Velkou odpovědnost za vzdělání totiž klademe právě na rodiny, což jen snižuje šance znevýhodněných dětí. Děti z nejohroženějších rodin dnes dokonce dosahují nižšího vzdělání než jejich rodiče. Stát se přitom jen ohání různými, krásně znějícími deklaracemi, ale fakticky se v lepším případě nesnaží o pozitivní změnu, v horším případě podporuje demontáž toho málo pozitivního, co se v posledních letech povedlo.“

Kromě čtvrtečního vystoupení a debaty je možné v rámci festivalu PREF navštívit workshopy jednotlivých vzdělávacích sekcí organizace Člověk v tísni.

Čtvrtek 14. 11.

13.15 – 14.15 - Začínáme učit s filmem na ZŠ

Tereza Günterová, koordinátorka Globálního rozvojového vzdělávání JSNS

Chcete se dozvědět, jak zpestřit výuku prostřednictvím audiovizuálních materiálů? Přijďte na ukázkovou hodinu využití filmu ve třídách. Promítneme si dokument Miruna, zabývající se tématem sociálního vyloučení, který byl letos v rámci mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět součástí dopoledního programu pro školy. Po projekci navážeme společnou reflexí emocí, která by měla vždy následovat a seminář zakončíme související aktivitou z nabídky metodických materiálů vzdělávacího portálu JSNS.CZ.

Pátek 15. 11.

11.15 – 12.15 - Začínáme učit s filmem na SŠ

Ivana Vránková, koordinátorka projektu Příběhy bezpráví, Jeden svět na školách

Letos uplyne 30 let od pádu železné opony. Přijďte si připomenout předlistopadové období prostřednictvím filmu 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu, jehož autorem je Karel Strachota, iniciátor projektu Příběhu bezpráví, který už patnáctým rokem přibližuje žákům základních a středních škol dobu nesvobody u nás. Promítání bude spojeno s krátkým seminářem zaměřeným na využití audiovizuálních pomůcek při výuce moderních čs. dějin.

17.15 – 18.15 - Active Citizens - Nebýt lhostejní ke světu kolem nás

Petra Skalická, konzultantka a lektorka vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni

Dětem a mladým lidem nestačí sedět ve školních lavicích a učit se znalostem, chtějí více. Baví je poznávat sebe, druhé a své okolí, vyrazit za brány školy a učit se dovednostem v praxi, chtějí měnit svět kolem sebe, touží vidět výsledky svého snažení. To vše jim může zprostředkovat program Active Citizens.

Sobota 16. 11.

10.15 – 11.15 - Metoda filozofie pro děti - jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci

Veronika Endrštová, lektorka, metodička a vedoucí týmu globálního rozvojového vzdělávání programu Varianty spol. Člověk v tísni

Během interaktivního workshopu budou účastníkům představeny základní principy metodického přístupu Filozofie pro děti, který se zaměřuje na to, jak začlenit do výuky fyzické aktivity, pomocí nichž zapojíme co největší počet dětí a které přimějí každé dítě, aby se vyjádřilo. Jak vytvořit otázky, které vzbudí co největší zvědavost, názorové pnutí a stanou se zásadní výzvou pro diskutující? Jak ustoupit z vedení diskuze tak, aby děti mohly rozvinout svou samostatnost při tvorbě názorů?

11.15 – 12.15 - Persona Dolls – panenky s osobností

Alena Košák Felcmanová, lektorka Persona Dolls, 6 let pracovala jako metodička, lektorka a koordinátorka v programu Varianty spol. Člověk v tísni, v současnosti vyučuje na FHS UK.

Metoda Persona Dolls podporuje osobnostní rozvoj dětí v ČR i v řadě dalších zemí po celém světě. Díky metodě lze ve školkách a školách rozvíjet bezpečné prostředí, které podporuje učení. Metoda rozvíjí u dětí schopnost sebevyjádření, empatii, respekt a péči o druhé. Pomáhá dětem i dospělým oceňovat rozmanitost. Vhodná je pro práci s dětmi od 3 do 9 let.

12.15 – 13.15 - Jak naučit děti učit se. Podpora sociálně znevýhodněných dětí

Michaela Kučerová – metodička programu Podpory vzdělávání a koordinátorka vzdělávacích služeb, Programy sociální integrace, ČvT

V rámci workshopu se budeme věnovat problematickým situacím, se kterými se děti ohrožené sociálním vyloučením ve škole nejčastěji potýkají. Pokusíme se zjistit, co je příčinou jejich školního neúspěchu a představíme si metody práce, které využíváme v rámci jejich doučování. Budeme společně pracovat s kazuistikami a hledat konkrétní způsoby podpory. Workshop povedou zkušení pracovníci programu Podpory vzdělávání.

Festival PREF je pro veřejnost zdarma, veškeré informace najdete na www.pref.cz
Autor: Varianty

Související články