Summit Světových škol: Jak udržet nebeský rybník a jaké organismy žijí pod ledovcem?

Publikováno: 21. 7. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Summit Světových škol: Jak udržet nebeský rybník a jaké organismy žijí pod ledovcem?
© Foto: varianty

Podívejte se na záznamy vystoupení hlavních řečníků letošního ročníku Summitu Světových škol, který nesl podtitul Příběhy klimatické změny. Jaké dopady má sucho v české krajině? Týká se i nás tání arktických ledovců a jak se to projevuje na počasí? Jaké dopady má klimatická změna na tichomořské ostrovy? A co s tím můžeme my sami dělat?

Tyto a další otázky nastolují ve svých příspěvcích řečníci, kteří přinesli příběhy klimatické změny z různých koutů světa a ukazují v nich, jak spolu navzájem souvisejí.

Martin Smetana: Co na měnící se klima říká česká krajina?

Martin Smetana v obci Blatnička na jižní Moravě praktikuje inovativní zemědělství ohleduplné k přírodě a krajině, které je založené na hlubokých znalostech botaniky a ekologie. Ukazuje, že alternativní zemědělství lze dělat ekonomicky i ekologicky současně. Ekologicky hospodaří, protože se nechce stydět za krajinu, kterou odevzdá svým potomkům. 

Nadaci Partnerství pomáhá s projekty k adaptaci krajiny na dopady klimatické krize. Vystudoval botaniku, zoologii a ekologii na Masarykově univerzitě.


Marie Šabacká: Proměny za polárním kruhem

Přes 15 let pracuje Marie Šabacká v polárních krajinách a na ledovcích. Je vědkyní, která se zabývá výzkumem mikroorganismů polárních oblastí, především těch, které žijí v ledu, sněhu a ledovcových sedimentech. 

Oblasti, ve kterých se nachází objekty jejího zkoumání, jsou jedny z nejextrémnějších na naší planetě, a právě teď dochází k jejich drastické proměně v důsledku změny klimatu. Vystudovala biologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, doktorát má z univerzity v Montaně ve Spojených státech. (zdroj: TedxPrague, idnes.cz)


Bola Majekobaje: Změna klimatu pohledem z Pacifiku

Bola Majekobaje je členkou mezinárodního programu “Edinburgh Ocean Leaders”, který podporuje mladé profesionály v ochraně oceánů a života v nich. Donedávna byla ředitelkou první neziskové organizace na Palau zaměřené na ochranu životního prostředí “Palau Conservation Society”, nyní pracuje na “University of Western States” v Portlandu v USA jako ředitelka pro diverzitu, rovnoprávnost a inkluzi. 

Napsala knihu pro děti “Děda a mořské želvičky”, která propojuje tradiční palauánskou kulturu a ochranu životního prostředí. Pochází z Palau, malého souostroví v Pacifiku, a je znepokojena změnou klimatu a jejími současnými i budoucími dopady na domorodé obyvatele a lidi s nízkými příjmy po celém světě.


Michal Broža: Vedoucí IC OSN v Praze

Michal Broža vede informační centrum Organizace Spojených Národů v Praze. Je specialistou na globální komunikaci a zabývá se globálními trendy jako je např. změna klimatu. Účastnil se misí v Africe a pracovních pobytů v bývalé Jugoslávii a na Blízkém východě, pracoval také pro Světovou banku a zabýval se výzkumem trhu v soukromém sektoru. Ve svém příspěvku propojí příběhy předchozích řečníků do širšího kontextu.  

Další články:


Autor: Varianty

Související články