Konec dětských dluhů v ČR? Ještě je třeba zastavit běžící exekuce. Pomůžeme Vám s tím!

Publikováno: 8. 3. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Konec dětských dluhů v ČR? Ještě je třeba zastavit běžící exekuce. Pomůžeme Vám s tím!
© PIN archiv

Je to již šest let, co jsme začali s tehdejším ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem projednávat legislativní změny, které by zabránily vzniku jedné z největších absurdit českého právního systému – dětským dluhům. Jsme proto nesmírně rádi, že Poslanecká sněmovna v pátek 5. března schválila novelu občanského zákoníku, která zabraňuje jejich vymáhání. Pokud novelu přijme Senát a podepíše prezident, stanou se dluhy například i dvouletých dětí konečně minulostí. Nicméně aby se tak stalo definitivně, je třeba (kromě dokončení legislativního procesu) ještě zastavit již běžící exekuce. S tím Vám velmi rádi pomůžeme, stačí se na nás jen obrátit. Potřebné kontakty naleznete na konci tohoto článku.

Vymáhání peněžitých dluhů, které vznikly v dětství, bude podle vládní novely občanského zákoníku možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně se ohraničí také vymáhání smluvních pokut. Nová pravidla, která mají platit od července tohoto roku, se vztahují na lidi do 21 let věku. Jejich cílem je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Další skvělou zprávou je, že veřejné instituce budou moci díky schválené úpravě odpouštět staré dětské dluhy bez obav z porušení povinností spojených se správou majetku. 

Aktivní obrana je třeba i nadále

Dětský dlužník, kterému je méně než 21 let (nebo mu bude 21 let v den nabytí účinnosti novely), se však musí i nadále aktivně bránit. Původní dětský dluh existuje, jen ho nelze vymáhat z majetku nabytého v době dospělosti (po nabytí 18 let). V těchto případech je nutná aktivitní obrana v podobě návrhu na zastavení exekuce z toho důvodu, že postižený majetek nelze exekuovat. Dětský dlužník, kterému již bylo 21 let před dnem nabytí účinnosti novely, se musí bránit nadále, tak jako před novelou. Pro ně se nic nezměnilo, vysvětluje Vlastimila Feistingerová, která se obranou zadlužených dětí v Člověku v tísni dlouhodobě zabývá a dodává: V obou případech velmi rádi pomůžeme, stačí se na nás jen obrátit. Ať už telefonicky či emailem." 

Po šesti letech snahy tak i přes skvělé zprávy z Poslanecké sněmovny v boji proti dětským dluhům pokračujeme. „V tento okamžik doufáme, že soudy, které fatálně selhaly a rozhodovaly formálně bez ohledu na práva dítěte, konečně zastaví z moci úřední běžící exekuce, které se již dávno měly zastavit. V současnosti proto aktivně podáváme podněty na zastavení exekucí ex officio. Kromě toho také oslovujeme obce, dopravní podniky, nemocnice, knihovny a další subjekty, které svou pohledávku za dítětem v řádu korun proměnily v tisíce a stále ji vymáhají, aby konečně našly odvahu a vymáhání ukončily,“ uzavírá Vlastimila Feistingerová. 


Potřebujete pomoci s dluhy, které Vám či někomu z Vašich blízkých vznikly během dětství? Obraťte se na nás. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom Vám pomohli se jich zbavit.

E-mail: zadluzene.deti@clovekvtisni.cz. Telefon: 602 363 026.Autor: Martin Kovalčík

Související články