Na západě Mongolska pomáháme firmám se zaváděním ovčí vlny jako izolačního materiálu

Publikováno: 1. 2. 2016 Doba čtení: 4 minuty
Na západě Mongolska pomáháme firmám se zaváděním ovčí vlny jako izolačního materiálu
© ČvT archiv

Mongolsko je země stepí a pouští, která je celoročně sužována drsným podnebím. V zimních měsících se vždy situace ještě zhorší příchodem silných mrazů, které můžou přejít až v extrémní a nebezpečný dzud, který hrozí i letos. Veliká část místních obyvatel nemá dostatek prostředků na dostatečné zateplení svých obydlí. Člověk v tísni se proto v Mongolsku zaměřil na možnost zpracování ovčí vlny jako tepelně-izolačního stavebního materiálu. Důraz je přitom kladen na rozvoj celého dodavatelského řetězce, který zahrnuje jak jednotlivé chovatele ovcí, tak malé a středně velké podniky. Vedle potřebné energetické alternativy tak představuje tento projekt také efektivní obchodní příležitost pro místní obyvatele. Jak přesně taková spolupráce vypadá?

Mongolská společnost MADU, sídlící v západní provincii Khovd, byla založena v roce 2006 s cílem vyrábět plsti z ovčí vlny. Tradiční plstěné role o síle 1,5 - 2 cm se vyrábějí z ovčí vlny, která se působením vysoké vlhkosti, teploty a tlaku nejprve zplstí a následně zhutní na valchovacích strojích. Tato plsť se využívá hlavně na pokrytí a izolaci jurt, v Mongolsku nazývaných ger. Čím je plst hutnější, tím je cennější, protože se s ní dá lépe manipulovat při častých stěhováních nomádských rodin za lepší pastvou pro dobytek. „Na začátku činnosti naší firmy jsme si vzali úvěr ve výši 2 milionů Tugriků z Khas Bank, což v té době představovalo zhruba 1 700 USD. Zakoupili jsme za to nezbytné přístroje na výrobu plsti a začali jsme zpracovávat zhruba 40 tun vlny za rok. Naše plstěné výrobky si postupně získaly ohlas a začali je kupovat i lidé ze sousedních provincií. Mohli jsme si dokonce dovolit zvýšit roční objem nákupu surovin až na 60 tun,“ uvádí Ts. Navaansuren, ředitel MADU. „V posledních letech jsme však zaznamenali radikální úbytek zájmu o plstěné zboží z ovčí vlny. Aby firma mohla dál pracovat, museli jsme začít hledat nové způsoby, jak zvýšit zájem o naše produkty,“ dodává.

Odklon od kočovného života pastevců

Pokles zájmu o tradiční plsť je z velké části způsoben tím, že se místní obyvatelé přestávají věnovat kočovnému životu. Mladí pastevci se často stěhují za vidinou lepšího života do měst a vesnic. To často souvisí také s povinností školní docházky dětí pastevců. Matky se stěhují se svými dětmi na školní rok do vesnic a měst. Po několika letech odloučení od rodiny se často pastevci rozhodnou prodat dobytek a přesunout se s celou rodinou do města, kde jsou školy dostupnější. V posledních letech také začali místní pastevci velice často vést tzv. polonomádský život. Postaví si malý domek na svých zimovištích a stěhují se jen 2 - 3 krát do roka. Nepotřebují tedy tolik materiálu na stavbu a výměnu jednotlivých vrstev na jurtách.

Koncem roku 2014 se proto společnost MADU spojila s Člověkem v tísni, který tou dobou realizoval projekty na podporu výroby a aplikace izolace z ovčí vlny v centrálních částech Mongolska. Následně na jaře 2015 proběhl průzkum trhu stavebních izolačních materiálů také v západních provinciích. Na základě výsledků průzkumu trhu byl zpracován podnikatelský záměr MADU na výrobu izolace z ovčí vlny. Provincie Khovd, kde společnost sídlí, je vzdálená 1 600 km od hlavního města Ulánbátar a je centrální oblastí pro západ Mongolska.

Zavádění nových postupů

Na základě zkoumání vhodných technologií pro výrobu izolace byla vybrána metoda vpichování, která na rozdíl od tepelně zpevňované technologie nepotřebuje umělohmotná vlákna z dovozu jako pojivo ovčí vlny. Po odborné konzultaci byl zakoupen a instalován speciální stroj na vpichování, který bude umožňovat výrobu izolace z ovčí vlny. Dále byl zakoupen stavební materiál a došlo k rekonstrukci výrobních prostor MADU. Nicméně je stále co zlepšovat, na výrobní lince je potřeba vyměnit otupené jehly česačky vlny nebo přidat stroje na vrstvení příze na potřebnou tloušťku vaty. První vzorky izolace o síle 5 cm byly vyhotoveny koncem září 2015. Pilotní vzorky, ošetřené oproti molům, byly poslány k otestování odolnosti vůči některým druhům hmyzu do laboratoře Mongolské zemědělské univerzity. Výsledky budou hotovy v únoru 2016. Na jaře 2016 se již očekává první várka izolačního materiálu, který bude splňovat všechny požadavky národního standartu ISO MNS 3998:2015.

Směřování v roce 2016

V západních provinciích Mongolska dále proběhlo několik odborných školení. Například „Stříhání ovcí a třídění vlny“ pro lokální družstva pastevců, kde se účastníci dozvěděli, co vše se dá z vlny vyrábět, proč by neměli značkovat své ovce barvou či dehtem a jak zvýšit produktivitu použitím elektrických nůžek. Pro kontrolní úřady, stavební a designerské firmy proběhlo školení na téma „Plánování zelených budov“ o energetické šetrnosti ve stavebnictví a využití alternativních materiálů. Rozhovory se školiteli a účastníky těchto školení vysílala během večerních zpráv místní televize. Cílem bylo informovat lidi v daném kraji o chystané produkci nového druhu izolace, která částečně nahradí produkty ze zahraničí a poskytne energetickou alternativu šetrnou k  životnímu prostředí. Na jaře 2016 se uvažuje také o zřízení ukázkové demo budovy, například mateřské školky, tepelně izolované ovčí vlnou, která bude v západních provinciích Mongolska prezentovat využití tohoto materiálu v praxi.

Jedním z hlavních cílů projektu je zavést tento domácí typ izolace do skutečné spotřeby místního stavebního sektoru. V Mongolsku je stále více aktuální energetická šetrnost a snižování znečištění ovzduší, a to hlavně během osmiměsíčního topného období v roce. Všechny zúčastněné strany navíc usilují o to, aby i tak malé podniky jako MADU mohly vyrábět izolace z ovčí vlny v lokálním měřítku a dokázaly samostatně pokrýt poptávku na venkově.

Pro více informací z Mongolska navštivte stránku Člověk v tísni v Mongolsku.

Autor: Tamir Mend

Související články