Pomáháme těm, co to opravdu potřebují

Publikováno: 5. 10. 2015 Doba čtení: 1 minuta
Pomáháme těm, co to opravdu potřebují
© http://www.tyden.cz/obrazek/201111/4eba9861b6f6a/ crop-138479-4eba9e2ad1ba1-spravedlnost.jpg

Karlovarská pobočka Člověka v tísni, o.p.s. již druhým rokem podporuje ty, kterým bylo ublíženo a které tak dlouho zákonodárce opomíjel – tj. obětem trestných činů. Není to tak dávno, kdy poškozený (oběť), kterému bylo trestným činem ublíženo, byl jen nechtěný prvkem trestního řízení a o náhradě škody bylo rozhodováno jen v případě nezbytnosti. Částečně byla tato „křivost“ napravena a je již větší důraz kladen právě na práva oběti a její nepřehlížení orgány činnými v trestním řízení. Vstřícnější přístup zejména ze strany Policie ČR je otázka spíše delšího vývoje, ale i nyní lze obětem pomoci. Zejména se to týká sepisů trestních oznámení, přípravy oběti na průběh trestního řízení, uplatnění práv obětí na náhradu škody či jejich psychická podpora např. při hlavním líčení.

Prakticky je pracováno jak s obětmi majetkových trestných činů, tak s obětmi trestných činů, kde je obsažen prvek násilí. Máme navázanou spolupráci s psychology a v případě potřeby takové služby oběti tohoto využívají. Někteří klienti využívají např. doprovodu důvěrníka k soudu.

V případě, že se cítíte oběti trestného činu, můžete se na nás obrátit. Najdete nás v Blahoslavovo ul. 18/5, v Drahovicích. Telefonní kontakt je 778 473 399 či 353 892 261.

Akreditované poskytování informací obětem trestných činů je hrazeno z prostředků Ministerstva spravedlnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Filip Bufka, Právník

Související články