Pomoc obětem trestných činů

Publikováno: 9. 4. 2014 Doba čtení: 1 minuta
Pomoc obětem trestných činů
©

Plzeňská pobočka společnosti Člověk v tísni se podpoře obětem trestných činů věnuje dlouhodobě. Nyní naše odborné sociální poradenství nově získalo akreditaci Ministerstva spravedlnosti a rozšiřuje svoji nabídku o poskytování právních informací. Akreditace ministerstva, kterou získala necelá třicítka subjektů po celé republice, zaručuje, že se obětem dostane služby s dostatečnou odbornou úrovní.  Služba je poskytována právníkem a je zdarma.

Součástí služby je kromě poskytování informací také asistence při sepisování dokumentů (trestní oznámení, odvolání, návrh na náhradu škody), doprovod na policii a k soudu. Služba je zaměřena na oběti trestných činů, jako je ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, rvačka, omezování osobní svobody, loupež, vydírání, porušování domovní svobody, pomluva, znásilnění, kuplířství, zanedbání povinné výživy, týrání, krádež, podvod, lichva apod. Obětí je každý, komu někdo ublížil nebo způsobil škodu. Obrátit se na naší službu může každý, kdo se cítí být obětí trestného činu.

Služba je poskytována na adrese regionální pobočky: Mikulášské nám. 17, Plzeň a to ve dnech středa – pátek vždy od 8.00 do 16.00 hodin. Pro sjednání schůzky je však nejprve nutné se telefonicky objednat u právničky Dany Pluhařové - tel.: 602 250 210.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Autor: