Vietnam

Vietnam

Vietnam je jednou z nejméně svobodných zemí a situace se zhoršuje od nástupu nového politického vedení v roce 2016. Všechny složky moci jsou kontrolovány Komunistickou stranou a opakovaně zde dochází k potlačování politických a občanských práv.  Svoboda slova a přístup k informacím jsou znemožňovány cílenou cenzurou. Aktivisté či jednoduše obyčejní lidé, kteří se snaží o zveřejňování informací o pravém stavu společnosti či o případech korupce, jsou zastrašováni a vězněni. Často se jedná o nezávislé bloggery, novináře a aktivisty. 


Podpora občanské společnosti

Ve Vietnamu působí Člověk v tísni od roku 2015. Zaměřujeme se na podporu drobných občanských iniciativ zastávajících lidská práva a demokratické hodnoty, napomáháme jejich růstu, vzájemnému sbližování i napojování na větší organizace či instituce. Naším cílem je zefektivnit jejich činnost, přispět k jejich uznání místními autoritami a zprostředkovat jim spojení se zahraničím.

Jedním z pilířů našeho programu jsou stáže, které mívají formu měsíčního pobytu v České republice, během kterého se účastníci školí ve vedení projektů, týmové organizaci, prezentačních dovednostech, strategiích advokační činnosti a dalších odvětvích souvisejících s občanským aktivismem. Součástí stáže bývá také intenzivní kurz anglického jazyka, setkání s odborníky z českých neziskových organizací i státních institucí, exkurze a pořádání přednášek pro veřejnost. Konkrétní program stáží přitom vychází z potřeb a možností jejich účastníků.

Ve Vietnamu pracujeme především s nezávislými skupinami, zastávajícími myšlenku nenásilného odporu vůči porušování lidských práv. Tito lidé zvyšují povědomí vietnamské společnosti o lidských právech, podporují občanskou angažovanost, snaží se vést dialog s mocenskými složkami, prosazují rovnoprávnost a toleranci

Spolupracujeme se skupinami, které dávají přednost hledání pozitivních příkladů a konstruktivních řešení před pouhou kritikou režimu. Podporujeme jejich projekty v oblasti práv menšin, ochrany životního prostředí, svobody projevu a pracovních práv.

Jako téměř jediní se ve Vietnamu soustředíme na potřeby opomíjených a utlačovaných, přitom však nesmírně odvážných a zcela nepostradatelných občanských iniciativ. Zvláštní péči a ochranu věnujeme diskriminovaným skupinám, včetně žen, LGBT lidí, osob s duševním nebo tělesným postižením či lidem z chudých oblastí.

Pomoc ve Vietnamu realizujeme v souladu s mezinárodním právem a úmluv o lidských právech, jichž je Vietnam signatářem. Nepodporujeme žádnou politickou stranu ani politicky orientované organizace.

Celý text Méně textu

Novinky

Ve Vietnamu byl zatčen další prodemokratický bloger

Ve Vietnamu byl zatčen další prodemokratický bloger

Matka a syn odsouzeni k 16 letům vězení za obranu pozemkových práv ve Vietnamu

Matka a syn odsouzeni k 16 letům vězení za obranu pozemkových práv ve Vietnamu

Aktivistka uvězněna za podporu politických vězňů ve Vietnamu

Aktivistka uvězněna za podporu politických vězňů ve Vietnamu

Další