Vietnam

Vietnam

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

Vietnam je jednou z nejméně svobodných zemí a situace se zhoršuje od nástupu nového politického vedení v roce 2016. Všechny složky moci jsou kontrolovány Komunistickou stranou a opakovaně zde dochází k potlačování politických a občanských práv.  Svoboda slova a přístup k informacím jsou znemožňovány cílenou cenzurou. Aktivisté či jednoduše obyčejní lidé, kteří se snaží o zveřejňování informací o pravém stavu společnosti či o případech korupce, jsou zastrašováni a vězněni. Často se jedná o nezávislé bloggery, novináře a aktivisty. 


Podpora občanské společnosti

Ve Vietnamu působí Člověk v tísni od roku 2015. Zaměřujeme se na podporu drobných občanských iniciativ zastávajících lidská práva a demokratické hodnoty, napomáháme jejich růstu, vzájemnému sbližování i napojování na větší organizace či instituce. Naším cílem je zefektivnit jejich činnost, přispět k jejich uznání místními autoritami a zprostředkovat jim spojení se zahraničím.

Jedním z pilířů našeho programu jsou stáže, které mívají formu měsíčního pobytu v České republice, během kterého se účastníci školí ve vedení projektů, týmové organizaci, prezentačních dovednostech, strategiích advokační činnosti a dalších odvětvích souvisejících s občanským aktivismem. Součástí stáže bývá také intenzivní kurz anglického jazyka, setkání s odborníky z českých neziskových organizací i státních institucí, exkurze a pořádání přednášek pro veřejnost. Konkrétní program stáží přitom vychází z potřeb a možností jejich účastníků.

Ve Vietnamu pracujeme především s nezávislými skupinami, zastávajícími myšlenku nenásilného odporu vůči porušování lidských práv. Tito lidé zvyšují povědomí vietnamské společnosti o lidských právech, podporují občanskou angažovanost, snaží se vést dialog s mocenskými složkami, prosazují rovnoprávnost a toleranci

Spolupracujeme se skupinami, které dávají přednost hledání pozitivních příkladů a konstruktivních řešení před pouhou kritikou režimu. Podporujeme jejich projekty v oblasti práv menšin, ochrany životního prostředí, svobody projevu a pracovních práv.

Jako téměř jediní se ve Vietnamu soustředíme na potřeby opomíjených a utlačovaných, přitom však nesmírně odvážných a zcela nepostradatelných občanských iniciativ. Zvláštní péči a ochranu věnujeme diskriminovaným skupinám, včetně žen, LGBT lidí, osob s duševním nebo tělesným postižením či lidem z chudých oblastí.

Pomoc ve Vietnamu realizujeme v souladu s mezinárodním právem a úmluv o lidských právech, jichž je Vietnam signatářem. Nepodporujeme žádnou politickou stranu ani politicky orientované organizace.

Celý text Méně textu

Novinky