Vietnam

Vietnam

Vietnam je jednou z nejméně svobodných zemí a situace se zhoršuje od nástupu nového politického vedení v roce 2016. Komunistický režim vytrvale potlačuje základní politická a občanská práva svých občanů.  Svoboda slova a přístup k informacím jsou znemožňovány cílenou, pečlivě uplatňovanou cenzurou. Aktivisté či jednoduše obyčejní lidé, kteří se snaží o zveřejňování informací o pravém stavu společnosti, o případech korupce státních úředníků apod. jsou zastrašováni a vězněni. Často se jedná o nezávislé bloggery, novináře a aktivisty. 

Ve Vietnamu má přístup na internet přes 50% obyvatelstva a šíření informací přes toto médium představuje pro vietnamskou vládu nepříjemnou překážku v kontrole obyvatel. Jako jeden z nástrojů k represím uplatňuje režim například článek 117 trestního zákoníku, který kriminalizuje osoby, "které vedou propagandu proti Vietnamské socialistické republice". Článek 79 činí trestně odpovědnými osoby, "za aktivity, které jsou zaměřeny na svržení lidové správy státu", za což hrozí obviněným pět let až doživotí. Mnoho aktivistů v poslední době uprchlo ve strachu ze zatčení do zahraničí.

Podpora občanské společnosti

Ve Vietnamu působíme od roku 2015. Zaměřujeme se na podporu drobných občanských iniciativ zastávajících lidská práva a demokratické hodnoty, napomáháme jejich růstu, vzájemnému sbližování i napojování na větší organizace či instituce. Naším cílem je zefektivnit jejich činnost, přispět k jejich uznání místními autoritami a zprostředkovat jim spojení se zahraničím.

Jedním z pilířů našeho programu jsou stáže, které mívají formu měsíčního pobytu v České republice, během kterého se účastníci školí ve vedení projektů, týmové organizaci, prezentačních dovednostech, strategiích advokační činnosti a dalších odvětvích souvisejících s občanským aktivismem. Součástí stáže bývá také intenzivní kurz anglického jazyka, setkání s odborníky z českých neziskových organizací i státních institucí, exkurze a pořádání přednášek pro veřejnost. Konkrétní program stáží přitom vychází z potřeb a možností jejich účastníků.

Příležitostně zveme do České republiky také vietnamské odborníky a zkušené aktivisty, aby veřejnosti i našim státním činitelům podali autentické svědectví o porušování lidských práv ve Vietnamu. Spolupracujeme s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Pracujeme především s nezávislými skupinami, zastávajícími myšlenku nenásilného odporu vůči represivní státní moci. Tito lidé zvyšují povědomí vietnamské společnosti o porušování lidských práv, podporují občanskou angažovanost, snaží se vést dialog s mocenskými složkami, prosazují rovnoprávnost a pluralitu. Partnerům poskytujeme chybějící studijní materiály ve vietnamštině, pořádáme kurzy a nabízíme stáže.

Spolupracujeme se skupinami, které dávají přednost hledání pozitivních příkladů a konstruktivních řešení před pouhou kritikou režimu. Podporujeme jejich projekty v oblasti práv menšin, ochrany životního prostředí, svobody projevu, pracovních práv a jako jedni z mála se nevyhýbáme ani kontroverzní problematice práv politických. Pomáháme vzniku projektů zaměřených především na šíření informací, jako je překlad knih a článků, tvorba naučných či polemických videí a textů, natáčení reportáží či příprava školení. Naše partnery z řad neformálních uskupení propojujeme s oficiálně uznanými neziskovými organizacemi a mezinárodními institucemi, čímž se snažíme napomoci stmelení vietnamské občanské společnosti v jejím zápolení o vliv na veřejné dění.

Jako téměř jediní se ve Vietnamu soustředíme na potřeby opomíjených a utlačovaných, přitom však nesmírně odvážných a zcela nepostradatelných občanských iniciativ.


Celý text Méně textu

Novinky

Vietnamská blogerka

Vietnamská blogerka "Matka Houba" stále vězněna

Vietnam přijal nový zákon, omezující právo na soukromí a svobodu na internetu

Vietnam přijal nový zákon, omezující právo na soukromí a svobodu na internetu

Vietnamská umělkyně a disidentka Mai Khoi získala mezinárodní Cenu Václava Havla 2018

Vietnamská umělkyně a disidentka Mai Khoi získala mezinárodní Cenu Václava Havla 2018

Další