Výroční zprávy

Výroční zprávy

Vážené dámy, pánové, milí přátelé,

děkuji Vám, že věnujete chvíli času zprávě o tom, jak pracujeme. Jsme veřejnou službou, naše legitimita vychází z hodnot, aktivity a práce stovek lidí, kteří Člověka v tísni tvoří, z objektivních potřeb doma i v zahraničí, z podpory desítek tisíc individuálních dárců i velkých donorů – vlád a mezinárodních institucí, které mají za to, že dokážeme problémy řešit a proto nám svěřují své finanční prostředky.

Svět je rozkolísaný více než v minulých dekádách a tendence věřit populistům i pocitu, že budoucnost je nejistá, proto je třeba myslet spíše na sebe, že košile je bližší než kabát, ovlivňují mnohé podstatněji, než jsme si dovedli představit. Kdy jindy bychom se však měli opřít o hodnoty humanismu, o to, že sociálně vnímat a konat, hájit lidská práva a svobody, solidarizovat se a pomáhat je tím nejdůležitějším pokrokem svobodných společností. V pohádkách, které nám četli rodiče, je kladným hrdinou ten, kdo se dělí, kdo pomůže, kdo nemyslí jen na sebe. A na pohádky je chyba zapomínat...

Hodnoty, které nás vedou, otevřenost a kritická zpětná vazba, víra v lidská práva, svobody a důstojnost jsou vodítkem, které nám pomáhá stát si za svým. Za tím, že ti, kteří potřebují pomoc a podporu ji mají dostat, že sobectví a sebezahleděnost jen polarizují, že dělit se je nejen správné, ale také obohacující.

Snažíme se, doma v těžkých tématech sociálního vyloučení, předlužení rodin, (ne)inkluzivity ve vzdělávání, v boji proti dezinformacím a negativní mobilizaci, proti egoismu a cynismu. Ve světě pokračujeme v řadě největších a nejtěžších krizí i v dlouhodobé rozvojové práci, stejně jako v podpoře aktivních lidí, kteří se nechtějí smířit s diktátorským či autoritativním stylem rozhodování a věří, že státy, vlády a systémy jsou tu pro své občany, nikoli naopak. Bez Vaší podpory a důvěry bychom tuto službu plnit nemohli.

Děkuji Vám všem, jednotlivcům, obcím a městům, vládám, firmám a filantropům, dobrovolníkům, svým kolegyním a kolegům, že v roce třicátého výročí příchodu svobody jste tu a podílíte se na idealistické snaze Člověka v tísni měnit svět k lepšímu, či alespoň čelit zlu, sobectví a tísni, kdekoli jen můžeme.

Věřím, že to má smysl, a vím, že za sebou každý rok necháme kus práce.

Děkuji Vám.


Stáhnout Výroční zprávu 2018
Výroční zprávy z minulých let

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva 2001

Výroční zpráva 2000

Výroční zpráva 1999

Výroční zpráva 1998

Výroční zpráva 1997

Výroční zpráva 1996

Výroční zpráva 1995

Audity

Audit 2018

Audit 2017

Audit 2016

Audit 2015

Audit 2014

Audit 2013

Audit 2012

Audit 2011

Audit 2010

Audit 2009

Audit 2008

Audit 2007

Audit 2006

Audit 2005

Audit 2004

Audit 2003

Audit 2002

Audit 2001