Dámy a pánové, vážení partneři, milí příznivci a dárci,

tým, který byl základem vzniku a existence Člověka v tísni, začal pomáhat před třiceti lety. Spontánně, aktivisticky, dobrovolně, poněkud chaoticky a s jistou mírou romantických představ o sobě i světě. Přesto nepochybně s obrovskou upřímností, energií a překvapivě od samého začátku s několika charakteristikami, které jsou živé dodnes. Přirozený respekt k těm, kterým chceme pomáhat, a se kterými společně pracujeme, vědomí pokory, které by mělo k pomoci patřit, šlo ruku v ruce se sebevědomím vyrostlým na vědomí, že děláme správnou věc a s odvahou, možná až nezodpovědností, díky které jsme se vrhli do válečných konfliktů v regionu jako by to byla samozřejmost.

Věřím, že tyto hodnoty zůstaly mezi námi živé, ačkoli nás není jen pár jako kdysi, ale přes dva tisíce a pracujeme v desítkách zemí pro statisíce a miliony lidí. Přibyla profesionalita, expertiza, provázanost, schopnost vidět věci a témata dlouhodobě v času a holisticky ve společnostech a oblastech. Netypickou kombinaci masivní práce doma, především v sociální oblasti a vzdělávání, podpory lidských práv a občanské společnosti spolu s dynamickou humanitární pomocí v krizových oblastech i dlouhodobým rozvojovým působením, spoluprací s našimi partnery v zemích, kde působíme, doplňují systémové a „policy“ ambice. Překládáme naše kumulované zkušenosti a znalost problémů do návrhů tak, abychom přispěli k řešení příčin a důvodů a nebyli jen tím, kdo pomáhá zvládat následky. To nám přináší často velmi pestrou a složitou debatu uvnitř a zároveň obohacení a schopnost nahlížet problémy z různých pohledů.

Rok 2021 byl plný změn, ale to se koneckonců stává novou normou. Věnujte prosím chvíli času zprávě o tom, jak pracujeme, čeho se snažíme dosáhnout a jak se nám to daří či nikoli. Na následující stránce najdete výjimečně i základní informaci o naší aktuálně největší operaci, a to o pomoci na Ukrajině. Brutální invaze ruské armády do v podstatě sousední země přinesla zároveň obrovskou solidaritu veřejnosti a díky sbírce SOS Ukrajina i masivní podpoře institucionálních donorů aktivně pomáháme ve velké části Ukrajiny i uprchlíkům v Česku.

Děkuji všem, kteří nás podporují a zároveň s respektem a s radostí děkuji za společnou práci svým kolegyním a kolegům v Člověku v tísni.

S úctou Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni

PS: máme radost z nového loga, které jsme uvedli ke 30. výročí naší práce :)

Stáhnout Výroční zprávu 2021

Výroční zprávy z minulých let

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva 2001

Výroční zpráva 2000

Výroční zpráva 1999

Výroční zpráva 1998

Výroční zpráva 1997

Výroční zpráva 1996

Výroční zpráva 1995

Audity

Audit 2021

Audit 2020

Audit 2019

Audit 2018

Audit 2017

Audit 2016

Audit 2015

Audit 2014

Audit 2013

Audit 2012

Audit 2011

Audit 2010

Audit 2009

Audit 2008

Audit 2007

Audit 2006

Audit 2005

Audit 2004

Audit 2003

Audit 2002

Audit 2001