Výroční zprávy

Výroční zprávy

Milí přátelé, vážení čtenáři,

Člověk v tísni je znám zejména díky své práci v krizových oblastech světa, v místech a oblastech postižených válkami či rozsáhlými katastrofami. Dlouhodobě však pomáháme také v řadě rozvojových zemí, kde podporujeme místní lidi, aby měli šanci na lepší život. Víme, jak důležitá je lidská svoboda, proto jsme i tam, kde vládnoucí elity potlačují lidská práva, dusí přirozené aktivity občanské společnosti a zakazují jiné názory, diskuzi či jen nežádoucí otázky.

Dovolte mi však věnovat se tentokrát především naší práci doma. Méně známé, možná však důležitější, než jsme si kdy mysleli.

Co společnosti v České republice nabízíme?

Rozvíjíme Programy sociální integrace, které již téměř dvacet let působí v desítkách měst a pomáhají tisícům klientů ročně – většinou lidem a rodinám, které se ocitly na okraji společnosti. Postupně se stále více zaměřujeme na děti a mladé lidi a jejich budoucnost. Polovina z našich tří set pracovníků v sociální práci přitom pomáhá lidem řešit jejich dluhové problémy.

Budujeme vzdělávací programy, které využívají tisíce učitelů, a které nabízejí moderní materiály a metody, jak pracovat se složitými tématy, aby byla pro současné online generace dětí a studentů přístupná a zajímavá. Pořádáme filmový festival Jeden svět, a to jak v Praze, tak v desítkách měst v ČR. Přes sto tisíc diváků se tak každoročně dozvídá více o široké problematice lidských práv.

Poskytujeme nejen pomoc, vzdělávání či informace, ale hledáme i kořeny problémů na základě hluboké kumulované zkušenosti z práce přímo v terénu. Dlouhodobě se angažujeme v problematice předlužení českých domácností a zasazujeme se o větší regulaci půjčování peněz i samotného vymáhání dluhů. Jde nám o to, aby se stát i na tomto poli zodpovědně staral o své občany. Podporujeme inkluzi ve školství tak, aby kvalitní vzdělávání bylo přístupné všem. Jsme přesvědčeni, že povinností vyspělé společnosti je pomáhat lidem, kteří to potřebují, podporovat solidaritu, porozumění a vzájemnou pomoc. Spojovat, nikoli rozdělovat.

Vážení přátelé, seznamte se s našimi aktivitami a službami, kterými dlouhodobě pomáháme lidem v tísni a budeme tak činit i nadále, bez ohledu na nálepky, útoky či zpochybňování toho, zda pravda a láska má vítězit nad lží a nenávistí. Jsme totiž přesvědčeni, že ano.

V naší práci můžeme pokračovat také Vaší zásluhou. Děkuji Vám všem za to, že nejste lhostejní.

S úctou

Šimon Pánek


Stáhnout Výroční zprávu 2017
Výroční zprávy z minulých let

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva 2001

Výroční zpráva 2000

Výroční zpráva 1999

Výroční zpráva 1998

Výroční zpráva 1997

Výroční zpráva 1996

Výroční zpráva 1995

Audity

Audit 2017

Audit 2016

Audit 2015

Audit 2014

Audit 2013

Audit 2012

Audit 2011

Audit 2010

Audit 2009

Audit 2008

Audit 2007

Audit 2006

Audit 2005

Audit 2004

Audit 2003

Audit 2002

Audit 2001