Výroční zprávy
Dámy a pánové, partneři, příznivci, dárci,

dovolte mi, na úvod krátké reflexe „covidového“ roku, Vám všem poděkovat. Díky Vám jsme mohli začít pomáhat opravdu rychle. Jen málokdo může říci, že byl připraven na příchod pandemie a dopady opatření. V podstatě všichni jsme cítili v prvních dnech a týdnech nejistotu, trochu ztráceli orientaci, co bude. Bylo povzbuzující vidět Člověka v tísni, stovky kolegyň a kolegů v desítkách zemí po světě i doma, jak rychle se namísto obav začali všichni zabývat tím, co můžeme udělat a jak můžeme pomoci. 

Zaměřujeme se zpravidla na ty nejslabší a na ně dopadla situace nejsilněji. Chudí lidé, často žijící z námezdné práce či občasného zaměstnání, se dostali do hluboké nouze nejrychleji. Děti z ohrožených rodin, ať už jsou na útěku před válkou či žijící na okraji společnosti u nás, nemohly pokračovat ve výuce online. Lidé v málo rozvinutých zemích či regionech neměli ani dost informací o tom, jak předcházet šíření viru, neměli k dispozici dostatek hygienických prostředků, ani možnost se testovat či dostat potřebnou lékařskou péči. Dopady pandemie podtrhly strukturální problémy. Kde jsme byli schopni, okamžitě jsme rozšířili naši práci o aktivity zaměřené proti šíření covidu−19, podporující osvětu a hygienu a oslabující socioekonomické dopady spojené s lockdowny celých států.

 Organizace zareagovala v prvním období krize zdravě, rychle, sebevědomě a přitom s pokorou ke své misi – pomoci těm, kteří to potře bují. Bez soukromých dárců a podpory institucionálních donorů, vlád a mezinárodních organizací bychom nemohli tuto pomoc poskytovat, proto jim patří velké díky. Nejdůležitější nyní je, aby silné státy zajistily dost vakcín nejen pro sebe, ale i pro slabší a méně rozvinuté země, a to co nejrychleji. 

Naše programy a služby zůstaly bez ohledu na pandemii funkční a pokračovaly, byť někde s obtížemi, po celý rok. Jsem rád, že jsme navzdory těžkostem mohli udržet rozsah pomoci prakticky stejný jako před příchodem pandemie a že organizace očima svých zaměstnanců zvládla situaci velmi dobře – a že podle průzkumu spokojenosti je dobrým místem, kde pracovat. Přeji Vám vše dobré a prosím Vás seznamte se v této zprávě s naší prací. 

Děkuji Vám,

Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni.


Stáhnout Výroční zprávu 2020
Výroční zprávy z minulých let

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva 2001

Výroční zpráva 2000

Výroční zpráva 1999

Výroční zpráva 1998

Výroční zpráva 1997

Výroční zpráva 1996

Výroční zpráva 1995

Audity

Audit 2020

Audit 2019

Audit 2018

Audit 2017

Audit 2016

Audit 2015

Audit 2014

Audit 2013

Audit 2012

Audit 2011

Audit 2010

Audit 2009

Audit 2008

Audit 2007

Audit 2006

Audit 2005

Audit 2004

Audit 2003

Audit 2002

Audit 2001