Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

dovolte mi začít poděkováním: nebýt vás, statisíců drobných dárců, firem a institucí, vládních i mezivládních agentur a donorů, nemohli bychom existovat a plnit naši misi. Nesmírně si vaší obrovské podpory vážím, stejně jako práce našich kolegyň a kolegů, dobrovolnic a spolupracovníků, našich partnerů doma a v desítkách zemí, kde působíme. Vážím si jí o to víc, že žijeme v době, která jako by řetězila jednu krizi za druhou. Stabilita, zavedená pravidla a alespoň do jisté míry fungující mezinárodní společenství jsou rozkolísanější, než kdo z nás zažil a než jsme si dokázali představit.

Silová řešení, agrese, potlačování práv a svobod lidí a dostředný egoismus nepřejí bezpečí, ochraně lidských životů a práv, ani důvěře v mezinárodní řád a v budoucnost. Jsme v krizovém období, které se projevuje mimo jiné počty uprchlíků a vnitřních přesídlenců, rozsahem a růstem konfliktů, autoritářstvím a používáním převahy a síly namísto jednání.

Potřeba naší humanitární práce v krizových oblastech, rozvojové a klimatické spolupráce i úsilí na poli obrany lidských práv a svobod a posilování občanské společnosti neklesá, naopak v souvislosti se stavem světa dále roste. Podpora nejslabších ve společnosti, inkluzivní přístup ve vzdělávání, výchova k aktivnímu, informovanému a kritickému občanství a odpovědný přístup k environmentálním tématům jsou hlavní oblasti naší snahy doma. Jsme si jisti, že naše práce kromě toho, že pomáhá, podporuje a posiluje, je i odpovědí na rozkolísanost a krize, ve kterých se nacházíme.

Prosím, věnujte chvíli naší zprávě za rok 2023, kde se snažíme věrně a přehledně ukázat kde, jak a proč pracujeme.

Děkuji Vám za Váš čas, důvěru a podporu.

S úctou Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni


Stáhnout Výroční zprávu 2023

Výroční zprávy z minulých let

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva 2001

Výroční zpráva 2000

Výroční zpráva 1999

Výroční zpráva 1998

Výroční zpráva 1997

Výroční zpráva 1996

Výroční zpráva 1995

Audity

Audit 2023

Audit 2022

Audit 2021

Audit 2020

Audit 2019

Audit 2018

Audit 2017

Audit 2016

Audit 2015

Audit 2014

Audit 2013

Audit 2012

Audit 2011

Audit 2010

Audit 2009

Audit 2008

Audit 2007

Audit 2006

Audit 2005

Audit 2004

Audit 2003

Audit 2002

Audit 2001