Výroční zprávy
Milí přátelé,

věnujte prosím chvíli svého času naší zprávě. Snažíme se v ní, částečně v novém pojetí, předložit informace nejen o tom, co děláme, ale i naše hodnotová a expertní východiska. Ukazujeme, jak a proč rozhodujeme, jakým způsobem svoji práci strukturujeme, kdo jsou příjemci naší pomoci a spolupracující partneři.

Rok 2019 byl v mnoha ohledech velmi náročný. Pokračovaly konflikty na Blízkém východě, zhoršovala se bezpečnostní situace v dalších krizových regionech, sílily autoritativní tendence a chuť po tvrdším postupu vůči lidem, kteří pokládají mocným nedovolené otázky, či si je dovolí kritizovat. Narostl počet uprchlíků i tzv. vnitřně přesídlených osob a nejistota, jaký bude další vývoj světové (ne)spolupráce.

Děsivě se zhoršila situace v místech ozbrojených střetů, kde jde hlavně o velké mocenské zájmy – a vůbec ne o životy civilistů. Narostla i moc populistů, kteří svým cynickým pragmatismem podkopávají humanistické hodnoty, postavené na solidaritě, lidských právech, otevřenosti, rovnosti a férovosti – hodnoty, na kterých stojí naše práce a které najdete v této zprávě.

S trochou nadsázky lze říci, že hodnotový konflikt se prohlubuje a ovlivňuje stále více situaci v celém světě. O to důležitější je jasně, trpělivě, pevně, s pokorou k těm, se kterými a pro které pracujeme, a se sebevědomím vůči těm, kteří rozhodují, vůči politickým elitám, vůči veřejnosti vysvětlovat, opakovat a bojovat o hodnoty, kterým věříme. Hodnoty občanské společnosti, svobody, lidských práv, demokracie, humanismu. Jsem si jist, že kvalita toho, co děláme, skutečný dopad, partnerství a udržitelnost jsou silné argumenty, které obstojí i v konfliktu s populismem.

Chtěl bych poděkovat Vám všem za Vaši podporu. Dovolte mi ale se v prvé řadě obrátit s úctou a poděkováním k dobrovolníkům a kolegyním a kolegům v Člověku v tísni doma i ve světě. Často to nemají lehké a jejich práce je obdivuhodná.

Děkuji Vám, našim individuálním a korporátním dárcům, našim partnerům a vládním či mezivládním institucionálním donorům.

V této zprávě najdete, jak nakládáme s Vaší důvěrou a podporou a ostatně s Vašimi financemi, které jste nám svěřili.

Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni


Stáhnout Výroční zprávu 2019
Výroční zprávy z minulých let

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva 2001

Výroční zpráva 2000

Výroční zpráva 1999

Výroční zpráva 1998

Výroční zpráva 1997

Výroční zpráva 1996

Výroční zpráva 1995

Audity

Audit 2019

Audit 2018

Audit 2017

Audit 2016

Audit 2015

Audit 2014

Audit 2013

Audit 2012

Audit 2011

Audit 2010

Audit 2009

Audit 2008

Audit 2007

Audit 2006

Audit 2005

Audit 2004

Audit 2003

Audit 2002

Audit 2001