Dámy a pánové, vážení partneři, milí příznivci a dárci,

od prvních aktivistických, dobrovolnických a romantických kroků naší snahy pomáhat lidem v tísni uplynulo na jaře roku 2022 právě 30 let. Byl to výraz probouzející se občanské společnosti v čerstvě svobodné zemi a zároveň přímá pomoc lidem v celé řadě postkomunistických konfliktů. Učili jsme se a zároveň vnímali, že svět by měl fungovat lépe. Nechápali jsme, jak je možné, že ega a nacionalistické vize šílených politiků i partikulární zájmy různých států a hráčů není možno zastavit bez ohledu na statisíce mrtvých. O tři desítky let později na tom není svět jako celek o moc lépe; zdá se dokonce, že v mnohém bohužel naopak.

Člověk v tísni mezitím vyrostl do profesionální mezinárodní organizace, dynamické, zaměřené na výsledky a dopady, na skutečné změny, ochotné riskovat, postavené na hodnotovém základě, který se od začátku v zásadě nezměnil. Být blízko těm, se kterými a pro které pracujeme, být službou, s respektem a zároveň se sebevědomím překonávat obtíže a překážky, vnímat celistvě a tak také přistupovat k řešením. Zachovat si energii a idealismus spontánních začátků, kreativitu, zdravý rozum a pravdivost, a přitom vybudovat vysoce odborné kapacity, postavené na lidech se skvělou expertízou a kumulovanou zkušeností.

Naší služby je potřeba stále, možná více, než jsme si před 30 lety dokázali představit. V globalizovaném světě, který se potýká s komplexními krizemi, stejně jako doma. Děkuji všem, kteří se na naší práci podílí, tisícům spolupracovnic a spolupracovníků, dobrovolníků a dobrovolnic, partner¬ským organizacím, našim soukromým dárcům, jednotlivcům i firmám a samozřejmě donorským organizacím z celé řady zemí.

Děkujeme za důvěru a za podporu, jsme rádi, že můžeme díky Vám pokračovat v naší službě.

S úctou Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni


Stáhnout Výroční zprávu 2022

Výroční zprávy z minulých let

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva 2001

Výroční zpráva 2000

Výroční zpráva 1999

Výroční zpráva 1998

Výroční zpráva 1997

Výroční zpráva 1996

Výroční zpráva 1995

Audity

Audit 2022

Audit 2021

Audit 2020

Audit 2019

Audit 2018

Audit 2017

Audit 2016

Audit 2015

Audit 2014

Audit 2013

Audit 2012

Audit 2011

Audit 2010

Audit 2009

Audit 2008

Audit 2007

Audit 2006

Audit 2005

Audit 2004

Audit 2003

Audit 2002

Audit 2001