Barma/Myanmar

Barma/Myanmar

Po padesáti letech vojenské diktatury a období neustávajících etnických sporů, se v roce 2010 začal Myanmar neboli Barma otevírat světu. Nová vláda podnikla řadu kroků vedoucích k demokratizaci země. Myanmar se však i nadále potýká s chudobou, ozbrojenými konflikty a následky přírodních katastrof, které dopadají především na nejchudší obyvatele. Člověk v tísni zde začal působit už v roce 1997. Od roku 2012 máme v zemi stálou misi.

Myanmar se skládá ze 14 států a regionů, 1 unijního území a několika samosprávných zón a oblastí. Žije v něm 8 hlavních etnických menšin a přes 135 uznaných etnicky a nábožensky různorodých skupin. I přes snahy o národní usmíření etnických skupin je situace v zemi velmi nestabilní. V Myanmaru trvá jedna z nejdéle probíhajících občanských válek na světě. Probíhající konflikty v Myanmaru provází nedostatek potravin, špatný přístup k základním službám, násilí, přesídlení obyvatel a migrace.

Humanitární situace se v Myanmaru dramaticky zhoršila v srpnu 2017, kdy po útoku na policejní stanice v Rakhinském státě došlo k rozsáhlému zásahu armády. Tyto události vyústily v rozsáhlou humanitární krizi, při které zemřely stovky lidí a započal masivní exodus etnické menšiny Rohingů z Rahkinkého státu do sousedního Bangladéše. S počátkem roku 2018 došlo také ke zhoršení situace na území Kačjinského státu, kde v důsledku bojů mnoho lidí zůstává uvězněných na území ozbrojených střetů a došlo rovněž k vysídlení obyvatel. Těm nejpotřebnějším dodáváme humanitární pomoc jak v Myanmaru, tak v uprchlických táborech v sousedním Bangladéši. Zasahovali jsme také po přírodních katastrofách, jako byl cyklon Nargis nebo cyklon Komen.

V rámci programů rozvojové pomoci se primárně zaměřujeme na předávání znalostí, rozvoj kapacit a podporu místních iniciativ v odlehlých regionálních oblastech, jako je např. Kayinský, Monský či Šanský stát. Podporujeme organizace občanské společnosti, které hrají zásadní roli při prosazování zájmů a potřeb lokálních komunit prostřednictvím politického dialogu na místní úrovni. Náš program sociální soudržnosti pomáhá podporovat a rozvíjet občanské aktivity, které pomáhají komunitám řešit problémy a zmírňovat mezikomunitní napětí nenásilným způsobem, v současné době pracujeme v Karenském státě. Program budování záchranné sítě pro děti podporuje komunitní skupiny v Karenském a Šanském státě, které se zabývají sociální ochranou zranitelných dětí, které jsou ohroženy zanedbanou výchovou, zneužíváním a různými formami násilí. V Kačjinském státě se rovněž zabýváme problematikou záborů půdy, které jsou často spojeny s ozbrojenými konflikty a vysídlením obyvatel.


Celý text Méně textu
Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Jak pomáháme

Novinky

Nárůst nemoci covid-19 uvrhl Myanmar do humanitární katastrofy uprostřed politické krize a násilí

Nárůst nemoci covid-19 uvrhl Myanmar do humanitární katastrofy uprostřed politické krize a násilí

Pomoc vysídleným lidem v Myanmaru: Pitná voda, bezpečnější prostředí a čisté ruce pro více než 5200 dětí

Pomoc vysídleným lidem v Myanmaru: Pitná voda, bezpečnější prostředí a čisté ruce pro více než 5200 dětí

Seznam Zprávy: Lidé nemají v Mynamaru přístup ani k jídlu, počet obětí stoupá

Seznam Zprávy: Lidé nemají v Mynamaru přístup ani k jídlu, počet obětí stoupá

Myanmar: Nevládní organizace vyzývají k ukončení probíhajícího násilí vůči civilistům včetně dětí a varují před hrozící humanitární krizí

Myanmar: Nevládní organizace vyzývají k ukončení probíhajícího násilí vůči civilistům včetně dětí a varují před hrozící humanitární krizí

Společné prohlášení mezinárodních nevládních organizací k rozvíjející se krizi v Myanmaru

Společné prohlášení mezinárodních nevládních organizací k rozvíjející se krizi v Myanmaru

Pomáháme vysídleným dětem v Rakhinském státě v Myanmaru

Pomáháme vysídleným dětem v Rakhinském státě v Myanmaru

Další