Barma/Myanmar

Barma/Myanmar

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

V únoru 2021 Myanmarská armáda svrhla vládu vedenou Národní ligou pro demokracii, což vyvolalo silné občanské nepokoje a postupnou eskalaci násilí v celé zemi. To mělo za následek rozpad veřejných služeb, jako je zdravotní péče a školství. Zhoršující se bezpečnostní situace dále zmařila vyhlídky na hospodářskou obnovu země zdevastovanou po několika vlnách ekonomické destabilizace spojené s opatřeními na omezení šíření pandemie COVID-19. Kvůli narušení fungování finančních služeb a celkově se zhoršující ekonomické situaci ve všech státech a regionech země, hrozí, že polovina obyvatel se ocitne pod hranicí chudoby.

Události roku 2021 představují jen letmý pohled na složitou historii země, vnitřní konflikty a sociopolitickou situaci. Člověk v tísni pomáhá lidem v Myanmaru zvládat složité krizové situace už od roku 1997. Poskytujeme humanitární pomoc, zapojujeme se rozvojových iniciativ a do podpory občanské společnosti.

Nedávná historie oblastí, ve kterých v současné době poskytujeme pomoc

Arakanský/Rakhinský stát

V srpnu a září 2017 způsobily vojenské operace myanmarské armády, že z domova v Arakanském státě uteklo více než 700 000 Rohingů, většinou do sousedního Bangladéše. Zbývající komunity v Myanmaru nadále čelí extrémním bídě. V roce 2018 eskalace ozbrojeného konfliktu mezi Arakanskou a Myanmarskou armádou způsobila výrazné zhoršení bezpečnostní situace a novou vlnu vysídlování. Ta postihla převážně etnické Rakhiny (Arakánce) a vedla k rozpadu systémů a služeb v městech zasažených konfliktem. Eskalace konfliktu vedla k narušení tržní ekonomiky v zemi a zvýšenému omezení pohybu, což dále zhoršilo již tak tíživou finanční situaci vnitřně vysídlených osob i místních komunit.

Kačjinský stát

Obnovení ozbrojeného konfliktu mezi MAF a Kačjinskou osvobozeneckou armádou (KIA) v roce 2011 způsobilo v Kačjinském státě masové vysídlení civilistů, z nichž téměř polovinu tvořily děti. Po dvou letech relativního klidu, který trvá od roku 2018, se konflikt znovu objevuje a dochází k častým střetům mezi MAF a KIA, což vytváří reálné riziko, že počet vnitřně vysídlených osob přesáhne současný počet 94 000 osob. Konfliktem postižené obyvatelstvo má omezený přístup k základním službám a možnostem obživy, neboť subjekty poskytující humanitární pomoc se nadále potýkají s omezeným přístupem do oblasti, což negativně ovlivňuje jejich schopnost poskytovat pomoc.

Aktivity Člověka v tísni v Myanmaru

Člověk v tísni pomáhá obyvatelům Myanmaru od roku 1997. V roce 2008 po cyklonu Nargis jsme poskytli Myanmaru první humanitární pomoc a v roce 2012 jsme tam založili stálou misi.

V současné době se naše programy zaměřují na posilování místních organizací občanské společnosti a zprostředkování potřebných znalostí a finančních prostředků těmto organizacím, které jim umožní poskytovat pomoc v komunitách, ze kterých pocházejí. Prostřednictvím humanitárních, rozvojových projektů a programů na upevňování soudržnosti mezi komunitami, které jsou šité na míru místním podmínkám, díky úzké spolupráci s místními aktéry se snažíme pomáhat komunitám vyrovnat se s krizemi způsobenými člověkem.

Kromě toho přímo poskytujeme humanitární pomoc, přičemž se zaměřujeme především na multisektorální humanitární pomoc a vzdělávání v konfliktem postižených oblastech Arakanského/Rakhinského a Kačjinského státu.

Celý text Méně textu
Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Jak pomáháme

Novinky