Barma/Myanmar

Barma/Myanmar

Po padesáti letech vojenské diktatury a období neustávajících etnických sporů, kdy se řada skupin zapojila do jedné z nejdéle probíhajících občanských válek na světě, byla po volbách v roce 2010 vojenská junta nahrazena civilní vládou, a skončila izolace země. Nová vláda následně zavedla řadu reforem a kroků vedoucích k demokratizaci země. Několik politických vězňů bylo propuštěno na svobodu a byla zavedena nová opatření vedoucí k liberalizaci ekonomiky. Myanmar se však i nadále potýká s ozbrojenými konflikty, které dopadají především na nejchudší obyvatele země. 

Myanmar se skládá ze 14 států a regionů, 1 unijního území a několika samosprávných zón a oblastí. Žije v něm 8 hlavních etnických menšin a přes 135 uznaných etnicky a nábožensky různorodých skupin. I přes snahy o národní usmíření etnických skupin je situace v zemi velmi nestabilní. V říjnu 2015 vláda Myanmaru podepsala celostátní dohodu o usmíření s osmi hlavními ozbrojenými etnickými skupinami, kterou však podepsala jen polovina uznaných zástupců. Dokud tato dohoda nebude kompletní, nedá se očekávat brzké ukončení bojů. Probíhající konflikty v Myanmaru provází nedostatek potravin, špatný přístup k základním službám, násilí, přesídlení obyvatel a migrace. Lidé trpící chudobou a silnou strukturální nerovností jsou velmi zranitelní také v případě přírodních katastrof, které zemi postihují.

Připojte se k našemu Klubu přátel a pomáhejte s námi!

Humanitární situace se v Myanmaru dramaticky zhoršila od srpna 2017, kdy po útoku na policejní stanice v Rakhinském státě došlo k rozsáhlému zásahu armády. Tyto události vyústily v rozsáhlou humanitární krizi, při které zemřely stovky lidí a započal masivní exodus etnické menšiny Rohingů z Rahkinkého státu do sousedního BangladéšeS počátkem roku 2018 došlo také ke zhoršení situace na území Kačjinského státu, kde v důsledku bojů mnoho lidí zůstává uvězněných na území ozbrojených střetů a došlo rovněž k vysídlení obyvatel.

Člověk v tísni začal pracovat v Myanmaru v roce 1997, kdy podporoval členy občanských demokratických skupin působících v oblasti myanmarsko-thajské hranice, kde žijí statisíce myanmarských uprchlíků. V polovině roku 2012 jsme v Myanmaru otevřeli stálou misi.

V rámci programů rozvojové pomoci se primárně zaměřujeme na předávání znalostí, rozvoj kapacit a podporu místních iniciativ v odlehlých regionálních oblastech, jako je např. Kayinský, Monský či Šanský stát. Podporujeme organizace občanské společnosti, které hrají zásadní roli při prosazování zájmů a potřeb lokálních komunit prostřednictvím politického dialogu na místní úrovni. Náš program sociální soudržnosti pomáhá podporovat a rozvíjet občanské aktivity, které pomáhají komunitám řešit problémy a zmírňovat mezikomunitní napětí nenásilným způsobem, v současné době pracujeme v Karenském státě. Program budování záchranné sítě pro děti podporuje komunitní skupiny v Karenském a Šanském státě, které se zabývají sociální ochranou zranitelných dětí, které jsou ohroženy zanedbanou výchovou, zneužíváním a různými formami násilí. V Kačjinském státě se rovněž zabýváme problematikou záborů půdy, které jsou často spojeny s ozbrojenými konflikty a vysídlením obyvatel.

V oblasti humanitární pomoci jsme v minulých letech pomáhali po přírodních katastrofách (Cyklon Nargis a cyklon Komen). V současné době pracujeme v oblastech postižených konfliktem (od září 2017 v Rakhinském státě a od roku 2018 rovněž v Kačjinském státě).

Celý text Méně textu
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně

Jak pomáháme

Novinky

NEJOHORŠÍ POVODNĚ V MYANMARU ZA 30 LET A NAŠE POMOC

NEJOHORŠÍ POVODNĚ V MYANMARU ZA 30 LET A NAŠE POMOC

Neziskové organizace v Myanmaru vyzývají k ochraně civilistů

Neziskové organizace v Myanmaru vyzývají k ochraně civilistů

Farmáři v Myanmaru přicházejí o svou půdu a jediný zdroj obživy kvůli nárůstu turismu a rozvoji infrastruktury

Farmáři v Myanmaru přicházejí o svou půdu a jediný zdroj obživy kvůli nárůstu turismu a rozvoji infrastruktury

Občanská společnost v Myanmaru bojuje proti drogám

Občanská společnost v Myanmaru bojuje proti drogám

Člověk v tísni pomáhá v Myanmaru lidem, které zasáhly povodně

Člověk v tísni pomáhá v Myanmaru lidem, které zasáhly povodně

Rok od brutálních útoků na Rohingy na západě Myanmaru

Rok od brutálních útoků na Rohingy na západě Myanmaru

Další