Barma/Myanmar

Barma/Myanmar

Po padesáti letech vojenské diktatury a etnických konfliktů byl Myanmar vržen do chudoby, sociální nerovnosti a nestability. Tato izolace skončila po volbách v roce 2010, kdy byla vojenská junta nahrazena civilní vládou. Tento vývoj pak vedl k sestavení nové vlády (25 % parlamentních křesel si ponechala armáda), která zavedla řadu reforem a podnikla několik kroků vedoucích k demokratizaci země. Na základě těchto změn bylo propuštěno několik politických vězňů a byla zavedena opatření vedoucí k liberalizaci ekonomiky.

Myanmar se skládá z 15 států a regionů. Žije v něm 8 hlavních etnických menšin a přes 135 uznaných etnicky a nábožensky různorodých skupin. Proces národního usmíření dosáhl kritického bodu 15. října 2015, kdy vláda Myanmaru podepsala celostátní dohodu o usmíření s osmi hlavními ozbrojenými etnickými skupinami. Avšak pouze polovina uznaných etnických skupin ji podepsala. Vzhledem k tomu, že dohoda není kompletní, nedá se očekávat, že dojde k ukončení bojů v zemi.

V roce 1997 Člověk v tísni začal podporovat členy občanských demokratických skupin v Myanmaru, v oblasti myanmarsko-thajské hranice, kde žijí statisíce myanmarských uprchlíků, a advokoval za ně i na mezinárodním poli. V důsledku politických a společenských změn se otevřela možnost působit v Myanmaru prostřednictvím mise, která byla následně založena v polovině roku 2012. Naše programy jsou primárně zaměřené na předávání znalostí, rozvoj kapacit a podporu místních iniciativ v odlehlých regionálních oblastech, jako je např. Kačjinský, Monský či Šanský stát. Podporujeme organizace občanské společnosti, které hrají zásadní roli ve zprostředkování zájmů a potřeb komunit místní vládě. Občanské organizace hrají klíčovou roli v oblasti komunitního rozvoje a přispívají k zlepšení spolupráce mezi vládou a občany při hledání řešení veřejných problémů.

Program sociální soudržnosti pomáhá podporovat stávající činnosti a rozvíjet a podporovat nové a kreativní iniciativy, které pomáhají komunitám řešit problémy nenásilným způsobem. Ve spolupráci s učiteli, řediteli škol a místními subjekty se též zabýváme otázkami sociální ochrany (jako je ochrana práv dětí) a usilujeme o posílení kapacit relevantních skupin, které přispívají k vytváření prostředí bez nenávisti pro děti ve školách, domácnostech a komunitách.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Šimon Pánek o krizi v Myanmaru

Šimon Pánek o krizi v Myanmaru

Pomáháme lidem, kteří přežili útoky v Rakhinském státě a uprchlíkům v Bangladéši

Pomáháme lidem, kteří přežili útoky v Rakhinském státě a uprchlíkům v Bangladéši

Opuštěná na hranici

Opuštěná na hranici

Odsuzujeme násilí v Myanmaru a žádáme ochranu pro civilní obyvatele

Odsuzujeme násilí v Myanmaru a žádáme ochranu pro civilní obyvatele

“V naší komunitě už ke zneužívání dětí nedochází,“

“V naší komunitě už ke zneužívání dětí nedochází,“

Světlo dokáže schovat stín.

Světlo dokáže schovat stín.

Další