EU a Člověk v tísni během dvou let společně pomohli více než 220 000 lidí v severní Sýrii

Publikováno: 18. 5. 2021 Doba čtení: 5 minut
EU a Člověk v tísni během dvou let společně pomohli více než 220 000 lidí v severní Sýrii
© čvt

Více než 13,4 milionu lidí v Sýrii potřebuje nějakou formu humanitární pomoci nebo ochrany – je to o více než 20 procent víc, než loni touto dobou. Přetrvávající boje a stálé vysídlování v důsledku nyní již deset let trvající války nadále ovlivňují přístup lidí k základním potřebám jako jsou potraviny, přístřeší, nebo voda. Rekordně vysoké ceny a nedostatek stálých možností, jak si vydělat peníze, situaci v posledních letech ještě zhoršily.

V Sýrii pomáháme už 9 let a z toho 8 let v partnerství s Evropskou unií. Naším cílem je podpořit ty nejohroženější obyvatele a poslední společný projekt, který EU financovala, je toho příkladem. Životně důležitá pomoc pro obyvatele postižené konfliktem v severní Sýrii téměř čtyřnásobně překonal svůj původní cíl a od června 2019 prostřednictvím různých forem pomoci pomohl více než 220 000 lidí.

„Díky partnerství s Evropskou unií jsme mohli zajistit základní potřeby nutné k přežití statisícům ohrožených lidí včetně vnitřně vysídlených rodin a těch, do jejichž oblasti tito lidé přicházejí,“ říká ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a dodává: „Zmírňujeme katastrofální dopady konfliktu a pomáháme lidem, aby se v tak těžké situaci nemuseli zadlužovat a abychom zabránili dětské práci.“

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

„Jsme spokojeni, že podpora EU dlouhodobých humanitárních partnerů jako je Člověk v tísni, významně ovlivňuje životy ohrožených Syřanů, které konflikt a hospodářská krize výrazně zasáhly,“ uvedl evropský komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Janez Lenarčič. „Po 10 letech není tato humanitární krize ani zdaleka vyřešena. Zhoršuje ji hospodářská krize v regionu a COVID-19. Humanitární potřeby jsou vyšší než kdykoli předtím, a proto musíme i nadále poskytovat pomoc a zachraňovat životy. “

Díky tomuto dvouletému projektu se podařilo více než 220 000 lidí poskytnou následující formy pomoci: 

Finanční pomoc

Víceúčelová finanční pomoc je důstojný způsob podpory, díky které mohou lidé sami rozhodovat o tom, co potřebují a nakupit věci pro své rodiny.

  • Víceúčelovou finanční pomoc obdrželo 77 055 lidí, kteří získali buď jednorázově 130 dolarů, nebo třikrát po 100 dolarech. Poskytnutá pomoc se odvíjela podle vyhodnocení závažnosti potřeb.

Příprava na zimu

Zimní mrazy jsou kruté obzvlášť pro vnitřně vysídlené lidi žijící v táborech i pro ty, jejichž domov byl poničen. Aby lidé zimní období mohli snáze přečkat, poskytujeme jim finanční příspěvky, za které si mohou koupit palivo, teplé oblečení a další věci, které jim pomohou přežít.

Potravinové poukázky

Lidé dostávali každý měsíc finanční podporu přizpůsobenou inflaci, a to buď ve formě poukázky nebo dobíjecí elektronické karty. Tato pomoc měla domácnostem pokrýt většinu nákladů na potraviny. Většina lidí za ně nakupuje ve velkém naprosto základní potraviny jako jsou obiloviny, olej na vaření a cukr. Čerstvá zelenina a zejména maso jsou pro většinu rodin stále příliš drahé na to, aby je pravidelně kupovaly.

Potravinové poukázky pomohly 122 999 lidí. Většina rodin obdrží poukázku osmkrát, ale ti nejohroženější je mohou dostávat až po dobu 16 měsíců.

Zemědělství 

Ve snaze o udržitelný způsob, jak zajistit dostatek potravin, je v některých oblastech vhodným řešením podpora pěstitelství na malých a středně velkých zahradách u domů. Živitelé rodin obdrželi poukázku, kterou mohou využít na nákup osiva nebo dalších potřeb, které jim pomohou v pěstování pro vlastní potřebu a dokonce také v zajištění malého příjmu.

Hygienické balíčky

Ne vždy mají vnitřně vysídlení lidé, kteří žijí v táborech, k dispozici čistou vodu nebo potřeby, které by jim pomohly udržet čistotu a zdraví. Hygienické balíčky obsahují řadu věcí pro denní potřebu jako je mýdlo, zubní pasta, čisticí prostředky a dámské hygienické potřeby.

Ochrana dětí + Psychosociální podpora

Prostory vhodné pro děti (Child-friendly spaces - CFS) v táborech pro vnitřně vysídlené lidi mají zásadní význam pro ochranu a podporu dětí všech věkových kategorií. Umožňují totiž dětem hrát si a rozvíjet se v bezpečí se svými vrstevníky a zároveň dohánět zameškanou školní docházku prostřednictvím základního neformálního vzdělávání. Během doby, kdy byly školy v táborech uzavřeny z důvodu koronavirových oaptření, byla tato podpora přizpůsobena tak, abychom jim mohli nadále poskytovat online.

  • 1 370 dětí navštěvovalo dva prostory pro děti, které jsme zřídili v táborech pro vnitřně vysídlené lidi a využívalo různé formy psychosociální podpory.
  • 1 900 dětí dostalo komiks , který jsme vytvořili jako jeden z nástrojů psychosociální pomoci

Doporučení a příspěvky na zvláštní pomoc

Jedna humanitární organizace nemůže pomoci zvládnout a zajistit všechny potřeby. Proto spolupracujeme s dalšími organizacemi a navzájem se podporujeme a poskytujeme si doporučení. Když se setkáme s ohroženým člověkem nebo rodinou, které nemůžeme nabídnout konkrétní pomoc, kterou potřebují, propojíme je s jinou organizací. Když se naopak jiná organizace setká s někým, komu nedokáže sama pomoci - například velmi chudým lidem, samoživitelkám nebo lidem se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, mohou se tito lidé obrátit na Člověka v tísni.

216 lidí se na základě doporučení od jiné organizace dostalo k Člověku v tísni a následně získali finanční pomoc od EU.

Navzdory vleklé situaci mají velký význam investice do programů včasné obnovy v Sýrii v oblastech jako je například podpora zemědělství. V období mezi lednem 2020 a lednem 2021 vzrostl v Sýrii z 61% na 81% počet domácností, které uvádějí, že jejich současný příjem nestačí k tomu, aby pokryl jejich základní potřeby.

„Nedostatek pracovních příležitostí je mezi lidmi trvale hodnocený jako druhý nejpalčivější problém hned po nedostatku potravin,” říká ředitel syrské mise Člověka v tísni Joseph Perini a dodává: „Pomoc při obnově místní tržní ekonomiky je klíčová k tomu, aby byla místní společnost zasažená konfliktem odolnější a zároveň, aby se ohrožené domácnosti dostaly k udržitelným způsobům obživy a přestaly být závislé na humanitární pomoci.”

Právě udržitelnost a odolnost jsou cílem při poskytování humanitární pomoci. Doufáme proto, že v budoucích projektech zaměříme na to, abychom lidem poskytli dovednosti a nástroje, které potřebují k vytvoření stabilnějšího a důstojnějšího života.

Velký dík a uznání patří Evropské unii za partnerství, které umožnilo realizaci tohoto projektu.

Velké poděkování a uznání patří Evropské unii za partnerství, které umožnilo realizaci tohoto projektu. Jen za poslední 2 roky EU přispěla 9,3 miliony eur na společný projekt, díky kterému se dostalo podpory těm nejohroženějším Syřanům. Tím se celková částka podpory Evropské unie a Člověka v tísni na pomoc Sýrii od roku 2013 zvýšila na 33,8 milionu EUR.

Pro více informací kontaktujte:

Tomáš Kocian, ředitel programů Člověka v tísni na Blízkém východě

☎ +420 777 787 970, ✉ tomas.kocian@peopleinneed.cz

Markéta Zemánková, Mediální koordinátorka Humanitární a rozvojové sekce

☎ +420 770 184 542, ✉ marketa.zemankova@clovekvtisni.cz

Autor: Megan Giovannetti, Člověk v tísni

Související články