Konečně zase naživo! Zveme na Summit Světových škol 2022, prozkoumá téma „Zdraví a svět“

Publikováno: 28. 4. 2022 Doba čtení: 7 minut
Konečně zase naživo! Zveme na Summit Světových škol 2022, prozkoumá téma „Zdraví a svět“
© Foto: Tomáš Princ

Tradiční Summit Světových škol se opět uskuteční naživo – v Centru současného umění DOX v Praze 15. června 2022. Na žáky i učitele čekají zajímavé přednášky o globálním zdraví a sociálních nerovnostech v zdravotnickém systému, odpoledne pak několik workshopů o duševním zdraví.

Summit Světových škol je otevřená konference pro žáky, učitele i veřejnost o důležitých globálních tématech (podaných srozumitelně s ohledem na dětský jazyk), také místem setkání podobně naladěných škol, které chtějí, aby z dětí vyrostli aktivní občané, i slavnostní událostí, kdy se ke stávající komunitě certifikovaných Světových škol přidají školy nové. 

Summit prozradí, Co je globální zdraví i jak pečovat o to duševní

Summit se letos zaměří na téma ZDRAVÍ A SVĚT. V dopoledním přednáškovém bloku odborní hosté představí vývoj zdravotního stavu obyvatel světa v historii a pojem globální zdraví. Podíváme se společně na příklady pomoci v oblasti zdravotnictví i na to, co znamená pomáhat. Zjistíme, jaký vliv na zdraví má sociální prostředí. 

Součástí dopoledního programu bude slavnostní vyhlášení a ocenění nově certifikovaných škol za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury a nové ambasadorky Světové školy, kterou se stala polární vědkyně Marie Šabacká. V odpoledních workshopech pro se pak děti i dospělí naučí pečovat o své duševní zdraví.

Summitem provede Jana Peroutková, moderátorka ČT.

Chcete se Summitu 15. června v centru DOX zúčastnit? Vyplňte, prosím, následující přihlášku:


Účast na Summitu je bezplatná. Summit budeme vysílat také online. Aktivní zapojení online účastníků bude možné prostřednictvím aplikace Sli.do, kde budete moci psát dotazy na hosty.  


PROGRAM SUMMITU 2022

8:00 - 9:00 Registrace a občerstvení

9:00 - 9:15 Úvodní slovo: 

 • Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni, 
 • zástupce Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR - bude doplněno

9:15 - 10:15 Řečníci:

 • Gabriel Guliš: Globální zdraví v 21. století
 • Jan Vevera: Pomáhejme, ale zůstaňme zdraví
 • Lucie Kalousová: Sociální nerovnosti ve zdraví u nás a ve světě
 • Michal Broža: propojení vstupů předchozích řečníků do širšího kontextu

10:15 - 10:45 Přestávka & občerstvení

10:45 - 11:15 Příběhy žáků, studentů, pedagogů a škol

 • zástupce programu Světová škola
 • zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) - bude doplněno
 • zástupce České rozvojové agentury (ČRA) - bude doplněno
 • Příklady dobré praxe ze Světových škol: SZŠ, Jaselská Brno; 1st International School of Ostrava

11:15–11:45 Certifikace nových Světových škol

11:45 - 12:40 Přestávka & občerstvení

Přihlaste se na Summit Světových škol ZDE

12:40 - 13:40 Workshopy pro žáky a učitele

 • Podrobnosti o workshopech – viz níže nebo v přihlášce na workshopy.
 • Workshopy proběhnou pouze v prezenční formě Summitu.

ANOTACE a medailonky odborných hostů:

☼ Gabriel Guliš: Globální zdraví v 21. století

První desetiletí 21. století přineslo tři významné změny v lidské společnosti. Podíl osob ve věku 65+ poprvé převýšil podíl osob mladších 18 let. Následně dosáhla míra reprodukce v průměru 2,1 dítěte na ženu, což zajistilo udržení populace. Třetí změna se týkala životního prostředí - poprvé v historii lidstva počet lidí žijících ve městech převýšil počet lidí žijících na venkově. Jedním z klíčových faktorů, které vedly k těmto změnám, je prodloužení střední délky života v minulém století. Tento nárůst byl zaznamenán ve všech zemích světa, ale nikoliv stejným tempem.

Dr. Gabriel Guliš získal magisterský titul v oboru jaderné chemie na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde také absolvoval doktorandské studium. Od února 2002 pracuje jako docent na University of Southern Denmark v dánském Esbjergu, kde vyučuje o globálním zdraví. Ve svém výzkumu se věnuje zejména hodnocení dopadů na zdraví. V poslední době pracuje na rozsáhlém dánském výzkumném projektu, který se zabývá začleněním hodnocení dopadů na lidské zdraví v souvislosti s životním prostředím a Cíli udržitelného rozvoje. Jeho dalším výzkumným zájmem je spolupráce v oblasti veřejného zdraví a primární péče a problematika environmentálního zdraví, většinou se zaměřením na hodnocení rizik a komunikaci.

☼ Jan Vevera: Pomáhejme, ale zůstaňme zdraví

Zdravotní situace obyvatelstva se v různých zemích světa liší. Příspěvek představí příklady zdravotní péče a pomoci při humanitárních a vojenských misích, např. v Afghánistánu či Kosovu. Ukáže také, s jakými zdravotními problémy se lze při těchto misích setkat a uvede jaká specifika má pomoc ve válečných konfliktech a na co je potřeba se soustředit, aby se pomáhalo smysluplně.

Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. je přednostou Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty v Plzni. Absolvoval postgraduální studium Neurověd na 1. LF UK a dvouletý postgraduální program na University of California v Berkeley, USA a odbornou stáž na Institute of Psychiatry V Londýně. Od r. 2007 pracoval v Armádě ČR, rok strávil na misích v Afganistánu a do r. 2019 byl hlavním odborníkem AČR pro obor psychiatrie. Pracoval také jako dobrovolník v Nemocnici matky Terezy v Kalkatě a pro Člověka v tísni v Kosovu. Ve svém výzkumu se věnuje neurobiologii násilí, jeho příčinám, důsledkům a možnostem terapie.

☼ Lucie Kalousová: Sociální nerovnosti ve zdraví u nás a ve světě 

Jak dlouho budeme žít a jak pevnému zdraví se budeme u konce života těšit není jen otázkou štěstí a naší životosprávy, ale také to závisí na podmínkách v naší zemi a lokální komunitě. Ve společnostech s větší sociální nerovností se zpravidla nacházejí také větší nerovnosti ve zdraví a nižší průměrná délka života jak pro chudé, tak i bohaté. Tato prezentace bude krátkým úvodem do sociálního zdraví, která posluchače seznámí s nerovnostmi ve zdraví u nás doma i ve světě a nastíní, proč je tak složité nerovnosti ve zdraví vyléčit.

Lucie Kalousová se zabývá výzkumem sociálních nerovností a populačního zdraví na Vanderbiltské univerzitě, a do jaké míry je jejich vztah možné modifikovat sociálními reformami a službami. Ve své práci se také věnuje vlivu ekonomických cyklů na fyzické a psychické zdraví jednotlivců a zákonům veřejného zdraví. Doktorát ze sociologie a zdravotní politiky získala na univerzitě v Michiganu Ann Arboru a absolvovala postdoktorát v Oxfordu.


☼ Michal Broža: propojení vstupů předchozích řečníků do širšího kontextu

Michal Broža vede informační centrum Organizace Spojených Národů v Praze. Je specialistou na globální komunikaci a zabývá se globálními trendy jako je např. změna klimatu. Účastnil se misí v Africe a pracovních pobytů v bývalé Jugoslávii a na Blízkém východě, pracoval také pro Světovou banku a zabýval se výzkumem trhu v soukromém sektoru. Ve svém příspěvku propojí příběhy předchozích řečníků do širšího kontextu.

odpolední workshopY: informace a přihlášky

WORKSHOPY jsou určené pro všechny žáky, pedagogy a budoucí pedagogy. Účast na workshopech není podmíněna účastí na dopolední části konference. 

Kapacita je omezena, účast je ZDARMA.

Čas: 12:40 –13:40

ANOTACE K WORKSHOPŮM:

1) Škola jako zázemí pro duši - workshop pro UČITELE (Daniela Syrovátková, Nevypusť duši, z. s.)

V rámci workshopu se budeme bavit o tématu duševního zdraví ve škole. Zaměříme se hlavně na to, jak pečovat o sebe a své vlastní duševní zdraví a jak důležité je to právě u učitelů. Zmapujeme také, co učitele stresuje. Účastníci si odnesou hned 2 aktivity, které budou moci využít i ve své třídě, které si vyzkouší sami na sobě, a užitečné kontakty, kam je možné se obrátit o pomoc.

2) Jak pracovat s duševní hygienou - workshop pro UČITELE (Anna Kubíčková, ČOSIV)

Představíme zásadní materiály a jednoduché principy, které lze uplatňovat průběžně a dlouhodobě na podporu duševního zdraví žáků, dospělých a sebe sama. Budou představeny základní prvky trauma respektujícího přístupu. Účastníci si vyzkouší praktické relaxační metody.

3) Péče o duševní zdraví I - workshop pro ŽÁKY (Veronika Ješátková, ČOSIV)

Během workshopu se zaměříme na mýty o duševním zdraví a nemocech a rady, jak se chovat a jak pomoci blízkým s duševními obtížemi. Vysvětlují základy duševní hygieny a jak o své duševní zdraví správně pečovat. Žáci si také vyzkouší techniku mindfulness (relaxační technika na způsob meditace) a získají praktické tipy na zvládání stresu. Samozřejmostí je i předání kontaktů na služby psychologické pomoci.

4) Péče o duševní zdraví II - workshop pro ŽÁKY (Zuzana Horálková, ČOSIV)

V rámci workshopu si budeme povídat o tom, co všechno může ovlivňovat naše duševní zdraví, jak o něj pečovat a co dělat ve chvíli, kdy u sebe či svých blízkých začneme pozorovat projevy psychických potíží. Společně si vyzkoušíme metodu řízené relaxace a budeme sdílet strategie, které nám pomáhají se uvolnit a zmírnit prožívaný stres, když je toho na nás příliš. Závěrem si řekneme, jaké možnosti externí podpory mohou žáci využít, pokud se necítí dobře a neví si se svými emocemi rady.

PŘIHLASTE SE NA WORKSHOPY ZDE.


PARTNEŘI A KONTAKTY:

Sledujte web Světové školy nebo facebookovou událost Summit Světových škol 2022.

Summit Světových škol je finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world - Third Trio EU Presidency Project”, který je financován Evropskou unií a realizován platformou CONCORD Sweden, národní platformou francouzských NNO pro mezinárodní solidaritu (Coordination SUD), Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Evropskou konfederací NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (CONCORD). Obsah tohoto materiálu nevyjadřuje názory dárců a nezakládá žádnou odpovědnost na jejich straně. 


KONTAKT PRO ŠKOLY:Autor: Varianty

Související články