Voda nad zlato? Zveme vás na online Summit Světových škol!

Publikováno: 22. 10. 2020 Doba čtení: 5 minut
Voda nad zlato? Zveme vás na online Summit Světových škol!
© Foto: Tomáš Princ

Srdečně vás zveme na Summit Světových škol: Voda nad zlato? - jak souvisí voda a změna klimatu, který se koná online v úterý 10. listopadu od 9.00 do 17.30. Dopolední část bude věnovaná tématům spojeným s vodou a problematikou klimatické změny, odpoledne naváže série online workshopů. Program je určen především žákům, studentům VŠ a pedagogické veřejnosti.

Dopolední program Summitu Světových škol:

Program pro žáky a učitele: 9.00 – 12.30 (lze využít jako formu distanční výuky)

 • Voda jako letošní téma
 • odborný vstup a diskuse s Taťánou Míkovou (meteoroložka, klimatoložka a moderátorka ČT)
 • příspěvek na téma voda v Jordánsku se Semhal Tsegaye (expertka na rozvojovou spolupráci)
 • příklady dobré praxe: ZŠ Melč a skupina aktivních studentů ze Slovenska
 • v 11.45 bude pro registrované školy ke zhlédnutí film Děkujeme za déšť

Součástí dopoledního programu bude slavnostní vyhlášení a ocenění nově certifikovaných škol za účasti zástupců Ministerstva zahraničí a České rozvojové agentury.

Dále se budeme věnovat letošnímu tématu: voda a klimatická změna. Aktivní zapojení účastníků bude možné pomocí online diskuze a dalších interaktivních nástrojů jako je Kahoot. Tato část programu je vhodná spíše pro žáky od 5. tříd výše.

Odpolední webináře pro pedagogy (podrobnosti níže):

1. blok webinářů: 14:00 - 15:30

 • Environmentální žal a jak s ním naložit (Zdeňka Voštová)
 • Rozdělení vody na Zemi, virtuální voda, sucho (ARPOK, Johana Krajčírová)
 • Jak pracovat s daty ve výuce změny klimatu? (Fakta o Klimatu, Ondráš Přibyla)

2. blok webinářů 16:00 - 17:30

 • Klima se mění – pojďte o tom učit! (Varianty, Veronika Ambrozyová)
 • Učíme se venku (ADRA o.p.s., Tereza – vzdělávací centrum, Alena Kohoutová)
 • Badatelské projekty o současných proměnách v krajině (Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, Michal Medek)

Odpolední blok bude tvořen webináři pro pedagogy a studenty VŠ. Účast na odpolední části není podmíněná účastí na dopolední části.

Akcí Vás provede moderátorka Lejla Abbasová

Workshopy 14:00 – 15:30

 • Jak pracovat s daty ve výuce změny klimatu? (Fakta o Klimatu, Ondráš Přibyla)

Učit tak, aby studenti co nejvíce porozuměli světu, ve kterém žijí, je velká výzva. Součástí této výzvy je jak porozumění datům a kritické myšlení, tak změna klimatu (a jistě i spousta dalších témat). V průběhu workshopu nastíníme některé základní principy práce s daty a ukážeme několik praktických postupů či aktivit, které staví na grafikách z webu faktaoklimatu.cz a publikaci Atlas Klimatické změny.

Cílová skupina: pedagogové 2. st. ZŠ a SŠ

 • Environmentální žal a jak s ním naložit (Zdeňka Voštová)

Klimatický nebo také environmentální žal či úzkost je reakce na změny a ztráty způsobené změnou klimatu. Jak tato reakce typicky vypadá? Jak to máte s environmentálním žalem vy? Na jaké reakce žáků se při výuce o změně klimatu můžeme připravit? Jak v dětech posílit environmentální naději? Tato a další témata probereme během tohoto workshopu s terapeutkou Zdeňkou Voštovou.

Cílová skupina: pedagogové všech stupňů

 • Rozdělení vody na Zemi, virtuální voda, sucho (ARPOK, Johana Krajčírová)

V průběhu workshopu se budeme dotýkat tématu vody z různých úhlů pohledu. Budeme pracovat s předmětovými aspekty (např. M, ČJ, Z ad.) i rozličnými přístupy udržitelnosti. Učitelé se seznámí s vybranými výukovými aktivitami a připraví si společný projekt pracující s mezipředmětovými vazbami.

Cílová skupina: pedagogové všech stupňů

Workshopy 16:00 – 17:30

 • Klima se mění – pojďte o tom učit! (Vzdělávací program Varianty, Veronika Ambrozyová)

Co víme a nevíme o změně klimatu? Co můžeme se změnou klimatu dělat a proč bychom o ní měli učit? Tyto otázky a mnohé další si pokládá online kurz pro učitele, který ve spolupráci s odborníky i učiteli vytvořil vzdělávací program Varianty. Během webináře se seznámíme s vybranými částmi online kurzu, představíme si tematickou aktivitu do výuky a zamyslíme se nad tím, zda a proč je důležité o změně klimatu se žáky mluvit. Webinář je vhodný pro učitele z 2. stupně ZŠ a SŠ.

Cílová skupina: pedagogové 2. st. ZŠ a SŠ

 • Učíme se venku (ADRA o.p.s., Tereza – vzdělávací centrum, Alena Kohoutová)

Proč učit venku a jak? Shrneme si důvody, co žákům výuka venku může přinášet a ukážeme si, jak to už někteří kolegové praktikují ve své školní výuce. Nebude chybět ani inspirace v podobě konkrétních aktivit.

Cílová skupina: pedagogové všech stupňů

 • Badatelské projekty o současných proměnách v krajině (Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, Michal Medek)

Během workshopu se podíváme na pobytové programy zaměřené na změny v krajině způsobené klimatickou změnou. Především na badatelské projekty pro středoškoláky zaměřené na to, jak se změna klimatu promítá do přírody za našimi humny. Zmíníme, ale i to, jak lze se změnami krajiny pracovat v programu pro páťáky.

Cílová skupina: pedagogové SŠ a 2. st. ZŠ 


Více praktických informací:

Co je potřeba k účasti?

Účast na akci je zdarma. Informace k online přenosu pošleme přihlášeným účastníkům. K připojení budete potřebovat pouze počítač a pevné internetové připojení. Pokud se budete připojovat společně se žáky ve třídě, budete potřebovat zajistit promítání videa a zvuk. Výhodou pro větší zapojení žáků jsou také mobilní telefony s internetovým připojením pro hlasování skrze Kahoot.

Přemýšlíte, jak zorganizovat účast ve chvíli, kdy není jasné, zda 10.11. budou otevřené školy?

V případě trvající distanční výuky je možné, aby se žáci zúčastnili každý zvlášť z domova. V tom případě se žáci mohou přihlásit přes formulář přímo, každý zvlášť.

V případě, že budou školy otevřené – lze se připojit jako celá třída společně ze školy a sledovat Summit např. na interaktivní tabuli a mít jeden počítač, skrze který budete posílat dotazy do diskuse. Je tedy možné, aby celou třídu přihlásil/a vyučující najednou. Zároveň je potřeba upravit výuku tak, aby žáci mohli dopoledne strávit sledováním a zapojením se do Summitu.

Budete vidět nebo slyšet v přenosu?

Vidět bude pouze jméno toho, kdo přispěje svým dotazem do diskuze v chatu. Během programu nebude možné vstoupit skrze video či hlasový příspěvek.

Hlásit se můžete do 31.10. 2020 prostřednictvím dvou elektronických formulářů:

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Autor: Varianty

Související články