Summit Světových škol letos představí příběhy klimatické změny

Publikováno: 20. 5. 2021 Doba čtení: 8 minut
Summit Světových škol letos představí příběhy klimatické změny
© Foto: varianty

Zveme vás na letošní Summit Světových škol, který proběhne 15. června online. Summit představí konkrétní příběhy a osudy lidí, kterých se dotýká probíhající klimatická změna. Prozkoumáme její dopady, příčiny a pokusíme se nabídnout možná řešení. Připojit se ke sledování můžete jednotlivě nebo s celou třídou.

Součástí dopoledního programu bude i záznam ze slavnostního vyhlášení a ocenění nově certifikovaných škol za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury. Aktivní zapojení sledujících bude možné do online diskuze a dalších interaktivních nástrojů jako je Kahoot. Tato část programu je vhodná spíše pro žáky od 5. tříd výše. 

Zapojení žáků do programu:

Aktivní zapojení sledujících bude možné prostřednictvím aplikace Sli.do, kde budete moci psát dotazy na hosty nebo odpovídat kvízové otázky. Součástí programu je i online Živá knihovna, ve které si budete moci popovídat přímo s hosty i s dalšími kolegy či spolužáky. Dopolední program je vhodný pro žáky od 5. tříd výše. 

9:00 - 12:15 Dopolední program pro žáky, pedagogy, budoucí pedagogy a odbornou veřejnost

Moderuje: Tereza Havlínková

9:00 - 9:15 Úvodní slovo
 • Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni 
 • Václav Bálek, ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR
 • Jan Slíva, ředitel České rozvojové agentury
9:15 - 10:25 Příběhy klimatické změny


 • Martin Smetana

V obci Blatnička na jižní Moravě praktikuje inovativní zemědělství ohleduplné k přírodě a krajině, které je založené na hlubokých znalostech botaniky a ekologie. Ukazuje, že alternativní zemědělství lze dělat ekonomicky i ekologicky současně. Ekologicky hospodaří, protože se nechce stydět za krajinu, kterou odevzdá svým potomkům. Nadaci Partnerství pomáhá s projekty k adaptaci krajiny na dopady klimatické krize. Vystudoval botaniku, zoologii a ekologii na Masarykově univerzitě.


 • Marie Šabacká

Přes 15 let pracuje v polárních krajinách a na ledovcích. Je vědkyní, která se zabývá výzkumem mikroorganismů polárních oblastí, především těch, které žijí v ledu, sněhu a ledovcových sedimentech. Oblasti, ve kterých se nachází objekty jejího zkoumání, jsou jedny z nejextrémnějších na naší planetě, a právě teď dochází k jejich drastické proměně v důsledku změny klimatu. Vystudovala biologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, doktorát má z univerzity v Montaně ve Spojených státech. (zdroj: TedxPrague, idnes.cz)
 • Bola Majekobaje

Je členkou mezinárodního programu “Edinburgh Ocean Leaders”, který podporuje mladé profesionály v ochraně oceánů a života v nich. Donedávna byla ředitelkou první neziskové organizace na Palau zaměřené na ochranu životního prostředí “Palau Conservation Society”, nyní pracuje na “University of Western States” v Portlandu v USA jako ředitelka pro diverzitu, rovnoprávnost a inkluzi. Napsala knihu pro děti “Děda a mořské želvičky”, která propojuje tradiční palauánskou kulturu a ochranu životního prostředí. Pochází z Palau, malého souostroví v Pacifiku, a je znepokojena změnou klimatu a jejími současnými i budoucími dopady na domorodé obyvatele a lidi s nízkými příjmy po celém světě.

 • Michal Broža

Vede informační centrum Organizace Spojených Národů v Praze. Je specialistou na globální komunikaci a zabývá se globálními trendy jako je např. změna klimatu. Účastnil se misí v Africe a pracovních pobytů v bývalé Jugoslávii a na Blízkém východě, pracoval také pro Světovou banku a zabýval se výzkumem trhu v soukromém sektoru. Ve svém příspěvku propojí příběhy předchozích řečníků do širšího kontextu.  


10:25-11:35 Příběhy žáků, studentů, pedagogů a škol
 • Kateřina Sobotková, koordinátorka Světové školy, Člověk v tísni, o. p. s. 
 • Jaromír Beran, náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, MŠMT
 • Marie Pražáková, ředitelka MŠ Kamarád v Hradci Králové 
 • Certifikace nových Světových škol (sestřih z certifikace z 8. 6. 2021 a z projektových videí školních týmů)
 • Projekt Emise, Slezské Gymnázium Opava

Projekt představí Anastázie Rosová a Adéla Schmidová

Jsme skupinka studentů Slezského gymnázia, Opava, p. o. (SGO), kteří nechtějí pouze nečinně přihlížet ke stále se zhoršujícímu stavu okolního prostředí. Proto jsme v roce 2012 založili projekt „Emise“, ve kterém jsme se začali zabývat znečištěním ovzduší. Zkoumání a řešení problematiky nás přivedlo také ke znečištění půdy a světelnému znečištění. Pořádáme přednášky, školení a prezentujeme na mnoha akcích, kde posluchače s naší prací seznamujeme a představujeme jim alternativní řešení. Šíříme myšlenku o zdravotně nezávadném ovzduší, osvětu o světelném znečištění a zasazujeme se o změny v legislativě ČR i EU v oblasti životního prostředí. 

11:30 - 11:40 PŘESTÁVKA

11:40 - 12:30 Živá knihovna online v aplikaci Gather Town

V této části konference si můžete “naživo” popovídat s odborníky, pedagogy, aktivními mladými lidmi i spolužáky o tématech, které vás zajímají. Bude zde prostor pro řízenou diskuzi i pro neformální setkání napříč školami či oblastmi zájmu.

Hosté:

 • Marie Šabacká, polární vědkyně, jedna z mála, která zkoumá ledovce v Africe; viz výše
 • Martin Smetana, expert pro adaptační opatření v krajině a farmář; viz výše
 • Jakub Zelený, ekolog a poradce pro klimatickou změnu v organizaci Člověk v tísni
 • Max Schröder, zakladatel projektu Second chance for material

Informace k tomu, jak se do aplikace Gather Town připojit, budou zaslány přihlášeným účastníkům den před akcí.

Doporučujeme připojení přes počítač či notebook s mikrofonem a sluchátky/repráky a ideálně i s webkamerou, je to důležité pro možnost “pohybu” a diskuze ve virtuálním prostoru aplikace. Doporučenými prohlížeči pak jsou Google Chrome, Firefox nebo Safari. Připojení přes mobilní telefon či tablet nedoporučujeme, funkčnost aplikace je zde výrazně omezena. 

>> Přihlaste se na online Summit Světových škol ZDE.


>> Na odpolední online workshopy se hlaste ZDE.

14:00 - 17:30 Odpolední online workshopy pro pedagogy a budoucí pedagogy

1. blok online workshopů: 14:00 - 15:30
 • Školní les (Martin Kříž, Chaloupky, o. p. s.)
 • Klimatická změna pohledem Filosofie pro děti (Veronika Endrštová, Člověk v tísni, o. p. s.)
2. blok online workshopů: 16:00 - 17:30
 • Lepší svět je možný: Jak být aktivním občanem v řešení klimatické změny? (Klára Berg, školitelka a facilitátorka)
 • Jak se žije v Podnebíně (Kateřina Borovinová, Středisko ekologické výchovy SEVER)

Účast na odpoledních online workshopech není podmíněná účastí na dopolední části Summitu Světových škol.

Konkrétní informace pro připojení na online workshopy budou zaslány přihlášeným účastníkům.

>> Na odpolední online workshopy se hlaste ZDE.

Anotace workshopů:

Školní les

Lektor: Martin Kříž

Školní les je projekt, který v této chvíli rozjíždí na Vysočině obecně prospěšná společnost Chaloupky. Hledáme pro školy takové plochy, kde by žáci mohli sázet nebo sít stromy, pozorovat sukcesi, provádět výzkumy i odbornou činnost. Víme, jak velkou plochu žáci zvládnou obhospodařovat, co všechno tam sázet, jak s dětmi s jejich lesem dlouhodobě pracovat a umíme poradit s lesem na lesní půdě i na školní zahradě. Malou ochutnávku projektu zažijete na tomto workshopu, více informací o projektu najdete na www.skolniles.cz.

Doporučeno pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ a pedagogy SŠ

Čas: 14:00-15:30

Klimatická změna pohledem Filosofie pro děti

Lektorka: Veronika Endrštová, Člověk v tísni, o. p. s.

Pro porozumění problematice klimatické změny je zapotřebí znát celou řadu faktů a chápat systémové procesy jak v přírodě, tak ve společnosti. Přesto ale spousta rozhodnutí spojená s otázkou řešení klimatické krize naráží na otázky etické a hodnotové. Proč by měla jedna země snižovat své emise CO2, když jiné to odmítají? Mají velcí producenti CO2 povinnost pomáhat těm, kteří produkují málo, a přesto čelí dopadům klimatické změny? Máme nést odpovědnost za to, jak s životním prostředím nakládaly předchozí generace?

Metoda Filosofie pro děti se zaměřuje na společné zkoumání právě takových klíčových otázek a pomáhá rozvíjet u žáků dialog, spolupráci a odvahu mluvit. Společně se podíváme na to, jak pomocí metody přistoupit právě k problematice klimatické změny.

Doporučeno pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ a budoucí pedagogy

Čas: 14:00-15:30

Lepší svět je možný: Jak být aktivním občanem v řešení klimatické změny?

Lektorka: Klára Berg

Jaká opatření mají největší dopad na změnu klimatu a jak k nim mohou mladí lidé sami přispívat? Jak jim tato řešení komunikovat a jakými aktivitami v nich vědomí vlastní účinnosti podporovat? Na co si dát při podpoře aktivního občanství žáků a studentek pozor? Pojďme to společně objevovat.

Doporučeno pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ a budoucí pedagogy

Čas: 16:00-17:30

Jak se žije v Podnebíně

Lektor: Kateřina Borovinová, Středisko ekologické výchovy SEVER

„Jak se žije v Podnebíně“ je simulační hra, která představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni. Hráči se ve hře stávají zástupci obce, kteří se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat. Poté sledují, jestli jim opatření pomohlo vyrovnat se s dopady klimatické situace, které však nelze předvídat. Na workshopu zažijete ochutnávku samotné hry a také zde bude prostor pro reflexi, jak hru využít ve výuce.

Doporučeno pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ a budoucí pedagogy

Čas: 16:00-17:30

Medailonky lektorů:


Martin Kříž, programový ředitel ekocentra Chaloupky

Dlouhodobě se zabývám výukou venku (ucimesevenku.cz), badatelsky orientovaným učením a výukou ve školních zahradách. Dále se věnuji publikační činnosti (metodiky a pomůcky pro terénní výuku) a jsem dlouholetým vedoucím dětských táborů. Učím učitele po celé republice i budoucí učitele na Přírodovědecké fakultě MU v Brně.

Vede workshop: Školní les


Veronika Endrštová, Člověk v tísni, o. p. s.

Od roku 2013 pracuji ve společnosti Člověk v tísni jako lektorka a metodička globálního vzdělávání. Ve své práci se zaměřuji především na oblast aktivního občanství, metodu Filosofie pro děti a téma klimatické změny.

Vede workshop: Klimatická změna pohledem Filosofie pro dětiKlára Berg, školitelka politické participace

Pomáhám mladým lidem s jejich zapojením do veřejného prostoru. Jsem školitelka neformálního vzdělávání, která vidí sílu v kolektivním úsilí a zaměřuje se na systémová řešení. Od roku 2010 se věnuji neformálnímu vzdělávání na mezinárodní úrovni. Jsem také součástí představenstva evropské politické nadace, zabývající se klimatickou změnou a sociální spravedlností.

Vede workshop: Lepší svět je možný: Jak být aktivním občanem v řešení klimatické změny?

Kateřina Borovinová, Středisko ekologické výchovy SEVER

Koordinuju projekty zaměřené na klimatickou změnu a místně zakotvené učení a mám zkušenosti se vzděláváním mladých lidí s důrazem na aktivity občanské angažovanosti. Zároveň se na Lipce věnuji vzdělávání pedagogů v oblasti podnikavosti.

Vede workshop: Jak se žije v PodnebíněAkce probíhá pod záštitou OSN.
Podpořeno z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu ZRS ČR, programu Evropské unie pro vzdělávání a osvětu (Development Education and Awareness Raising – DEAR) a Nadačního fondu Abakus.

Dárci: EU, ČRA, Abakus

Partneři: CvT, ARPOK, ADRA

Projekty: Světová škola, 1Planet4All


Autor: Varianty

Související články