Přijďte na Summit světových škol: Chudoba blízká i vzdálená

Publikováno: 15. 5. 2019 Doba čtení: 4 minuty
Přijďte na Summit světových škol: Chudoba blízká i vzdálená
© Foto: Varianty

Vzdělávací program Člověka v tísni Varianty Vás zve na summit, který se bude konat 18. června 2019 od 10.00 do 16.00 v Centru současného umění DOX v Praze. Akce je určena všem učitelům i žákům ze základních, středních i mateřských škol napříč Českou republikou, kteří se zajímají o globální témata a usilují o jejich otevírání ve veřejném prostoru i začleňování do výuky

Summit bude moderovat Nora Fridrichová a můžete se na něj přihlásit ZDE.

Účast na summitu je zdarma.

Na co se můžete těšit?

  • sdílení zkušeností a inspirace ze zapojených škol
  • prezentace školních projektů
  • debata na téma "Chudoba blízká i vzdálená"

       Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace, Člověk v tísni

       Jan Mrkvička, ředitel Humanitární a rozvojové sekce, Člověk v tísni

       účast dále přislíbili:

       Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni

       Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze

       Jitka Rutschová, ZŠ a MŠ Maleč

  • volná prohlídka výstavy #DATAMAZE / Datové bludiště
  • praktické workshopy (workshopy běží paralelně)

Účastníci si vybírají jeden z níže nabízených workshopů, svou volbu uvedou v přihlašovacím formuláři ZDE

A) Debata s odborníky na téma chudoba v ČR i ve světě

komu je debata určena: učitelé všech stupňů škol a starší žáci, zejména žáci SŠ

hosté: Tomáš Lindner, reportér časopisu Respekt

moderace: Kristýna Svatá, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni

B) Jak na školní projekt?

komu je workshop určený: učitelé všech stupňů škol

Školní projekty jako součást programu Světová škola jsou výzvou pro učitele i žáky. Jak se k této výzvě postavit tak, aby se projekt stal smysluplnou součástí života školy? Jak vést žáky tak, aby se v projektu učili a jak zjišťovat, že se to skutečně děje? Jak se z toho sami nezbláznit a chtít se dál učit nové věci? Jak motivovat žáky? Jaké praktické kroky a zkušenosti můžete sdílet sami mezi sebou? V rámci workshopu vytvoříme prostor jak pro otázky, sdílení vaší dobré praxe, tak pro představení dobré praxe z 1st International School of Ostrava.

lektoři:

Ivo Helebrant, ředitel 1st International School of Ostrava

Veronika Endrštová, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni

C) Persona Dolls: Jak děti zažívají chudobu?

komu je workshop určený: učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ

Persona Dolls jsou panenky s osobností a příběhem. Jedná se o metodu, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Persona Dolls nás učí reagovat na předsudky a podporovat tak naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá – např.: kvůli odlišnosti, ekonomické nerovnosti nebo odlišném mateřském jazyku.

Na workshopu se seznámíte s tím, jak lze pomocí panenky přiblížit, jak děti zažívají chudobu. Ukážeme si, na jakých konkrétních všednodenních situacích se můžeme bavit o tématu příjmové nerovnosti. Společně se také zamyslíme nad tím, jaké informace by dospělí měli vědět o chudobě a jaké nástrahy tematizace chudoby dospělým nejčastěji staví.

lektorky:

Alena Košák Felcmanová, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni

Alexandra Petrů, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni

D) Začarovaný kruh chudoby

komu je workshop určený: žáci 2. stupně ZŠ či víceletých gymnázií

Jaké to je být chudý? Kdy je člověk chudý a kdy už ne? Proč chudoba existuje a do jakých oblastí života zasahuje? Jak se dá z chudoby vymanit? Žáci si prostřednictvím didaktické hry a kritického čtení zažijí obtížnost hospodaření rodiny žijící pod hranicí absolutní chudoby.

lektorky:

Eliška Masná/Kristýna hejzlarová, ADRA

E) Neviditelná ruka trhu

komu je workshop určený: žáci 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ

Simulační hra, při které účastníci prožijí a pochopí fungování světového obchodu. Žáci se seznámí s ilustracemi různých fenoménů (pestrost obchodu, nedoceněné zdroje, kolísání cen, závislost rozvojových zemí na exportu jediného produktu, rozvojová pomoc, nepotřebná pomoc aj.).

lektorka:

Dominika Scholzová, ARPOK

F) Fotbal pro rozvoj - když fotbal není pouze hra

komu je workshop určený: učitelé i žáci všech stupňů škol

Fotbal je nejpopulárnější sport na světě. Zároveň je to ale sport nejvíce kontroverzní, protože jsou s ním často spojována témata jako například nerovnost, korupce a násilí. Nicméně pokud tento sport dostaneme zpátky k jeho kořenům, stává se z fotbalu skvělý nástroj, který lidem přináší hodnoty jako jsou respekt, spolupráce, férovost a porozumění. Současně je to silný prostředek k odstraňování nerovností a faktorů, které vedou k chudobě. Díky jeho popularitě, jednoduchosti a inkluzivní přirozenosti má fotbal schopnost lidi spojovat, a to bez ohledu na jejich věk, pohlaví nebo to, odkud pochází. Projekt “Fotbal pro rozvoj” tento potenciál v maximální možné míře využívá k pozitivnímu sociálnímu dopadu, když tradiční a obvyklá fotbalová pravidla přizpůsobuje potřebám společnosti. Na tomto workshopu se můžete dozvědět, jak lze prostřednictvím fotbalu reagovat na jednotlivá sociální témata a zároveň rozvíjet konkrétní sociální dovednosti. Interaktivní a zábavnou formou se naučíte, jakým může být fotbal skvělým nástrojem pro boj s chudobou. Další informace najdete na www.fotbal.je.

lektor:

lektor bude potvrzen v nejbližších dnech, INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Summit je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Pozvánka na summit ke stažení ZDE

Autor: Varianty

Související články