První ročník konference S asistenty k lepší škole je za námi

Publikováno: 25. 11. 2018 Doba čtení: 3 minuty
První ročník konference S asistenty k lepší škole je za námi
© Tomáš Princ

20. listopadu 2018 pořádal vzdělávací program Varianty první ročník konference S asistenty k lepší škole, která se věnovala odbornému rozvoji asistentů pedagoga i aktuálním problémům, na něž asistenti a školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami narážejí. Konference se účastnilo 181 pedagogických pracovníků a lidí z neziskových organizací, státní správy a samosprávy. 

Centrum současného umění DOX na Praze 7 má v úterý zavřeno a počasí sychravého a zároveň lehce mrazivého listopadu ani omylem nevyzývá k ranním procházkám Prahou. Přesto do galerie od půl 9 začínají postupně chodit návštěvníci. Jsou to jednotlivci, nebo skupinky, kteří sem přijeli z různých míst České republiky. Jedno mají ovšem společné i přes vzdálenost, z které sem jeli. Jsou to převážně pedagogičtí pracovníci, ve velké většině asistenti pedagoga, kteří přijeli na konferenci, jež jim dnes otevře nejen dveře do jindy zavřené budovy, ale snad i témata, která se jich dotýkají v každodenním pracovním životě.


„Asistenti pedagoga hrají klíčovou roli při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je dobře, že jsou v posledních letech pro školy dostupnější a mohou tak žákům pomáhat k úspěšnějšímu vzdělávání,“  říká Tomáš Habart, ředitel vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Ten společně s vedoucím produkce Michalem Kučerákem v DOXu a ředitelem společnosti Člověk v tísni Šimonem Pánkem, konferenci zahájil. Jak důležitou roli hrají asistenti pedagoga zmínil ve svém příspěvku paralympionik a fotograf Jan Povýšil.

Následnému příspěvku ředitelky ZŠ Trmice Marie Gottfriedové, přecházela premiérová projekce krátkého videa z tamní školy, které natočil program Varianty a které zachycuje důležitost a symbiózu asistentů pedagoga a žáka. O tom mluvila ve svém příspěvku i Marie Gottfriedová a sdílela svůj pohled na fungování školy a asistentů pedagoga z pozice ředitelky: "Právě taková škola, která je tu pro žáky a žákům slouží, má smysl."

O odborný pohled na asistenty pedagoga se postaral profesor Jan Michalík z Ústavu speciálně pedagogických činností Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Během své přednášky definoval asistenta pedagoga a inkluzi v rámci české legislativy, přednesl čísla asistentů nejen co se týče jejich počtu, ale i v poměru k žákům, kteří asistenty potřebují a činnosti, již asistenti v rámci svého povolání momentálně vykonávají. Zmínil i nedostatečnou finanční podporu státu a například financování infrastruktury na úkor vzdělávání.


Téma financí, a nejen to, zaznělo i v odpolední panelové debatě: Je v českých školách asistentů moc nebo málo? V debatě se sešli ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, vedoucí oddělení speciálního vzdělávání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Blažková, Vladimír Slavík z Krajského úřadu Ústeckého kraje, ředitelka ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Jitka Topičová a asistentka pedagoga na ZŠ Trmice Milada Džudžová.

Účastníci debaty distukovali nad nedostatečným finančním ohodnocením asistentů pedagoga, absencí metodických návodů pro výuku žáků se speciálními potřebami i popisu činností, které mají být součástí jejich práce. Účastníci debaty se shodli, že hlavní hlavní překážkou v zajištění kvality a množství asistentů jsou peníze.

Po debatě byly pro účastníky konference připraveny odborně vedené workshopy. Na nich se účastníci mohli dozvědět například, jak pracovat s dětmi s ADHD, jak využívat komunikační prostředky ve spolupráci asistenta a pedagoga nebo jak pracovat s emocemi.

Pozitivní emoce a ohlasy zanechala konference jak na straně účastníků, tak u organizátorů. A už teď se těšíme na další ročník.

Na fotogalerii z konference se můžete podívat tady.

Autor: Nikola Páleníčková

Související články