Podpora asistentů pedagoga

Podpora asistentů pedagoga

Nabídka kurzů pro asistenty pedagoga
© Foto: PIN

Asistenti a asistentky pedagoga hrají v českých školách nezastupitelnou roli - podporují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2021 působilo na českých školách více než 26 tisíc asistentů a asistentek pedagoga. Řadě z nich chybí metodická podpora ze strany škol, někteří narážejí na problémy v komunikaci s učiteli nebo rodiči. Proto se věnujeme vzdělávání asistentů pedagoga a jejich metodické podpoře již od roku 2015. S Univerzitou Palackého jsme spolupracovali na vytvoření a ověření Standardu práce asistenta pedagoga a Metodiky práce asistenta pedagoga.

V současné době nabízíme tyto aktivity na rozvoj a podporu asistentů pedagoga:

Kurzy pro asistenty pedagoga  👩‍🎓👨‍🎓

Nabízíme řadu kurzů pro asistenty pedagoga v online i prezenční podobě.

  • V lednu 2021 jsme například otevřeli online kurz Společně k lepší škole. Je určen asistentům a asistentkám pedagoga i vyučujícím, kteří pracují s žáky, kteří potřebují podporu kvůli sociálního znevýhodnění. Kurz na příběhu žáka 1. stupně základní školy a jeho rodiny vysvětluje, proč žák potřebuje ve vzdělávání podporu a jaká podpora mu pomůže. Příběh je smyšlený, vychází však z témat, která jsme zaznamenali díky naší spolupráci s asistentkami a asistenty pedagoga a vyučujícími. V šestihodinovém kurzu se dozvíte, co je sociální znevýhodnění v pedagogické praxi, jak jej rozpoznat a jak s ním můžeme pracovat, a najdete zde konkrétní praktické tipy k podpoře žáků.
  • Asistentům a asistentkám nabízíme také Blended-learningový kurz: Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (50 hod., v současné době je v online formě v rozsahu 34 hod.). Kurz je určen asistentům pedagoga a školním asistentům z různých typů a stupňů škol, kteří se věnují dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz kombinuje e-learningovou část a tři prezenční setkání a napomáhá asistentům rozvíjet jejich kompetence ve zvládání obtížných situací spojených s projevy chování dětí, v komunikaci a spolupráci s pedagogy a umožňuje jim také reflektovat jejich práci. 

Asistentům nabízíme také webináře zaměřené na nezraňující komunikaci nebo práci s žáky s ADHD. V naší nabídce ale najdete i mnoho dalšího:

Kromě online kurzů a prezenčních kurzů s pevným datem nabízíme vybrané kurzy na objednání. 

Supervizní a podpůrná setkání pro asistenty pedagoga 🤝

Pořádáme pravidelná online setkání supervizních a podpůrných skupin, v nichž asistenti pedagoga mohou sdílet své zkušenosti a problémy, na které při své práci narážejí (během distanční výuky a podpory žáků, při komunikaci s rodiči apod.). Dříve prezenční setkání jsme převedli do online prostředí. 


Aktuální články pro asistenty

Pravidelná konference pro asistenty pedagoga 👩‍🏫

Od roku 2018 pořádáme pravidelnou konferenci S asistenty k lepší škole. Konference se koná v Centru současného umění DOX v Praze. Jejím pořádáním chceme podpořit odborný rozvoj asistentů pedagoga a také pozvednout prestiž a důležitost této profese. Konference umožňuje sdílení zkušeností asistentů z různých škol, diskuzi mezi asistenty, pedagogy i zástupci vedení škol a vzdělávání asistentů v různých oblastech (práce s emocemi, komunikace, práce s žáky s ADHD).

První konference, která proběhla 20. listopadu 2018, se zúčastnilo 177 asistentů a asistentek, vyučujících, dalších pedagogických pracovníků a expertů z neziskových organizací a státní správy a samosprávy. Druhý ročník konference proběhl 22. října 2019 v Centru současného umění DOX. Třetí ročník konference, který proběhl online, se věnoval především roli asistentů a asistentek během distanční výuky na jaře 2020 a po návratu žáků do škol. Zkušenosti z práce asistentů ve Velké Británii představil Rob Webster z University College London. Na záznam z konference se můžete podívat zde

Kontakt:


Celý text Méně textu

Články