Podpora asistentů pedagoga

Podpora asistentů pedagoga

Asistenti a asistentky pedagoga hrají v českých školách nezastupitelnou roli při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V září 2018 působilo na českých školách více než 21 tisíc asistentů a asistentek pedagoga. Řadě z nich chybí metodická podpora ze strany škol, někteří narážejí na problémy v komunikaci s učiteli nebo rodiči. Proto se věnujeme vzdělávání asistentů pedagoga a jejich metodické podpoře již od roku 2015. S Univerzitou Palackého jsme spolupracovali na vytvoření a ověření Standardu práce Asistenta pedagoga a Metodiky práce asistenta pedagoga.

V současné době nabízíme tyto aktivity na rozvoj a podporu asistentů pedagoga:


Kurzy

Asistentům a asistentkám nabízíme Blended-learningový kurz: Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (50 hod.). Kurz je určený asistentům pedagoga a školním asistentům z různých typů a stupňů škol, kteří se věnují dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz kombinuje e-learningovou část a tři prezenční setkání a napomáhá asistentům rozvíjet jejich kompetence ve zvládání obtížných situací spojených s projevy chování dětí, v komunikaci a spolupráci s pedagogy a umožňuje jim také reflektovat jejich práci. Asistentům nabízíme i kurzy zaměřené na komunikaci ve škole a s rodiči nebo práci s žáky s ADHD. Aktuálně vypsané kurzy najdete zde. 


Supervizní skupiny pro asistenty pedagoga

Pořádáme pravidelná setkání supervizních skupin, v nichž asistenti pedagoga mohou sdílet své zkušenosti a problémy, na které při své práci narážejí (v komunikaci s učiteli a žáky apod.). Dvouhodinová setkání probíhají zpravidla jednou za měsíc v podvečerních hodinách a jsou facilitována. Setkání supervizních skupin probíhají v Ústí nad Labem a Liberci. Aktuálně vypsané termíny supervizních skupin najdete zde.


Pravidelná konference pro asistenty pedagoga

Od roku 2018 pořádáme pravidelnou konferenci S asistenty k lepší škole. Konference se koná v Centru současného umění DOX v Praze, první konference, která proběhla 20. listopadu 2018, se zúčastnilo 177 asistentů a asistentek, vyučujících, dalších pedagogických pracovníků a expertů z neziskových organizací a státní správy a samosprávy. Konference umožňuje sdílení zkušeností asistentů z různých škol, diskusi mezi asistenty, pedagogy i zástupci vedení škol a odborný rozvoj asistentů v různých oblastech (práce s emocemi, komunikace, práce s žáky s ADHD). Druhý ročník konference proběhl 22. října 2019 v Centru současného umění DOX. Pořádáním každoroční konference pro asistenty pedagoga chceme podpořit odborný rozvoj asistentů pedagoga a také pozvednout prestiž a důležitost této profese.


Online knihovna metodických materiálů pro asistenty pedagoga a učitele

Připravili jsme online knihovnu, v níž jsou shromážděny metodické a didaktické příručky pro pedagogy a asistenty pedagoga vydané programem Varianty i dalšími spolupracujícími organizacemi. V knihovně najdete Standard práce asistenta pedagoga, Metodiky práce asistenty pedagoga a další publikace. V knihovně lze vyhledávat pomocí klíčových slov a dalších parametrů, všechny publikace jsou volně ke stažení.


Celý text Méně textu

Články

Jakou roli hráli asistenti pedagoga během distanční výuky a po návratu žáků do škol? Na to se ptá aktuální průzkum

Jakou roli hráli asistenti pedagoga během distanční výuky a po návratu žáků do škol? Na to se ptá aktuální průzkum

Vyzýváme asistentky a asistenty pedagoga, zapojte se do průzkumu!

Vyzýváme asistentky a asistenty pedagoga, zapojte se do průzkumu!

Webinář s Alexandrou Petrů o roli asistentů pedagoga během nouzového stavu

Webinář s Alexandrou Petrů o roli asistentů pedagoga během nouzového stavu

Co dělají asistenti pedagoga během koronavirové pandemie? Podporu při online výuce, ale i administrativu a fyzické práce ve škole

Co dělají asistenti pedagoga během koronavirové pandemie? Podporu při online výuce, ale i administrativu a fyzické práce ve škole

iDNES.cz: Nejhorší je nejistota, pozice asistenta pedagoga potřebuje větší systémovou podporu, říká Alexandra Petrů

iDNES.cz: Nejhorší je nejistota, pozice asistenta pedagoga potřebuje větší systémovou podporu, říká Alexandra Petrů

Závěry z konference S asistenty k lepší škole 2019

Závěry z konference S asistenty k lepší škole 2019

Další články