Podpora asistentů pedagoga

Podpora asistentů pedagoga

Asistenti a asistentky pedagoga hrají v českých školách nezastupitelnou roli při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V září 2018 působilo na českých školách více než 21 tisíc asistentů a asistentek pedagoga. Řadě z nich chybí metodická podpora ze strany škol, někteří narážejí na problémy v komunikaci s učiteli nebo rodiči. Proto se věnujeme vzdělávání asistentů pedagoga a jejich metodické podpoře již od roku 2015. S Univerzitou Palackého jsme spolupracovali na vytvoření a ověření Standardu práce Asistenta pedagoga a Metodiky práce asistenta pedagoga.

V současné době nabízíme tyto aktivity na rozvoj a podporu asistentů pedagoga:

Kurzy

Asistentům a asistentkám nabízíme Blended-learningový kurz: Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (50 hod.). Kurz je určený asistentům pedagoga a školním asistentům z různých typů a stupňů škol, kteří se věnují dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz kombinuje e-learningovou část a tři prezenční setkání (v současné době v online podobě) a napomáhá asistentům rozvíjet jejich kompetence ve zvládání obtížných situací spojených s projevy chování dětí, v komunikaci a spolupráci s pedagogy a umožňuje jim také reflektovat jejich práci. Asistentům nabízíme i kurzy zaměřené na komunikaci ve škole a s rodiči nebo práci s žáky s ADHD. Aktuálně vypsané kurzy najdete zde. 

Supervizní skupiny pro asistenty pedagoga

Pořádáme pravidelná setkání supervizních skupin, v nichž asistenti pedagoga mohou sdílet své zkušenosti a problémy, na které při své práci narážejí (v komunikaci s učiteli a žáky apod.). S ohledem na současnou situaci jsme dříve prezenční setkání supervizních skupin převedli do online prostředí. Aktuálně vypsané termíny supervizních skupin najdete zde.

Pravidelná konference pro asistenty pedagoga

Od roku 2018 pořádáme pravidelnou konferenci S asistenty k lepší škole. Konference se koná v Centru současného umění DOX v Praze, první konference, která proběhla 20. listopadu 2018, se zúčastnilo 177 asistentů a asistentek, vyučujících, dalších pedagogických pracovníků a expertů z neziskových organizací a státní správy a samosprávy. Konference umožňuje sdílení zkušeností asistentů z různých škol, diskusi mezi asistenty, pedagogy i zástupci vedení škol a odborný rozvoj asistentů v různých oblastech (práce s emocemi, komunikace, práce s žáky s ADHD). Druhý ročník konference proběhl 22. října 2019 v Centru současného umění DOX.

Třetí ročník konference, který proběhl online, se věnoval především roli asistentů a asistentek během distanční výuky na jaře 2020 a po návratu žáků do škol. Zkušenosti z práce asistentů ve Velké Británii představil Rob Webster z University College. Na záznam z konference se můžete podívat zde

Pořádáním každoroční konference pro asistenty pedagoga chceme podpořit odborný rozvoj asistentů pedagoga a také pozvednout prestiž a důležitost této profese.

Online knihovna metodických materiálů pro asistenty pedagoga a učitele

Připravili jsme online knihovnu, v níž jsou shromážděny metodické a didaktické příručky pro pedagogy a asistenty pedagoga vydané programem Varianty i dalšími spolupracujícími organizacemi. V knihovně najdete Standard práce asistenta pedagoga, Metodiky práce asistenty pedagoga a další publikace. V knihovně lze vyhledávat pomocí klíčových slov a dalších parametrů, všechny publikace jsou volně ke stažení.


Celý text Méně textu

Články

Průzkum mezi asistenty pedagoga vypovídá o celkovém stavu ve školách.

Průzkum mezi asistenty pedagoga vypovídá o celkovém stavu ve školách.

 Jakou roli hráli asistenti pedagoga při distančním vzdělávání a návratu do škol?

Jakou roli hráli asistenti pedagoga při distančním vzdělávání a návratu do škol?

Podívejte se na záznamy z konference S asistenty k lepší škole!

Podívejte se na záznamy z konference S asistenty k lepší škole!

Polovina asistentů pedagoga po znovuotevření škol v květnu učila, ukázal průzkum

Polovina asistentů pedagoga po znovuotevření škol v květnu učila, ukázal průzkum

Jakou roli hráli asistenti pedagoga během distanční výuky a po návratu žáků do škol? Na to se ptá aktuální průzkum

Jakou roli hráli asistenti pedagoga během distanční výuky a po návratu žáků do škol? Na to se ptá aktuální průzkum

Vyzýváme asistentky a asistenty pedagoga, zapojte se do průzkumu!

Vyzýváme asistentky a asistenty pedagoga, zapojte se do průzkumu!

Další články