Report z našich workshopů

Publikováno: 20. 12. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Report z našich workshopů
© ČvT archiv

Je prosinec 2016 a workshopy na školách, které jako Člověk v tísni pořádáme, se rozbíhají. Zatím projevily zájem tři školy v Ústí nad Labem a dohromady proběhlo 7 workshopů. Spolupráce se Základní školou v Palachově ulici byla velmi příjemná, pracovalo se se žáky ze dvou devátých tříd.

Kdo jsem a čím budu?

Tento workshop trval dvě vyučovací hodiny a klíčovou zde byla práce s pracovními listy. Žáci měli za úkol zamyslet se kompletně nad svou osobou. Co rádi a neradi dělají ve volném čase a proč? Jaké mají vlastnosti, jaký temperament? Jak jim to jde/nejde ve škole. Co chtějí studovat po ZŠ? Mají všichni představu o tom, co jim jde a kam by mohli dále směřovat? Jak vidí svou budoucnost? Cílem workshopu bylo si ujasnit, kdo jsem, jak si představuji svůj život, abych byl spokojený a co pro to všechno můžu udělat.

Žáci v obou třídách se k práci na vyplnění pracovních listů postavili zodpovědně. Když si nevěděli s něčím rady, mluvili jsme o tom, aby si odpovědět dokázali. Ve spoustě případů jsme došli k tomu, že není jednoduché si jasně a s přehledem odpovědět na některé otázky. Běžně se s těmito otázkami totiž nesetkáváme. Například, jak vidím sám sebe? Jak mě vidí ostatní? Co si na sobě vážím a čeho si na mě váží ostatní. Z původně samostatné práce nad pracovními listy se rázem stala práce skupinová, minimálně ve dvojicích se rozproudila diskuze. Někteří měli jasno, co po škole. Druzí vůbec nevěděli. Mluvili jsme tedy i o tom, co pro to můžeme udělat, abychom se dostali tam, kam chceme a jak přijít případně i na to, co dál.

 

Finanční gramotnost

Dostáváte kapesné? Víte, zač vaše rodina vydává každý měsíc peníze? Zajímáte se o rodinný rozpočet? I na takové otázky jsme narazili během workshopu o finanční gramotnosti.

Tento workshop byl plný informací ohledně peněz, dluhů a všeho kolem toho. V první hodině kolegyně Lenka všechny přítomné se vším pečlivě seznámila. Něco dali dohromady i žáci sami díky už zmíněným otázkám, na které si každý mohl odpovědět, aby získal alespoň nějakou představu o tématu.

V druhé hodině se žáci rozdělili do skupin po čtyřech. Každá skupina představovala rodinu se dvěma dětmi, která musí vyjít na měsíc s rozpočtem 22 000,- Kč. Někomu se to zdálo málo, někomu akorát. Našla se i taková rodina, které se to zdálo až moc. Byli skromní a pár tisíc jim zbylo. Bylo zajímavé sledovat to, jak odlišně k tomu každá rodina přistupovala. Společně jsme přišli na to, že hodně záleží, kde a jak žijeme. Jestli platíme nájem za byt a služby nebo jestli máme obydlí ve svém vlastnictví. Dále také záleží na tom, čím topíme, jestli platíme hypotéku či máme jiné dluhy.

 

Dokážu to pochopit?

Tematicky je tento workshop nejnáročnější a upřímně jsem si jako začínající lektor workshopů myslela, že toho moc z deváťáků nedostanu. Během zvolených aktivit musejí účastníci identifikovat své pocity a mluvit o nich. Zamýšlet se nad tím, jestli si dokážou udělat vlastní názor a ten si také obhájit. Pracovat ve skupině, shodnout se na jedné věci a tu prezentovat ostatním. Zamyslet se nad předsudky, které představuje většinový názor na některou sociální skupinu či subkulturu. Nakonec argumentovat v zájmu některé skupiny.

Příjemně mně překvapili obě deváté třídy na ZŠ Palachova. Projevovali se dokonce i ti, kteří při jiných workshopech dávali najevo, že je to moc nezajímá. Mluvili jsme o různých skupinách lidí, hovor neustával, diskutovali jsme všichni a narazili jsme na různé věci. Pro mě jako pro lektora to byl hodnotný zážitek a odnesla jsem si z toho nejeden postřeh. Například to, že se lidé možná z nevědomosti klaní k většinovému názoru, ale na druhou stranu, pořád jsou tu tací, kteří jsou ochotní diskutovat, jsou otevření a ochotní svůj názor na základě informací přehodnotit. Minimálně se zamyslet a zkusit si svůj názor udělat, ať už pozitivní či negativní.

Rádi uděláme workshop i na Vaší škole. Kontakt: Michala Sedláčková, tel. 777 367 871, michala.sedlackova@clovekvtisni.cz.

 

Autor: Michala Sedláčková, kariérní poradkyně

Související články