The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) / V4NIEM

Publikováno: 26. 9. 2017 Doba čtení: 4 minuty
The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) / V4NIEM
© Foto: NIEM

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

Zajímá vás srovnání jednotlivých evropských integračních politik zaměřených na uprchlíky? Víte, jestli jsou kritéria pro získání občanství pro držitele mezinárodní ochrany ve všech zemích EU stejná nebo se liší? Jaká jsou pravidla v různých evropských zemích, pokud jde o přístup uprchlíků na trh práce? Nový výzkumný projekt The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) hledá odpovědi právě na tyto otázky.

Pokud se o srovnání jednotlivých evropských integračních politik zaměřených na uprchlíky zajímáte, sledujte nový web www.forintegration.eu, kde najdete fakta a výsledky největšího výzkumného projektu v Evropské unii věnovaného integraci uprchlíků.

Cílem projektu NIEM, který poběží ve dvou fázích až do roku 2022, je vytvoření nástroje hodnocení státních integračních politik zaměřených na žadatele a držitele mezinárodní ochrany ve vybraných státech EU a současně monitorovat jejich aplikaci v praxi.

Výzkumu se účastní Člověk v tísní spolu s dalšími 15 evropskými organizacemi a výzkumnými institucemi. Strategickým partnerem je MPG (The Migration Policy Group) - organizace, která vytváří známý a respektovaný index MIPEX. Lídrem projektu je Varšavská organizace IPA (the Institute of Public Affairs).

V4NIEM

Projekt V4NIEM (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism) a navazující projekt V4NIEM 2020-2021, jsou součástí širšího evropského projektu NIEM. Zaměřují se na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních integračních politik zemí Visegrádu. Jeho cílem je prostřednictvím výzkumu a advokační činnosti zefektivnění a zlepšení integrace uprchlíků a dalších držitelů mezinárodní ochrany v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku za účelem předcházení nesouladu a neshod mezi nově příchozími a starousedlíky a snižování rizika vzniku potenciální vzájemné agrese.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

1) propojování (tzv. networking) expertů na integrační politiky (zejm. NNO, akademici, pracovníci státní správy a samospráv, migranti, a další) na platformě pravidelných setkání nazvané "Platforma pro integraci" za účelem sdílení zkušeností a vyhodnocování funkčnosti a efektivity nástrojů a mechanismů integračních politik zemí Visegrádu

2) systematické a dlouhodobé vyhodnocování integračních politik a podmínek na základě sběru dat a konzultací s experty.

3) sdílení a výměna informací a dobré praxe mezi zeměmi Visegrádu skrze partnerské organizace

4) příprava a publikace komparativních zpráv, které shrnují konkrétní problematiky a obsahují doporučení pro zlepšení integračních politik

Výstupy ke stažení (1 a 2.fáze):

2022: Integration at first hand: Reception, adaptation and integration in the Czech republic from the perspective of refugees themselves

2022: Integrace z první ruky: Přijetí, adaptace a začleňování v Česku z pohledu uprchlíků

2022: Integrace držitelů mezinárodní ochrany v ČR (aktualizovaná zpráva)

2022: The European benchmark for refugee integration. Evaluation 2: Comprehensive report

2021: Analýza vzdělávání dětí uprchlíků v Česku, Polsku a Maďarsku

2021: Dopad proticovidových opatření na azylové a přijímací systémy Maďarska, Slovenska a Polska 

2021: Úloha místní samosprávy v integraci držitelů mezinárodní ochrany v zemích V4 (anglicky)

2021: Podpora bydlení držitelů mezinárodní ochrany v České a Slovenské republice (česky)

2020: The European benchmark for refugee integration. Evaluation 1: Comprehensive report

2019: Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku (Aktualizovaná zpráva)

2019: Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v zemích V4 (Aktualizovaná zpráva)

NIEM: The European benchmark for refugee integration: komparativní analýza 14 zemí EU

2017: Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v zemích V4 

Kalendář setkání partnerů projektu (2. fáze):

27.3.2020 - Regionální setkání partnerů V4/NIEM

23.4.2020 - 1. Setkání Platformy v Česku

17.6.2020 - 2. Setkání Platformy v Česku

16.7.2020 - 1. Setkání na Slovensku

15.9.2020 - 3. Setkání Platformy v Česku

21.9.2020 - 1. Setkání v Polsku

19.10.2020 - 1. Setkání v Maďarsku 

20.10.2020 - 2. Setkání v Polsku

2.12.2020 - 4. Setkání Platformy v Česku

9.3.2021 - 3. Setkání v Polsku

25.3.2021 - 2. Setkání na Slovensku

31.3.2021 - 5. Setkání Platformy v Česku

22.4.2021 - 4. Setkání v Polsku

9.6.2021 - 2. Setkání v Maďarsku

15.6.2021 - 6. Setkání Platformy v Česku

Období realizace: 2016-2019 (1. fáze), 2020-2021 (2.fáze)

Partneři:

Česko: Člověk v tísni (leader projektu)

Polsko: Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Institute of Public Affairs)

Maďarsko: Menedék Migránsokat Segítő Egyesület (Menedék Hungarian Association for Migrants)

Slovensko: Marginal

Výše uděleného grantu ze zdrojů mezinárodního visegrádského fondu pro období 2020-2021: 30,390 EUR

Koordinátor (12/2018-): Ondřej Novotný, +420 777 761 784 (ondrej.novotny@clovekvtisni.cz)

Hlavní koordinátorka (2016 - 8/2019): Tereza Freidingerová (tereza.freidingerova@clovekvtisni.cz)

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Azylového, migračního a integračního fondu EU v rámci projektu NIEM „National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” a z International Visegrad Fund v rámci projektu “V4NIEM 2020-2021: Towards common advocacy on integration”, který je ko-financovaný vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Misí fondu je rozvíjet udržitelnou regionální spolupráci ve Střední Evropě. Jako součást projektu „Platforma pro integraci“ je rovněž realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. Donátoři nenesou zodpovědnost za výstupy projektu ani jejich využití. Výhradní odpovědnost nesou realizátoři.

Autor: Kristýna Brožová, Program migrace, Člověk v tísni, o.p.s.

Související články