The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) / V4NIEM

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) / V4NIEM

26. 9. 2017

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

Zajímá vás srovnání jednotlivých evropských integračních politik zaměřených na uprchlíky? Víte, jestli jsou kritéria pro získání občanství pro držitele mezinárodní ochrany ve všech zemích EU stejná nebo se liší? Jaká jsou pravidla v různých evropských zemích, pokud jde o přístup uprchlíků na trh práce? Nový výzkumný projekt The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) hledá odpovědi právě na tyto otázky.

Pokud se o srovnání jednotlivých evropských integračních politik zaměřených na uprchlíky zajímáte, sledujte nový web www.forintegration.eu, kde najdete fakta a výsledky největšího výzkumného projektu v Evropské unii věnovaného integraci uprchlíků.

Cílem projektu NIEM, který poběží ve dvou fázích až do roku 2021, je vytvoření nástroje hodnocení státních integračních politik zaměřených na žadatele a držitele mezinárodní ochrany ve vybraných státech EU a současně monitorovat jejich aplikaci v praxi.

Výzkumu se účastní Člověk v tísní spolu s dalšími 15 evropskými organizacemi a výzkumnými institucemi. Strategickým partnerem je MPG (The Migration Policy Group) - organizace, která vytváří známý a respektovaný index MIPEX. Lídrem projektu je Varšavská organizace IPA (the Institute of Public Affairs). Do projektu budou zapojeny i osoby požívající mezinárodní ochrany.


V4NIEM

V4NIEM projekt (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), je součástí širšího evropského projektu NIEM a zaměřuje se na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních integračních politik zemí Visegrádu. Jeho cílem je zefektivnění a zlepšení integrace uprchlíků a dalších držitelů mezinárodní ochrany v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku za účelem předcházení nesouladu a neshod mezi nově příchozími a starousedlíky a snižování rizika vzniku potenciální vzájemné agrese.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

1) propojování (tzv. networking) expertů na integrační politiky (zejm. NNO, akademici, pracovníci státní správy a samospráv, migranti, a další) na platformě pravidelných setkání za účelem sdílení zkušeností a vyhodnocování funkčnosti a efektivity nástrojů a mechanismů integračních politik zemí Visegrádu

2) systematické a dlouhodobé vyhodnocování integračních politik na základě výstupů pravidelných setkání expertů a využití výsledků tzv. Integration Evaluation Tool, který byl vyvinut organizacemi Migration Policy Group a UNCHR a je dále rozvíjen v rámci projektu NIEM.

3) sdílení a výměna informací a dobré praxe mezi zeměmi Visegrádu skrze partnerské organizace

Výstupy z projektu:

Zpráva o žadatelích o azyl a držitelích mezinárodní ochrany v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku je dostupná v pěti jazykových mutacích a je volně ke stažení zde

Období realizace: 2016-2019.

Partneři: Česko: Člověk v tísni (leader projektu), Polsko: Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Institute of Public Affairs), Maďarsko: Menedék Migránsokat Segítő Egyesület (Menedék Hungarian Association for Migrants), Slovensko: Marginal

Hlavní koordinátor (12/2018 -): Ondřej Novotný (ondrej.novotny@clovekvtisni.cz)

Hlavní koordinátorka (2016 - 12/2018): Tereza Freidingerová (tereza.freidingerova@clovekvtisni.cz)

V4NIEM projekt je ko-financován ze zdrojů Visegrad Fund v rámci Visegrad Strategic Grant.

Visegrad Fund nenese zodpovědnost za výstupy projektu ani jejich využití. Výhradní odpovědnost nesou realizátoři.Autor: Kristýna Brožová, Program migrace, Člověk v tísni, o.p.s.