Třetina asistentů pedagoga na jaře zajišťovala kontakt offline žáků se školou, ukázal průzkum. Polovina z nich po znovuotevření škol v květnu učila

Publikováno: 20. 10. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Třetina asistentů pedagoga na jaře zajišťovala kontakt offline žáků se školou, ukázal průzkum. Polovina z nich po znovuotevření škol v květnu učila
© Foto: pixabay

Asistentky a asistenti pedagoga sehráli během jarního distančního vzdělávání a podzimního návratu do škol významnou roli při podpoře žáků, jak přímo při online výuce, tak při podpoře dětí, které neměly přístup k internetu. Při návratu do škol v květnu a červnu nahrazovali často práci učitelů a zároveň byli neúměrně zatíženi administrativou, která nesouvisela s podporou žáků. Vyplývá to z reprezentativního výzkumného šetření, které mezi téměř 800 asistenty a asistentkami pedagoga provedl tým vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni.  

Výzkumného šetření, které probíhalo online v druhé polovině září 2020, se zúčastnilo na 800 asistentů pedagoga napříč všemi kraji České republiky, typy a stupni škol. Vyplynulo z něj, že 57 % všech asistentů pedagoga se věnovalo podpoře žáků při plnění distančně zadaných úkolů a podporovalo pedagoga při přípravě výukových materiálů a 30 % se během uzavření škol věnovalo žákům, kteří neměli přístup na internet. Udržovali s žáky aktivní telefonický kontakt a distribuovali do poštovních schránek potřebné výukové materiály. V souvislosti s nedávnou debatou kolem návrhu novely vyhlášky č. 27/ 2016 Sb. proto upozorňujeme, že pokud by děti ohrožené sociálním vyloučením přišly o nárok na asistenta pedagoga jako podpůrné opatření, zásadně by se jim během distanční výuky ztížil přístup ke vzdělávání.

Významnou roli sehráli asistenti pedagoga při znovuotevření škol v květnu a červnu loňského školního roku, kdy se část žáků prvního stupně vrátila zpátky do prezenční formy výuky. Podle zjištění průzkumu učilo v té době ve školách 53, 5 % asistentek a asistentů pedagoga místo učitelů, ať už z důvodu velkého počtu dětí, které se vrátily na konci školního roku do škol, nebo proto, že část pedagogů pokračovala z důvodu příslušnosti k ohroženým skupinám nákazou koronavirem v distanční výuce ostatních žáků.

"Během uzavření škol i při návratu žáků do lavic asistenti předávali informace jak dětem a jejich rodinám, tak učitelům. Pro děti a rodiny, které byly offline a nemohly se účastnit online výuky, sehráli klíčovou roli. Při návratu do škol pak prokazatelně nahrazovali učitele při výuce ve skupinách. Záměry MŠMT redukovat jejich počty ve školách, jak se objevilo v posledním návrhu tzv. inkluzivní vyhlášky, by výrazně zvýšily riziko ještě většího výpadku dětí, které již teď zůstaly offline. Přitom bez jejich pomoci by se systém v současné chvíli neobešel," říká metodička podpory pro asistenty pedagoga a spoluautorka průzkumu Alexandra Petrů.

Z kvalitativních dat vyplývá, že asistenti pedagoga měli v průběhu uzavření škol a návratu do škol velmi významnou roli při komunikaci s rodinou a dítětem. Rodiče by sami bez asistentů pedagoga měli velké problémy se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

“V době karantény jsem si uvědomila, že často jsme byli my a učitelé jedinými spoji se skutečným nevirtuálním světem, který pořád nějak funguje. Dětem chyběla sociální funkce školy více než samotná výuka. Proto pro mě bylo důležitější jim toto poskytnout a nesoustředit se jenom na plnění úkolů. Nakonec, i když jsme udělali daný den jen třetinu zadané práce, ale žák měl chuť pracovat a těšil se na další den, vyhodnotila jsem to jako úspěšný den,” uvedla v dotazníku jedna z asistentek pedagoga.

Za alarmující považujeme, že 77 % asistentů uvádí, že po návratu do škol vykonávali administrativní činnost, která nesouvisí s jejich prací.

První závěry z šetření mezi asistenty pedagoga, které proběhlo v druhé polovině září, byly představeny na online konferenci S asistenty k lepší škole. Komplexní zprávu z šetření uveřejníme v polovině listopadu 2020. 

Stáhněte si prezentaci Alexandry Petrů s prvními závěry z výzkumného šetření. 


Autor: Kateřina Lánská

Související články