V roce 2018 se do našich aktivit zapojilo 547 asistentů pedagoga

Publikováno: 6. 8. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Workshop na téma Práce s emocemi, který proběhl na konferenci S asistenty k lepší škole.
© Tomáš Princ

Asistenti a asistentky pedagoga hrají v českých školách nezastupitelnou roli při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich počty rychle rostou a pro školy představuje obsazení těchto pozic kvalifikovanými lidmi velkou výzvu. V září 2018 působilo na českých školách více než 21 tisíc asistentů a asistentek pedagoga. Řadě z nich chybí metodická podpora ze strany škol, někteří narážejí na problémy v komunikaci s učiteli nebo rodiči. Proto se věnujeme vzdělávání asistentů pedagoga a jejich metodické podpoře již od roku 2013. Nabízíme jim kurzy, podpůrné skupiny a v roce 2018 jsme poprvé uspořádali i úspěšnou konferenci S asistenty k lepší škole.

Podpůrné skupiny

Podpůrné skupiny jsou prostorem, kde mohou asistenti pravidelně sdílet své zkušenosti a zároveň hledat pod odborným vedením řešení složitých situací. Mezi tématy se často objevuje spolupráce s pedagogy, s rodiči či jinými aktéry v síti služeb, kteří mohou pomoci při podpoře školního úspěchu dítěte. V rámci metodického vedení se pak nejen zvyšují profesní kompetence asistentů v oblasti komunikačních dovedností, ale prohlubuje se i vnímání kontextu situace dítěte, konkrétních potřeb celé rodiny a jejich naplňování. Příkladem může být řešení chování dítěte pojmenovávané zpočátku jako „je nevychovaný, rozmazlený, neposlouchá…, nevíme si rady, jak s ním jednat“. Komplexní vnímání situace dítěte zahrnuje mapování jeho rodinné historie, detekování potřeb dítěte i potřeb rodiny. Postupně dochází ke změně nazírání situace a toho, co nám dává dítě svými projevy najevo a jakým způsobem můžeme intervenovat v jeho prospěch.

Vzdělávání asistentů pedagoga

Asistentům pedagoga nabízíme v programu Varianty zdarma i akreditované vzdělávací kurzy. Například blended learningový kurz v rozsahu 50 hodin se zaměřuje na práci asistentů se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Spojuje výhody domácího studia formou e-learningu a prezenčních setkání a je vhodný pro asistenty MŠ, ZŠ i SŠ. Kurz seznamuje účastníky s vlivy sociálního znevýhodnění na školní úspěšnost dětí, poskytuje přehled o možných řešeních této situace a přehled o kompetencích a rolích pracovníků návazných služeb, kteří mohou v konkrétní situaci spolupracovat (školská zařízení, sociální služby, orgán sociálně-právní ochrany dětí, psychologické a psychoterapeutické služby).


Konference S asistenty k lepší škole

„Byla to zatím nejlepší akce podobného typu, kterou jsem navštívila.“ To je jedna z mnoha pozitivních reakcí na první ročník konference S asistenty k lepší škole, která proběhla v listopadu v Centru současného umění DOX. Konference se věnovala odbornému rozvoji asistentů pedagoga i aktuálním problémům, na které asistenti a školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami narážejí. Na konferenci dorazilo celkem 169 zájemců, zúčastnit se mohli jak dopoledních debat, tak workshopů na aktuální témata, s kterými se asistenti běžně v práci potýkají. Druhý ročník konference proběhne 22. října.


Autor: Varianty

Související články