Žáci ZŠ a SŠ ocení odpůrce komunismu

Publikováno: 24. 6. 2014 Doba čtení: 4 minuty
Žáci ZŠ a SŠ ocení odpůrce komunismu
©

Komunismus bolí dodnes – takový je podtitul letošního čtvrtého ročníku kampaně Proti ztrátě paměti, kterou připravila společnost Člověk v tísni a která vyvrcholí 26. června, v předvečer popravy dr. Milady Horákové. Jejím cílem je připomenout zločinnou podstatu komunistického režimu, upozornit na sílící smířlivý a relativizující pohled na naši nedávnou minulost a poděkovat lidem, kteří se zasloužili, že dnes žijeme ve svobodné zemi. Kampaň přináší řadu aktivit pro veřejnost, ale především se do ní zapojují žáci ze škol po celé České republice, kteří předají medaile odpůrcům komunistického režimu.

 Jednotlivé osobnosti vybrali žáci a studenti společně se svými pedagogy. Většinou jsou to pamětníci, kteří na jejich školu přicházejí debatovat o naší nedávné minulosti v rámci projektu Příběhy bezpráví. Text „I díky Vám jsme svobodní“ uvedený na pamětní medaili vyjadřuje poděkování za jejich morální, statečné a zodpovědné postoje, jimiž přispěli k tomu, že žijeme v demokratické a svobodné společnosti. Jistě je potěší, že jim ocenění předají zástupci nejmladší generace, kteří znají jejich životní příběhy,“ říká Karel Strachota, ředitel projektu Příběhy bezpráví, pod jehož hlavičkou kampaň probíhá.

Podtitulkampaně Komunismus bolí dodnes odkazuje na to, že mnoho problémů současnosti má kořeny právě v období „budování socialistické společnosti“.Korupční praktiky, pociťované jako nejbolestnější projev současné demokracie, jsou důsledkem toho, že korupční byl celý předlistopadový systém. Občané byli korumpování soustavně – za loajalitu dostávali o něco lepší život, členství ve straně startovalo kariéry atd. Přímá korupce se projevovala široce rozšířeným systémem drobných úplatků a protislužeb. Krédo „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“ se stalo běžně přijímaným životním návodem a dokládá úpadek právního vědomí a vztahu k majetku,“ dodává Karel Strachota k mottu letošní kampaně.

Pro žáky a studenty organizátoři připravili na čtvrtek 26. června od 10:00 projekci filmu Případ dr. Horáková v Národním divadle v Praze, kterou uvede herec Jan Přeučil, jehož otec byl souzen v procesu s Miladou Horákovou. Na ni v 11:40 naváže pietní průvod přes Most Legií spojený s happeningem u pomníku obětem komunistického režimu na Újezdě (fotografie z roku 2013).

Tentýž den, ve čtvrtek 26. 6. od 19:00proběhne v Langhansu – Centru Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1) veřejná debata s názvem Co o naší společnosti říká „causa Kundera“?. Budereflektovat vývoj kauzy, která byla zveřejněna v roce 2008 a která se stala jednou z nejbouřivějších českých diskusí, vztahujících se ke komunistické minulosti. Měla mezinárodní přesah a s jejími dozvuky se česká společnost setkává dodnes. Debatovat přijdou tito hosté: novináři Adam Drda, Petr Fischer, Jiří Peňás a spisovatel Jaroslav Formánek. Debatu bude moderovat novinářka Pavlína Kvapilová. Diskuze bude spojena s křtem knihy Komunismu navzdory, která přináší příběhy osobností, jež reprezentují různé formy odporu proti totalitnímu systému let 1948–1989.

Pro veřejnost je připravena výstava „Sliby versus realita“, která přináší srovnání někdejších propagandistických příslibů lepší budoucnosti a následné reality. Barevné socialistické plakáty s budovatelskými hesly kontrastují s černobílými fotografiemi Karla Cudlína, Luboše Kotka, Dany Kyndrové, Jana Šibíka, Jindřicha Štreita a dalších významných fotografů. Výstava je k vidění v pasáži pražského paláce Lucerna do 28. června a její vernisáž proběhne v úterý 24. 6. od 19:00.

V hlavním městě – na Václavském a Jungmannově náměstí a na Újezdě – budou rozmístěny výtvarné instalace s názvem Komunismus bolí dodnes, jejichž prostřednictvím se kolemjdoucí budou moci seznámit se vzkazy a výpověďmi osobností, které se ke kampani připojují.  

Na www.protiztratepameti.cz mohou lidé podepsat memorandum, které shrnuje základní myšlenky kampaně, a případně přidat osobní prohlášení. Vloni se k memorandu připojilo přes 2 500 signatářů, mezi nimiž byl např. i zpěvák Dan Bárta: „Komunistická strana uměla spoustu báječných věcí. Třeba vás vyhodit ze školy kvůli nápisu na triku. Nebo vám uměla přepsat učebnice. Uměla vám zakázat vrátit se domů nebo dělat, co vás baví(…) Uměla vás připravit o důstojnost, o čest, o rozum. Uměla vám umučit tátu, že s ní nesouhlasil. Komunistická strana, vlastně docela malá parta lidí, kteří vidí svět takový, jaký není, uměla dělat lidem ze života peklo. Bojím se, že všechny tyhle báječné věci stále umí.“

Po celé České republice se do kampaně zapojují rovněž jednotlivci i skupiny – organizují různé kulturní akce, veřejné debaty nebo projekce dokumentárních filmů. Například v Poličce pořádá občanské sdružení Pontopolis projekci dokumentu Případ dr. Horáková, po níž bude následovat beseda s novinářem a spisovatelem Jaroslavem Veisem. Součástí akce bude výstava plakátů „Sliby vs. realita“ a na náměstí se budou rozdávat pietní stužky a kniha Komunismu navzdory. Výstavu a projekce dokumentů plánují také např. v Unii neslyšících v Brně anebo třeba v Římskokatolické farnosti Jesenice.  

Do kampaně se letos zapojí nejen školy z České republiky, ale i školy českých menšin v rumunském Banátu a Bukurešti, kde se uskuteční projekce dokumentů a besedy s pedagogy.

Veškeré informace o kampani naleznete na www.protiztratepameti.cz

 

Kontakt:

Karel Strachota – ředitel programu Jeden svět na školách
226 200 432, 777 787  930, karel.strachota@jsns.cz

Bohumila Beranová – mediální koordinátorka, PR
222 350 829, 734 428 395, bohumila.beranova@jsns.cz

Autor: Bohumila Beranová