Závěry z konference S asistenty k lepší škole 2019

Publikováno: 3. 11. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Závěry z konference S asistenty k lepší škole 2019
© Tomáš Princ

Podívejte se na fotografie a přečtěte si závěry z druhého ročníku konference S asistenty k lepší škole, která se konala 22. 10. 2019 v Centru současného umění DOX v Praze. Konferenci navštívilo 179 účastnic a účastníků, převážně asistentky a asistenti pedagoga, školní asistentky, vyučující, zástupci vedení škol, státní správy a samosprávy a neziskových organizací.

Tématem letošního ročníku konference S asistenty k lepší škole byla především role asistentek a asistentů pedagoga ve školách. Na konferenci byly představeny závěry kvalitativního výzkumu Asistent pedagoga jako case manager při podpoře školní úspěšnosti žáků. Finské zkušenosti a pohled na roli asistentů pedagoga ve školách představila finská pedagožka a konzultantka Susanna Bäckman, která je specialistkou na výzkum a vývoj nových konceptů v pedagogické teorii i praxi, na jejich vývoji pravidelně spolupracuje s řediteli a učiteli škol. Její inovace byly úspěšně adaptovány do současného finského vzdělávacího systému a tvoří jeho nedílnou součást. 

Přečtěte si hlavní závěry z kvalitativního výzkumu Asistent Pedagoga jako case manager při podpoře školní úspěšnosti žáků:

V rámci zkoumaného vzorku asistentů pedagoga i školních asistentů bylo zjištěno, že tyto pozice naplňovaly ve školách roli case managera. 

  • Jako překvapivé vyznívá zjištění, že legitimitu k činnostem case managera dává podle platné legislativy MŠMT školním asistentům, kteří mají svoji pozici ještě méně jistou než asistenti pedagoga a zároveň nejsou pedagogickými pracovníky.
  •  Nicméně i přes identifikaci rizikových oblastí docházíme díky analýze k tomu, že asistenti pedagoga a školní asistenti jsou ve školním prostředí jediní, kdo má prostor se dítěti a jeho rodině věnovat systematicky s ohledem na úspěšné vyřešení jeho situace a tím i zvýšení jeho školní úspěšnosti.
  • Děti si k asistentům pedagoga nacházejí velmi rychle důvěru, jsou pro ně bezpečnou osobou, se kterou řeší situace, ve kterých se ocitají v rodině, kolektivu nebo s učitelem. To však klade na asistenta pedagoga vysoké nároky. Musí se orientovat v situaci dítěte, v intervenci a komunikaci mezi všemi stranami tak, aby nepřekračoval svoje kompetence, ale zároveň jednal v nejlepším zájmu dítěte. Mnohdy tak dochází ke střetům mezi formálním naplňováním role asistenta pedagoga a neformální rolí  jako case managera, kterou vyžaduje momentální a mnohdy krizová situace dítěte.

Rozhovor s Alexandrou Petrů, metodičkou Vzdělávacího programu Varianty a autorkou výzkumu Asistent pedagoga jako case manager si můžete přečíst zde:

Součástí programu konference byla panelová diskuse na téma:

Role asistenta pedagoga při zvyšování školní úspěšnosti žáků

Hosté panelové diskuse:

  • Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11
  • Matouš Korbel, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Dana Pražáková, vedoucí kanceláře ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce
  • Petra Kovalová, asistentka pedagoga, ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem

Debatu i celou konferenci moderovala: Veronika Sedláčková.


Konference se konala díky podpoře Nadace České spořitelny.Autor: Varianty

Související články