Humanitární pomoc

Arménie: Humanitární pomoc

Po vypuknutí konfliktu v Náhorním Karabachu, Člověk v tísni okamžitě začal podporovat tisíce lidí, kteří utíkali před násilím do Arménie.

Kvůli konfliktu v Náhorním Karabachu lidé masivně opouštěli své domovy. Většina vysídlených našla útočiště v hostitelských rodinách nebo ve sdílených ubytovnách, jako jsou školky. Ty ale nejsou určené k dlouhodobému pobytu kvůli hygieně a nedostatečnému vybavení. Takové podmínky jsou ideální pro šíření covidu-19. Pandemie krizi jen prohlubuje.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

REACT: Pomoc a včasná obnova pro lidi postižené konfliktem v Arménii

REACT: Pomoc a včasná obnova pro lidi postižené konfliktem v Arménii

Projekt REACT (Relief and Early Recovery for People Affected by Conflict in Armenia) se snaží uspokojit potřeby více než 17 000 vysídlených osob v nejzasaženějších oblastech země. Prostřednictvím tohoto projektu se Člověk v tísni snaží poskytovat nepřetržitou pomoc těm nejohroženějším a reagovat na rostoucí potřeby včasné obnovy v Arménii.

Člověk v tísni pracuje na podpoře lidí v pěti vybraných arménských regionech: Kotayk, Ararat, Armavir, Vayots Dzor a Syunik. S blížící se zimou budou týmy spolupracující s REACT pomáhat poskytovat prostředky nezbytné pro život v chladnějších měsících. Poskytnutí dotací na podporu komunálních služeb pro 2000 vysídlených domácností, ekobriket pro 500 rodin a zimních souprav pro 200 rodin pomůže udržet teplo v domácnostech při nižších teplotách.

Prostřednictvím projektu REACT bude PIN také pomáhat ekonomické integraci obyvatelstva postiženého konfliktem v Arménii. Poskytnutí profesních poradců, kteří pomohou zranitelným lidem najít mezery v pracovních zkušenostech a identifikovat příslušné dovednosti, umožní více než 1 500 příjemcům možnost finančně se zajistit. Tento program rovněž poskytuje pomoc při sestavování životopisů, vytváření sítí, poradenství a vedení pohovorů.

Vedle ekonomického poradenství bude Člověk v tísni organizovat krátkodobé odborné a vzdělávací kurzy v různých oborech. Po absolvování těchto kurzů obdrží 700 účastníků nářadí a nástroje, které jim pomůže co nejdříve se zařadit na pracovní trh.

Kromě toho bude Člověk v tísni pokračovat v provozu sedmi dětských klubů v komunitě Goris v provincii Syunik. Díky tomu mají děti možnost účastnit se volnočasových aktivit, účastnit se různých kulturních a poznávacích akcí, a co je možná nejdůležitější: hrát si se svými vrstevníky.

Projekt REACT je realizován ve spolupráci s organizací ACTED, Asociací arménských sociálních pracovníků (AASW) a nevládní organizací Mission Armenia. Naše partnerské organizace pracují na dalších klíčových aspektech integrace a pomoci v Arménii. Tato podpora zahrnuje pomoc v podobě víceúčelových poukázek, právní poradenství, advokacii, case management, mapování služeb a systémy odkazování.

Tento projekt je realizován díky štědrému financování z prostředků Evropské komise pro civilní ochranu a humanitární pomoc (ECHO).
Podpora vysídlených rodin – Metsamor (DFSM

Podpora vysídlených rodin – Metsamor (DFSM

Po 18 měsících od eskalace konfliktu v Náhorním Karabachu je problém vysídlené populace z této válkou postižené oblasti, která nyní žije v Arménii, stále aktuální.

Cílem projektu Displaced Family Support (Podpora vysídlených rodin), podporovaného Agenturou Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj, je zlepšit kvalitu života vysídlených rodin, které žijí ve městě Metsamor v provincii Armavir. Celkem 26 rodin, které našly azyl v Metsamoru a 200 obyvatel metsamorské komunity bude v rámci projektu spolupracovat na zlepšení možností a příležitostí k zapojení se do místních rozvíjejících se malých podniků. Tyto aktivity mají za cíl podpořit různorodost příjmů vysídlených rodin a prohloubit sociální soudržnost vysídlené populace a místní komunity.

Člověk v tísni provedl průzkum mezi místními pracovníky a vybranými zástupci z vysídlených rodin, aby zjistil, s jakými problémy se tyto skupiny ve městě potýkají. Podle výzkumu je pro vysídlenou populaci jednou z největších komplikací najít zaměstnání, především kvůli proměnlivosti pracovního trhu a omezeným ekonomickým podmínkám přijímací komunity. Podle analýzy trhu je v regionu možné vytvořit nová pracovní místa v odvětvích jako je pekařství, gastronomie, soukromé školky, služby zaměřené na péči o děti, šití či továrny na uchování potravin.

Vybraní příjemci z vysídlených rodin a členové místní komunity se zúčastní kurzů zaměřených na různé postupy v pekařství, jako jsou: speciální či alternativní pečení, cukrářské umění ale také řízení stravovacích služeb, finanční gramotnost, řízení podniku atd. Ti nejúspěšnější účastníci projektu dostanou příležitost pracovat v nově vzniklém pekařství nebo obdrží balíčky na podporu živobytí, aby mohli snadněji podpořit možnosti výdělku ve svých rodinách.

Jeden z hlavních cílů projektu je podpořit ekonomickou integraci vysídlené populace žijící ve městě prostřednictvím založení a provozu pekárny, která zajistí celkem 10 – 12 pracovních míst. Podle předpokladů bude pekárna schopná denně produkovat 800 chlebů a 300 lavašů, a tím pokryje potřeby škol a školek v Metsamoru. Mimoto budou produkty z pekárny kromě běžného prodeje dostupné zdarma pro vysídlené rodiny, čímž bude zajištěna životaschopnost této provozovny.

Pro zajištění správné asimilace a sociální integrace vysídlené populace do místní komunity spolupracuje Člověk v tísni s městským úřadem v Metsamoru. Díky této kooperaci bude založena dodatečná jednotka dětské péče ve školce v Metsamoru, především díky materiálnímu a personálnímu vybavení. Vedení školky upřednostní ve výběrovém řízení zájemce z vysídlených komunit, pokud budou splňovat všechny odborné předpoklady.

 Multisektorová humanitární pomoc ohrožené populaci v Arménii zasažené konfliktem

Multisektorová humanitární pomoc ohrožené populaci v Arménii zasažené konfliktem

Člověk v tísni podporuje lidi v Arménii, které zasáhl konflikt v Náhorním Karabachu. Zlepšuje jejich přístup k hygieně a pomáhá jim přečkat zimu. Zároveň je cílem projektu také prevence a boj s covid-19.
Ve všech regionech Arménie se projekt soustředí na pomoc pro asi 50 000 lidí:
  • Přístup k bezpečnému přístřeší na zimu pro nejchudší a vysídlené lidi
  • Ochrana vysídlené populace a hostitelských komunit před covid-19, (osvěta a prevence nakažení)
  • Zajištění základní hygieny a prevence infekce
Pomoc zaměřená na hygienické potřeby konfliktem zasažených obyvatel v Arménii

Pomoc zaměřená na hygienické potřeby konfliktem zasažených obyvatel v Arménii

Tento projekt financovaný EU cílí na asi 2400 konfliktem zasažených lidí. Pomoc je zaměřená na základní hygienické potřeby. Člověk v tísni poskytuje hygienické balíčky vysídleným lidem a těm nejvíce ohroženým hostitelským domácnostem. Obsahují věci doporučené Světovou zdravotnickou organizací, arménskou vládou a dalšími. Jedná se o potřeby pro prevenci covid-19, osobní hygienu i úklid domácnosti. Distribuujeme rodinné balíčky, a také osobní hygienické balíčky určené pro děti, ženy a seniory. Projekt probíhá v oblasti Syunik, zejména ve městě Goris a Tegh.

 
Multisektorová humanitární pomoc ohroženým a konfliktem zasaženým lidem v Arménii

Multisektorová humanitární pomoc ohroženým a konfliktem zasaženým lidem v Arménii

Tento projekt  se zaměřuje na základní lidské potřeby a posilování odolnosti ohrožených a konfliktem vysídlených lidí a také hostitelských domácností v Arménii.  Společně s partnery ACTED, REACH, Asociací arménských sociálních pracovníků (AASW) a Arménské církevní charitativní nadací (ART) pomáháme 20 000 lidem s ubytováním, hygienou a také poskytujeme psychosociální pomoc. Hostitelské domácnosti získají příspěvek na energie a chod domácnosti. Příjemce pomoci vybíráme společně s arménským Ministerstvem práce a sociálních věcí a místními samosprávami.

 

Jak dále pomáháme

Novinky