Humanitární pomoc

Arménie: Humanitární pomoc

© PIN Archive

Po vypuknutí konfliktu v Náhorním Karabachu, Člověk v tísni okamžitě začal podporovat tisíce lidí, kteří utíkali před násilím do Arménie.

Kvůli konfliktu v Náhorním Karabachu lidé masivně opouštěli své domovy. Většina vysídlených našla útočiště v hostitelských rodinách nebo ve sdílených ubytovnách, jako jsou školky. Ty ale nejsou určené k dlouhodobému pobytu kvůli hygieně a nedostatečnému vybavení. Takové podmínky jsou ideální pro šíření covidu-19. Pandemie krizi jen prohlubuje.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

 Okamžitá humanitární pomoc pro obyvatele Arménie zasažené konfliktem

Okamžitá humanitární pomoc pro obyvatele Arménie zasažené konfliktem

Cílem projektu je poskytnout okamžitou podporu zranitelnému obyvatelstvu v Arménii, přičemž se zaměřuje na vysídlené osoby, hostitelské rodiny a ohrožené osoby, které během konfliktu zůstaly ve svých vesnicích. V důsledku nové vlny útoků na svrchované území Arménie v září 2022 bylo z oblastí Gegharkunik, Vayots Dzor a Syunik vysídleno 7 600 osob.
Cílem projektu je pokrýt naléhavé potřeby ohrožených skupin obyvatelstva postižených konfliktem a hostitelských komunit v Arménii, a posílit tak jejich odolnost prostřednictvím zazimování, dodávek jídla a hygienických balíčků. Cílem projektu je zajistit podporu během zimy těm, kteří v důsledku konfliktu přišli o svá obydlí. Kromě toho podpoří hostitelské rodiny a zajistí okamžitou víceúčelovou podporu, která bude poskytnuta nejzranitelnějším obyvatelům postiženým konfliktem, aby byly zajištěny jejich nejnutnější potřeby.
Tato šestiměsíční humanitární pomoc podpoří 4 225 osob a bude realizována konsorciem organizací Člověka v tísni a ACTED. Projekt bude úzce koordinován s příslušnými orgány a subjekty zajišťující humanitární pomoc, aby nedocházelo ke zdvojení podpory, a zároveň doplňoval již probíhající aktivity.
 
REACT: Pomoc a včasná obnova pro lidi postižené konfliktem v Arménii

REACT: Pomoc a včasná obnova pro lidi postižené konfliktem v Arménii

Projekt REACT (Relief and Early Recovery for People Affected by Conflict in Armenia) se snaží uspokojit potřeby více než 17 000 vysídlených osob v nejzasaženějších oblastech země. Prostřednictvím tohoto projektu se Člověk v tísni snaží poskytovat nepřetržitou pomoc těm nejohroženějším a reagovat na rostoucí potřeby včasné obnovy v Arménii.

Člověk v tísni pracuje na podpoře lidí v pěti vybraných arménských regionech: Kotayk, Ararat, Armavir, Vayots Dzor a Syunik. S blížící se zimou budou týmy spolupracující s REACT pomáhat poskytovat prostředky nezbytné pro život v chladnějších měsících. Poskytnutí dotací na podporu komunálních služeb pro 2000 vysídlených domácností, ekobriket pro 500 rodin a zimních souprav pro 200 rodin pomůže udržet teplo v domácnostech při nižších teplotách.

Prostřednictvím projektu REACT bude PIN také pomáhat ekonomické integraci obyvatelstva postiženého konfliktem v Arménii. Poskytnutí profesních poradců, kteří pomohou zranitelným lidem najít mezery v pracovních zkušenostech a identifikovat příslušné dovednosti, umožní více než 1 500 příjemcům možnost finančně se zajistit. Tento program rovněž poskytuje pomoc při sestavování životopisů, vytváření sítí, poradenství a vedení pohovorů.

Vedle ekonomického poradenství bude Člověk v tísni organizovat krátkodobé odborné a vzdělávací kurzy v různých oborech. Po absolvování těchto kurzů obdrží 700 účastníků nářadí a nástroje, které jim pomůže co nejdříve se zařadit na pracovní trh.

Kromě toho bude Člověk v tísni pokračovat v provozu sedmi dětských klubů v komunitě Goris v provincii Syunik. Díky tomu mají děti možnost účastnit se volnočasových aktivit, účastnit se různých kulturních a poznávacích akcí, a co je možná nejdůležitější: hrát si se svými vrstevníky.

Projekt REACT je realizován ve spolupráci s organizací ACTED, Asociací arménských sociálních pracovníků (AASW) a nevládní organizací Mission Armenia. Naše partnerské organizace pracují na dalších klíčových aspektech integrace a pomoci v Arménii. Tato podpora zahrnuje pomoc v podobě víceúčelových poukázek, právní poradenství, advokacii, case management, mapování služeb a systémy odkazování.

Tento projekt je realizován díky štědrému financování z prostředků Evropské komise pro civilní ochranu a humanitární pomoc (ECHO).
Okamžitá pomoc pro lidi postižené blokádou

Okamžitá pomoc pro lidi postižené blokádou

S cílem poskytnout humanitární pomoc lidem postiženým blokádou Lačinského koridoru, která trvá od 12. prosince 2022, vytvořily organizace Člověk v tísni,  Mission Armenia, Armenian Caritas a WINNET Armenia – Síť ženských informačních center, konsorcium na podporu přibližně 10 000 lidí postižených blokádou․

S finanční podporou Start Network pomáhá Člověk v tísni spolu s dalšími členy konsorcia zranitelným osobám, a to prostřednictvím místních občanských sdružení. Nabízíme široké spektrum pomoci, jako je poskytování zimního oblečení, potravin, psychosociální podpory a organizace aktivit pro mládež a ženy prostřednictvím tvořivých dílen, apod.  

Výběr příjemců pomoci a realizace projektu jsou organizovány ve spolupráci se členy konsorcia a Ministerstvem práce a sociálních věcí Arménské republiky, obcemi Syunik a Goris, a zastupitelským úřadem Náhorního Karabachu v Arménii.

 
Humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo v Arménii

Humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo v Arménii

Díky finančním prostředkům START Network v rámci projektu s názvem Humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo v Arménii pomáhá Člověk v tísni (ČvT) lidem v regionu Syunik, kteří byli 13. až 15. září 2022 zasaženi útoky ze strany Ázerbájdžánu. Konflikt je vyhnal z jejich domovů a způsobil těžká traumata. Zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou děti, starší lidé a ženy, jsou obzvláště ohroženy v situaci, kdy je státní podpora omezená a přístup ke klíčovým službám nedostačující.
Projekt řídí organizace ACTED v konsorciu s ČvT a Mission Armenia a zaměřuje se na regiony Vayots Dzor, Gegharkunik a Syunik.
ČvT poskytuje rodinám a zdravotnickým zařízením v regionu Syunik hygienické balíčky, stejně tak i balíčky pro kojence nebo sady první pomoci. Podařilo se zajistit podporu pro 600 domácností a 100 matek. Příjemci jsou vybíráni ve spolupráci s místními úřady a jsou určeny pro ty nejohroženější skupiny.
Partneři projektu, organizace ACTED a Mission Armenia, poskytují lidem víceúčelové poukázky a služby psychologické podpory.
Podpora vysídlených rodin – Metsamor (DFSM

Podpora vysídlených rodin – Metsamor (DFSM

Po 18 měsících od eskalace konfliktu v Náhorním Karabachu je problém vysídlené populace z této válkou postižené oblasti, která nyní žije v Arménii, stále aktuální.

Cílem projektu Displaced Family Support (Podpora vysídlených rodin), podporovaného Agenturou Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj, je zlepšit kvalitu života vysídlených rodin, které žijí ve městě Metsamor v provincii Armavir. Celkem 26 rodin, které našly azyl v Metsamoru a 200 obyvatel metsamorské komunity bude v rámci projektu spolupracovat na zlepšení možností a příležitostí k zapojení se do místních rozvíjejících se malých podniků. Tyto aktivity mají za cíl podpořit různorodost příjmů vysídlených rodin a prohloubit sociální soudržnost vysídlené populace a místní komunity.

Člověk v tísni provedl průzkum mezi místními pracovníky a vybranými zástupci z vysídlených rodin, aby zjistil, s jakými problémy se tyto skupiny ve městě potýkají. Podle výzkumu je pro vysídlenou populaci jednou z největších komplikací najít zaměstnání, především kvůli proměnlivosti pracovního trhu a omezeným ekonomickým podmínkám přijímací komunity. Podle analýzy trhu je v regionu možné vytvořit nová pracovní místa v odvětvích jako je pekařství, gastronomie, soukromé školky, služby zaměřené na péči o děti, šití či továrny na uchování potravin.

Vybraní příjemci z vysídlených rodin a členové místní komunity se zúčastní kurzů zaměřených na různé postupy v pekařství, jako jsou: speciální či alternativní pečení, cukrářské umění ale také řízení stravovacích služeb, finanční gramotnost, řízení podniku atd. Ti nejúspěšnější účastníci projektu dostanou příležitost pracovat v nově vzniklém pekařství nebo obdrží balíčky na podporu živobytí, aby mohli snadněji podpořit možnosti výdělku ve svých rodinách.

Jeden z hlavních cílů projektu je podpořit ekonomickou integraci vysídlené populace žijící ve městě prostřednictvím založení a provozu pekárny, která zajistí celkem 10 – 12 pracovních míst. Podle předpokladů bude pekárna schopná denně produkovat 800 chlebů a 300 lavašů, a tím pokryje potřeby škol a školek v Metsamoru. Mimoto budou produkty z pekárny kromě běžného prodeje dostupné zdarma pro vysídlené rodiny, čímž bude zajištěna životaschopnost této provozovny.

Pro zajištění správné asimilace a sociální integrace vysídlené populace do místní komunity spolupracuje Člověk v tísni s městským úřadem v Metsamoru. Díky této kooperaci bude založena dodatečná jednotka dětské péče ve školce v Metsamoru, především díky materiálnímu a personálnímu vybavení. Vedení školky upřednostní ve výběrovém řízení zájemce z vysídlených komunit, pokud budou splňovat všechny odborné předpoklady.

 Multisektorová humanitární pomoc ohrožené populaci v Arménii zasažené konfliktem

Multisektorová humanitární pomoc ohrožené populaci v Arménii zasažené konfliktem

Člověk v tísni podporuje lidi v Arménii, které zasáhl konflikt v Náhorním Karabachu. Zlepšuje jejich přístup k hygieně a pomáhá jim přečkat zimu. Zároveň je cílem projektu také prevence a boj s covid-19.
Ve všech regionech Arménie se projekt soustředí na pomoc pro asi 50 000 lidí:
  • Přístup k bezpečnému přístřeší na zimu pro nejchudší a vysídlené lidi
  • Ochrana vysídlené populace a hostitelských komunit před covid-19, (osvěta a prevence nakažení)
  • Zajištění základní hygieny a prevence infekce
Pomoc zaměřená na hygienické potřeby konfliktem zasažených obyvatel v Arménii

Pomoc zaměřená na hygienické potřeby konfliktem zasažených obyvatel v Arménii

Tento projekt financovaný EU cílí na asi 2400 konfliktem zasažených lidí. Pomoc je zaměřená na základní hygienické potřeby. Člověk v tísni poskytuje hygienické balíčky vysídleným lidem a těm nejvíce ohroženým hostitelským domácnostem. Obsahují věci doporučené Světovou zdravotnickou organizací, arménskou vládou a dalšími. Jedná se o potřeby pro prevenci covid-19, osobní hygienu i úklid domácnosti. Distribuujeme rodinné balíčky, a také osobní hygienické balíčky určené pro děti, ženy a seniory. Projekt probíhá v oblasti Syunik, zejména ve městě Goris a Tegh.

 
Multisektorová humanitární pomoc ohroženým a konfliktem zasaženým lidem v Arménii

Multisektorová humanitární pomoc ohroženým a konfliktem zasaženým lidem v Arménii

Tento projekt  se zaměřuje na základní lidské potřeby a posilování odolnosti ohrožených a konfliktem vysídlených lidí a také hostitelských domácností v Arménii.  Společně s partnery ACTED, REACH, Asociací arménských sociálních pracovníků (AASW) a Arménské církevní charitativní nadací (ART) pomáháme 20 000 lidem s ubytováním, hygienou a také poskytujeme psychosociální pomoc. Hostitelské domácnosti získají příspěvek na energie a chod domácnosti. Příjemce pomoci vybíráme společně s arménským Ministerstvem práce a sociálních věcí a místními samosprávami.

 

Jak dále pomáháme

Novinky