Gruzie

Gruzie: Sociální inkluze a ochrana

Gruzie se potýká s problémy v sociální oblasti. Místní úřady nemají kvalifikované zaměstnance, kteří by dokázali poskytovat sociální služby na potřebné úrovni a systém finanční podpory pro ohrožené obyvatele je neefektivní. Podporujeme proto koordinaci mezi vládou, úřady a místními iniciativami, aby společně vytvořili fungující sociální služby. Kromě poradenství poskytujeme také rekvalifikační kurzy nebo pomáháme vzniknout sociálním podnikům. Zároveň se snažíme například pomocí dokumentárních filmů bořit mýty o sociálně vyloučených lidech.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Podpora ohrožených skupin a jejich integrace do společnosti

Podpora ohrožených skupin a jejich integrace do společnosti

Podpoře ohrožených skupin obyvatelstva se Člověk v tísni věnuje od roku 2009, kdy začal poskytovat terénní sociální služby uprchlíkům na západě Gruzie. Během projektu společnost iniciovala vytvoření standardů sociální práce, které jsou od té doby aplikovány během terénní sociální práce zacílené na tzv. vnitřně vysídlené osoby, které musely opustit domovy během konfliktu v 90. letech a kteří dodnes žijí v neutěšených podmínkách. 

V letech 2009 – 2011 navštívili vyškolení sociální pracovníci dva tisíce rodin, jimž pomáhali s vyřizováním dokumentů, s komunikací s úřady, poskytovali i psychosociální podporu a další služby v podobě zprostředkování rekvalifikačních kurzů atd.

Od roku 2012 začal Člověk v tísni spolupracovat se státním sociálním úřadem a společně poskytovat sociální služby mládeži z chudých mnohočetných a neúplných venkovských rodin, které jejich rodinná situace omezuje ve společenském uplatnění. Do konce roku 2014 sociální pracovníci navštívili a nabídli podporu 457 rodinám.

Vedle sociálního poradenství podpořil Člověk v tísni prostřednictvím sociálních podniků vznik nových pracovních míst pro mladé lidi a jejich rodinné příslušníky, a to v návaznosti na rekvalifikační kurzy zvyšující jejich účastníkům kvalifikaci. Celkem kurzy do konce roku 2014 prošlo 115 mladých lidí ze sociálně ohrožených domácností.

Jak dále pomáháme