Gruzie: Klimatická odolnost

Gruzie: Klimatická odolnost

© Foto: PIN Gruzie

Zvyšování kvality života světové populace je spojeno se stále vzrůstajícím nadměrným využíváním přírodních zdrojů. Planeta se snaží držet krok s nárůstem průměrné globální teploty a četností extrémních povětrnostních jevů, které mění ekosystémy po celém světě. Změna klimatu navíc nejvíce dopadá na nejchudší obyvatele světa, z nichž mnozí nemají dostatek prostředků, aby se současné klimatické realitě přizpůsobili.

Neutěšená hospodářská situace v Gruzii má největší dopad na venkovské oblasti, které trpí vysokou mírou nezaměstnanosti. V Gruzii podporujeme zemědělství, které je zdrojem obživy pro většinu obyvatel.

PIN pomáhá drobným soběstačným zemědělcům a jejich rodinám vymanit se z chudoby, podporuje zakládání družstev podobně smýšlejících farmářů a umožňuje jim přístup k informacím, znalostem, trhům a službám, tolik potřebným pro zajištění zdrojů obživy.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Zavádění evropských fytosanitárních norem v Gruzii

Zavádění evropských fytosanitárních norem v Gruzii

Aby bylo možné zvýšit výnosy gruzínského zemědělství, je nezbytné zlepšit konkurenceschopnost gruzínských zemědělců, a to jak na místním tak i mezinárodním trhu. Proto je také cílem projektu, který je podporuje Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), posílit pozitivní vliv plánované reformy fytosanitárních opatření. Díky ní by zemědělský sektor mohl implementovat národní a evropskou legislativu v oblasti pesticidů, hnojiv, laboratoří a zdraví rostlin. ČvT spolupracuje s různými místními partnery a snaží se tak zajistit, aby gruzínští pěstitelé rostlin a rostlinných produktů dodržovali fytosanitární požadavky Evropské unie.
Posílování modelů rozvoje venkova v Gruzii

Posílování modelů rozvoje venkova v Gruzii

Pro trvalou udržitelnost oblasti je nutné, aby se lidé shodli na správné strategii rozvoje. Místní akční skupiny spojují členy občanské společnosti, podnikatele a místní organizace či instituce, aby rozvinuli úspěšné strategie pro budoucnost své oblasti. V minulosti Člověk v tísni podpořil vznik místních akčních skupin v oblasti horského městečka Kazbegi. Nyní se, na základě dobré praxe a zkušeností získaných během předešlého projektu, snažíme o posílení místních akčních skupin a o to, aby tyto skupiny získaly více znalostí a s použitím vhodných nástrojů a byly schopné po ukončení projektu jednat nezávisle.
Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii

Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii

Během následujících dvou let bude Člověk v tísni spolu s Českou rozvojovou agenturou pomáhat včelařům v pěti regionech Gruzie. Cílem společného projektu je zvýšit kvalitu a množství včelích produktů. Člověk v tísni poskytne menším včelařům školení, granty na potřebné vybavení a zřídí také regionální vzdělávací středisko pro včelaře v Tbilisi.
Česká rozvojová agentura bude spolupracovat přímo s laboratoří Ministerstva zemědělství na zavedení sedmi nových metod určených pro sledování kvality produktů. Pracovníci laboratoře projdou školením a laboratoř získá lepší vybavení, aby mohla aplikovat nové metody a provádět tak přesnější analýzu kvality včelích produktů.
Rozvoj drobného podnikání a spolupráce mezi drobnými zemědělci

Rozvoj drobného podnikání a spolupráce mezi drobnými zemědělci

S cílem zlepšit ekonomickou situaci zejména venkovských oblastí se Člověk v tísni od roku 2006 zaměřuje na drobné podnikání a zemědělství. Zapojeným živnostníkům a zemědělcům začala být poskytována podpora nutná k založení a rozvoji vlastní živnosti, a to včetně konzultací a seminářů podporujících přípravu podnikatelských záměrů.

Těm, kteří uspějí v otevřené soutěži, pak organizace poskytuje grant na nákup vybavení nutného k rozvoji dané podnikatelské činnosti. Součástí podmínek udělení grantu je i povinnost každého podpořeného podnikatele a zemědělce v průběhu roku část hodnoty grantu investovat zpět do své vesnice, a to například v podobě opravy místní ambulance či mateřské školy. Za posledních devět let tak Člověk v tísni podpořil vznik více než 200 drobných živností ve třech okresech západní Gruzie i v hlavním městě Tbilisi. Mimo to se realizovalo více než 100 komunitních projektů.

Jak dále pomáháme

Novinky