Gruzie: Humanitární pomoc a obnova

Gruzie: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: Chichinadze Ramaz

V posledním desetiletí se výrazně zvyšuje potřeba celosvětové humanitární pomoci a stejně tak počet lidí v nouzi; tento růst je způsoben zejména rostoucím počtem ozbrojených konfliktů a vleklých krizí, závažných přírodních katastrof a pandemií spolu s nárůstem urbanizace. Vysoký počet vysídlených osob, nedostatek finančních prostředků, potíže dostat pomoc do míst, kde je skutečně potřeba, a závažné problémy s ochranou navíc vyžadují větší globální investice do humanitárního úsilí.

V této souvislosti se spolu s našimi partnery snažíme poskytovat zásadní, relevantní, včasnou a kvalitní humanitární pomoc, která zachraňuje životy, zmírňuje utrpení a zachovává důstojnost obyvatel zasažených krizemi. Na humanitární pomoc pak navazuje obnova postižených oblastí a budování odolnosti obyvatel. Naše humanitární pomoc je založena na základních principech lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti.

Pomáháme lidem, kteří se ocitli v konfliktech, válkách nebo přišli o domov v Ukrajině, Sýrii, Iráku, Afghánistánu, Demokratické republice Kongo, Myanmaru, Jemenu, Etiopii, Moldavsku, Arménii nebo Gruzii. Zároveň jsme opakovaně pomáhali obětem sucha v Etiopii a povodní v Kambodži, Afghánistánu a na Srí Lance.

V minulosti jsme úspěšně a rychle reagovali díky příspěvkům, které nám věnovala komunita podporovatelů, partnerů a náš Klub přátel.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:
  • Peněžní víceúčelová pomoc
  • Potravinové bezpečnost a výživa
  • Přístřeší a nepotravinové balíčky, včetně obnovy infrastruktury
  • Voda, sanitace a hygiena
  • Vzdělávání v nouzových situacích zahrnující psychosociální podporu a ochranu dětí
  • Ochrana obyvatel
Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme

Novinky