Kambodža: Odolnost lidí a výživa

Kambodža: Odolnost lidí a výživa

V Kambodži se nám podařilo přispět ke snížení dětské nemocnosti a úmrtnosti a stejně tak zlepšit zdravotní péči a snížit úmrtnost žen při porodu. Úroveň úmrtnosti ale stále patří k nejvyšším v regionu. Pracujeme ve čtyřech provinciích napříč venkovskými a městskými oblastmi, ve více než 30 zdravotnických centrech, s více než 90 porodníky a 50 zdravotníky a pomáháme tisícům lidí. Poskytujeme kvalitní trénink porodním asistentkám a zdravotnickému personálu. Odstartovali jsme inovativní program, který využívá technologie mobilních telefonů. Registrované matky dostávají pravidelné hlasové zprávy o péči o novorozeňata i o ně samotné.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Snižování rizik katastrof a včasné varování

Snižování rizik katastrof a včasné varování

Kambodža byla ve zprávě OSN z roku 2016 s ohledem na přírodní katastrofy označena za jednu z deseti nejvíce ohrožených zemí na světě. Vzhledem k nízkým absorpčním kapacitám se země řadí mezi čtyři nejvíce ohrožené země v Asii. Jedním z důvodů zranitelnosti Kambodže je, že 80% země leží v povodí řeky Mekong, což vede ke každoročním cyklům povodní a sucha. V roce 2013 bylo více než milion lidí postiženo povodněmi v 20 kambodžských provinciích, přičemž mnoho z těch lidí byli postiženi povodněmi i v roce 2011.
Člověk v tísni tímto projektem zaměřeným na řízení a snižování rizik reaguje na výše zmíněné problémy. V rámci projektu se zaměřujeme na budování institucionálních kapacit, technické školení, snižování dopadů katastrof či na rozvoj varovných systémů (EWS), a to jak na národní, tak na regionální a městské úrovni. Aktivitami projektu se tak snažíme zvyšovat odolnost komunit, které jsou s ohledem na různá rizika a katastrofy nejohroženější.
 
Zlepšování sanitace a přístupu na trh

Zlepšování sanitace a přístupu na trh

Cílem projektu je podpořit využívání záchodů a zvýšit počet "Open Defecation Free" vesnic. Cílem je také usnadnit výrobcům sanitárních produktů přístup na trh , a to tím, že vytvoří poptávku jak v domácnostech, tak v podnicích. Poptávka domácností je podporována mimo jiné prostřednictvím přístupu ke zdravotní výchově v cílových obcích.
Odolnost proti přírodním katastrofám a hospodaření s vodou

Odolnost proti přírodním katastrofám a hospodaření s vodou

Člověk v tísni se společně s partnery se zaměřuje na systém včasného varování, který byl spuštěn v roce 2013 a nyní se postupně rozšiřuje. V konkrétním případě mohou lidé v rizikových oblastech náchylných k riziku, kteří se zaregistrovali do systému, dostávat varování, která jim mohou zachránit život. Dnes má systém více než 80 000 uživatelů, takže pokrývá více než 200 000 osob v 11 provinciích Kambodži.
Budování komunit odolných vůči katastrofám

Budování komunit odolných vůči katastrofám

Člověk v tísni převzal vedoucí úlohu konsorcia projektu zaměřeného na vybudování komunit odolných vůči katastrofám, na kterém spolupracuje společně s ActionAid Kambodža a Dan Church Aid. Spolupracujeme jak s instituacionálními aktéry, tak se samotnými komunitami. Krom jiného se zabýváme vývojem aplikace pro převádění peněz, která v případě katastrofy rychle doručí potřebné peníze do rukou zasažených obyvatel.
Senzory Tepmachcha - zařízení pro detekci povodní

Senzory Tepmachcha - zařízení pro detekci povodní

V rámci systému včasného varování nainstaloval Člověk v tísni šest nových prototypových verzí zařízení Tepmachcha v oblastech náchylných k povodním. Jedná se o zařízení pro detekci povodní na solární pohon, které v reálném čase zaznamenává výšku hladin vodních toků a v případě potřeby okamžitě odešle upozornění lidem v rizikových oblastech prostřednictvím mobilního telefonu.
Správné hospodaření s vodou a zlepšování hygieny

Správné hospodaření s vodou a zlepšování hygieny

Zaměřujeme se na změnu vodních systémů tak, aby v zemi byly méně časté povodně a sucha. Ty mají krom jiného vliv na veřejné zdraví u ohrožených skupin obyvatelstva, jako jsou děti od 0 do 5 let, těhotné a starší osoby. Pomáháme místním komunitám být odolnější a nadále zlepšovat své hygienické a sanitační návyky, které je i v případě katastrofy mohou uchránit od závažných nemocí.
Zlepšení přístupu ke zdravotní péči v Takeu

Zlepšení přístupu ke zdravotní péči v Takeu

V rámci tohoto projektu se Člověk v tísni zaměřil na budování kapacit tří nedávno vybudovaných zdravotních středisek Ream Andoek, Thlea Prachum a Bostaphang, avšak některé aktivity projektu se dotýkali i dalších zdravotních zařízení v provincii Takeo. V rámci projektu jsme se zaměřili na podporu a poskytování zdravotnických služeb nejchudším pacientům těchto středisek. Tyto služby pro nejchudší obyvatelé byly financovány z nově vzniklého fondu (HEF). Finanční prostředky byly dále použity například k poskytování cestovních poukázek, a to především pro starší osoby a pro chudé obyvatele se zdravotním postižením. Zdravotní personál těchto středisek prošel školeními na různé klinické dovednosti a také na komunikaci s pacienty. Nabyté vědomosti a dovednosti dále používají jak k propagaci těchto středisek, tak k obecné propagaci zdravotnické péče v oblasti novorozenecké péče či kojenecké výživy. Devět pracovníků ze zdravotních středisek bylo rovněž vyškoleno v oblasti oční péče. Školení zahrnovalo trénink v teorii a praxi diagnostiky, prevence a léčby běžných očních onemocnění.V rámci tohoto projektu se Člověk v tísni zaměřil na budování kapacit tří nedávno vybudovaných zdravotních středisek Ream Andoek, Thlea Prachum a Bostaphang, avšak některé aktivity projektu se dotýkali i dalších zdravotních zařízení v provincii Takeo. V rámci projektu jsme se zaměřili na podporu a poskytování zdravotnických služeb nejchudším pacientům těchto středisek. Tyto služby pro nejchudší obyvatelé byly financovány z nově vzniklého fondu (HEF). Finanční prostředky byly dále použity například k poskytování cestovních poukázek, a to především pro starší osoby a pro chudé obyvatele se zdravotním postižením. Zdravotní personál těchto středisek prošel školeními na různé klinické dovednosti a také na komunikaci s pacienty. Nabyté vědomosti a dovednosti dále používají jak k propagaci těchto středisek, tak k obecné propagaci zdravotnické péče v oblasti novorozenecké péče či kojenecké výživy. Devět pracovníků ze zdravotních středisek bylo rovněž vyškoleno v oblasti oční péče. Školení zahrnovalo trénink v teorii a praxi diagnostiky, prevence a léčby běžných očních onemocnění.

Zpřístupnění zdravotní péče, nezávadné vody a hygieny ohroženým přesídleným komunitám v provincii Koh Kong

Zpřístupnění zdravotní péče, nezávadné vody a hygieny ohroženým přesídleným komunitám v provincii Koh Kong

Od roku 2014 bylo kvůli zabrání půdy více než 4000 lidí vysídleno z pobřežních a nížinatých oblastí do provincie Koh Kong. I když byla obyvatelům poskytnuta určitá kompenzace, přesídlení mělo na komunitu negativní dopad odrážející se především ve ztrátě příjmů, zhoršujících se životních podmínkách či v omezení přístupu k základním sociálním službám. Člověk v tísni se v rámci projektu nejprve soustředil na zřízení nového zdravotního střediska v roce 2015, které dále využíval pro aktivity spojené s problematikou WASH a podpory zdraví.
Projekty byly realizovány s cílem přispět k pozitivní změně chování ve vztahu k prenatální a postnatální péči, výživě a hygieně. Soustředili jsme se také na výcvik dobrovolníků v oblasti mobilního zdravotnictví (mHealth) a klíčových témat týkajících se hygieny.
 
Zlepšení zdraví pro matku a dítě s důrazem na prevenci a léčbu podvýživy

Zlepšení zdraví pro matku a dítě s důrazem na prevenci a léčbu podvýživy

Projekt “Zlepšení zdraví pro matku a dítě s důrazem na prevenci a léčbu podvýživy”  byl realizován v oblastech Kampong Tralach a Kampong Chhnang ve spolupráci s neziskovou organizací Magna – Děti v tísni (Magna - Children at Risk). Člověk v tísni tímto projektem navazoval na aktivity realizované pro matky a děti v provincii Kampong Chhnang, které zde probíhaly již v minulosti v rámci předchozího projektu. I přes značný pokrok v posledních letech má provincie Kampong Chhnang v porovnání s ostatními oblastmi Kambodže nadále nadprůměrnou úmrtnost novorozenců (27 na 1 000 porodů). Důsledky podvýživy jsou vážné: je to jedna z hlavních příčin dětské úmrtnosti a nemocnosti v Kambodži, nemluvě o dlouhodobých důsledcích na kognitivní a fyzický vývoj, sníženou schopnost učení a v konečném důsledku pak také sníženou pracovní výkonnost, produktivitu a příjmy. Aktivity projektu se zaměřují především na zdraví a podporu novorozenců a výživu malých dětí.  V rámci projektu jsme realizovali školení zdravotnického personálu v klinických dovednostech či školení o výživě v komunitách v rámci prevence a léčby akutní podvýživy dětí. Díky projektu jsme také rozšířili inovativní systém mobilních zpráv (mHealth), který poskytuje služby rodinám pro zlepšení zdraví novorozenců a podporu ambulantní léčby dětí trpících akutní podvýživou.
Zdravé rodiny v komunitách (mHealth)

Zdravé rodiny v komunitách (mHealth)

Projekt „Komunita zdravé rodiny“, který byl odstartován v roce 2013 v provincii Kampong Chhnang, rozesílá pomocí technologie mobilních telefonů zprávy, které obsahují informace týkající se zdraví matek a jejich novorozenců. Registrované matky a těhotné ženy dostávají přímo do svých telefonů automatické hlasové zprávy, jež jsou navrženy tak, aby zlepšovaly zdravotní návyky a zvyšovaly zájem o zdravotní péči. Tyto zprávy poskytují informace a rady týkající se například toho, jak se vyhnout škodlivým návykům tradiční zdravotní péče a jak zlepšit výživu matky a dítěte.

První program, který byl v provincii Kampong Chhnang realizován, rozesílal zprávy v průběhu prvních 28 dní života dítěte. Výsledkem našeho mHealth programu v roce 2014 je, že: o 64 % méně matek využilo tradičních léčiv k ošetření zbytků pupeční šňůry; o 48 % méně matek požívalo po porodu alkohol; dvakrát více matek dokázalo rozeznat nebezpečné symptomy u svých dětí; příjem dětí do zdravotních center vzrostl více než 2,6 krát.

Díky úspěchu a popularitě projektu bude nová a rozšířená služba doručovat zprávy v průběhu prvních 1 000 dnů života dítěte, počínaje těhotenstvím a konče jeho druhým rokem života. Tento postup se označuje jako okno příležitosti, neboť lepší výživa může mít dopad na budoucí život dítěte a pomoci mu prolomit kruh chudoby.

V současné době jsme obdrželi finanční prostředky z UNICEF pro rozšíření aktivit mHealth v provincii Kratie a od té doby začalo vzdělávání porodních asistentek v mHealth programu zaměřujícího se na prvních 1000 dnů života dítěte.
Voda, sanitace a hygiena (WASH)

Voda, sanitace a hygiena (WASH)

Jako součást propagace zdravotní péče na komunitní úrovni ČvT podporuje zdravé hygienické návyky jak ve zdravotních centrech, tak v komunitě. Spolu se sociálním podnikem Wetlands Works! ČvT v příměstských oblastech, které každý rok čelí záplavám, odstartoval stavbu inovativních latrín odolných vůči povodním. Dále se ČvT spojil s organizací Urban Poor Women Development (UPWD) s cílem posoudit a vylepšit znalosti a povědomí o hygienických návycích v rámci chudých komunit v Phnom Penhu. ČvT lekce upravil přímo na míru místním rodinám na základě posudku jejich znalostí, přístupu a zvyků. Cílem školení je doručit ty nejrelevantnější informace těm, kteří je potřebují nejvíce.

Rozvoj infrastruktury

Rozvoj infrastruktury

ČvT pracuje na zlepšení přístupu a úrovně zdravotní infrastruktury v zemědělských oblastech a ve znevýhodněných komunitách. Tato snaha zahrnuje výstavbu a rekonstrukci zdravotních center, porodnic a implementaci projektů na budování hygienických zařízení a podporu správných hygienických návyků (WASH). V provincii Koh Kong jsme vybudovali zdravotní centrum v těžko přístupné oblasti, kam se lidé byli nuceni odstěhovat kvůli ekonomickému rozvoji. Členové těchto komunit dříve museli překonat veliké vzdálenosti, aby se dostali ke zdravotní péči. Nyní díky tomuto novému centru má na 1 500 domácností přístup ke zdravotní péči.

V provincii Koh Kong navíc v partnerství s Rainwater Kambodža realizujeme projekt zaměřený na výstavbu nádrží na vodu a latrín a s tím souvisejících konzultací/školení v domácnostech o správných hygienických návycích (zahrnujících propagaci mytí rukou) a bezpečném užívání vody.
Péče o novorozence a výživa

Péče o novorozence a výživa

Člověk v tísni provádí kvalitní trénink pro zlepšení úrovně péče, kterou poskytují porodní asistentky a zaměstnanci zdravotních center. Tato školení se specializují na různé oblasti, například resuscitace novorozenců a kontrola infekcí. ČvT dále trénuje a podporuje zaměstnance zdravotních center v propagaci zdravotní péče na komunitní úrovni. Při těchto kurzech se Člověk v tísni zaměřuje na problémy spojené s kojením a doplňující výživou, vyučuje vaření a skrze praktické ukázky matky učí, jak pro své rodiny připravit jednoduchá a výživná jídla.

V roce 2016 byl realizován specializovaný výcvik pro zaměstnance zdravotnických center napříč 2 operačními distrikty v provincii Kampong Chhnang. Po tomto školení byly zdravotnickým centrům darovány protišokové kalhoty, které pomáhají zastavit poporodní krvácení rodiček.

Jak dále pomáháme