Více zemědělských expertů v Kambodži: Nová laboratoř, lepší podmínky a kvalitní výukové materiály přitáhnou studenty ke studiu

Publikováno: 28. 4. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Více zemědělských expertů v Kambodži: Nová laboratoř, lepší podmínky a kvalitní výukové materiály přitáhnou studenty ke studiu
© Foto: PIN

Zemědělství má v Kambodži velkou tradici. Za posledních 20 let se ale procento obyvatel, kteří jsou v zemědělství zaměstnáni, snížilo z více než 83 % (v roce 1999) na pouhých 31% (2020). Ačkoliv v zemědělství pracuje spousta mladých lidí, tak většinou jen neformálně na rodinných farmách. Ve formálním zemědělském sektoru je tak ve výsledku zaměstnáno poměrně málo mladých lidí, což má následně dopad na hospodářský rozvoj země.

Snažíme se zemědělský sektor v Kambodži rozvíjet a podpořit tak ekonomický růst. Na místním Národním institutu pro odborné vzdělávání v provincii Battambang (NVIB) proto v rámci ročního projektu zlepšujeme pracovní příležitosti a finanční situaci mladých lidí v provincii Battambang. Toho chceme dosáhnout pomocí kvalitnějšího středního technického a odborného vzdělávání (TVET) a vytvoření pevnější spolupráce mezi NVIB a soukromými subjekty v oblasti zpracování potravin. Důraz klademe především i na zpracování zemědělských plodin.

Tato snaha je v souladu s některými hlavními prioritami, které má i kambodžská vláda. Mezi ně patří třeba snaha o diverzifikaci zemědělských odvětví a zvýšení hodnoty zemědělských produktů.

Zkušenost v této oblasti máme v Kambodži již z mnoha předchozích projektů, zaměstnanost mladých lidí podporujeme v zemi již několik let.

Podpořte nás prosím
Darovat pravidelně

„V provincii Battambang pracuje v sektoru zemědělství přes 70 procent obyvatel, takže tento projekt má potenciál pomoci mnoha lidem. Projekt také podpoří závazek MLVT a posílí učební osnovy v oblasti zpracování potravin v Kambodži. V rámci pilotních programů zaměřených na zpracování zemědělských produktů spolupracujeme s NVIB, což je vysoce kvalifikovaný technický institut,” říká Den Nhov, projektový manažer Člověka v tísni v Kambodži.

„Vyšší hodnota surovin vytvoří nový trh pro produkty a to pomůže připravit podmínky pro to, aby se mladí lidé mohli zapojit do odvětví zpracování zemědělských produktů v provincii Battambang,” vysvětluje ředitel NVIB Ngounhort.

NVIB nabízí 10 různých kurzů včetně krátkého kurzu zaměřeného na zpracování potravin. Za poslední tři roky se do kurzů přihlásilo více než 900 studentů, ale do toho na zpracování potravin se jich loni chtělo zapojit jen 120.

Aby kurzy byly úspěšné, musejí mít studentům co nabídnout. Kromě správných hygienických podmínek také speciální učební materiály. Chátrající výukové prostory, špatná zařízení a přístroje ale studenty naopak demotivovaly a vedly tak k nižšímu zájmu o účast v kurzu. Z nedostatečně kvalitních školicích programů pak vycházeli nepřipravení a nekvalifikovaní absolventi, kteří později měli problémy zapojit se do pracovního procesu. Jedním z hlavních cílů projektu je proto také tyto podmínky kurzů na zpracování potravin zlepšit.

Výuku v Kambodži bohužel přerušila pandemie COVID-19 a mnoho projektových aktivit se tak pozastavilo. Navzdory této překážce projektový tým pokračuje v plánech na opravu laboratoře pro zpracování potravin a instalaci strojů potřebných pro výuku v kurzu. Budova je již téměř celá opravena a nově jsou nainstalovány i klimatizace a vodovodní systémy. 

„Nová laboratoř a vybavení pro zpracování potravin zlepší kvalitu programu a to pomůže přitáhnout více studentů. Věříme, že díky tomuto vylepšení získají naši absolventi kvalitní dovednosti,” říká Ngounhort. 

„Pokrok v modernizaci učebny pro kurz zpracování potravin na mě udělal velký dojem. Až se situace kolem COVID-19 zlepší, bude moci tento kurz díky provedeným úpravám navštěvovat více studentů,” dodává Dr. Stefan Hanselmann, který vede program v Kambodži a institut navštívil.

Navzdory potížím vzniklým pozastavením výuky následkem pandemie zůstává Ngounhort optimistický: „Jak všichni vidíme, COVID-19 je celosvětový problém, ale je to také příležitost. Nové problémy nás nutí hledat nová řešení a to je možnost pro nás učitele objevovat nové způsoby výuky. Přizpůsobili jsme se situaci a přešli jsme k distanční výuce. Praktické semináře sice online forma neumožňuje, učitelé však studentům budou poskytovat teoretické lekce až do doby, kdy se studenti budou moct do školy vrátit a své znalosti uplatnit v praxi. Už se nemůžeme dočkat, až studenti nastoupí do kurzu zpracování potravin a budou používat novou laboratoř a materiály.” 

Roční projekt Partnerství pro rozvoj zaměstnanosti a praktických dovedností realizuje Člověk v tísni na Národním institutu pro odborné vzdělávání v provincii Battambang (NVIB) a financuje jej Česká rozvojová agentura (ČRA). Projekt probíhá ve spolupráci s The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). a iniciativa má také podporu kambodžského Ministerstva práce a odborného vzdělávání (MLVT)


Autor: Sophika Kun

Související články