Systém včasného varování používá v Kambodži 93 000 lidí ve 21 provinciích

Publikováno: 14. 11. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Systém včasného varování používá v Kambodži 93 000 lidí ve 21 provinciích
© Foto: Sotheavuth Choun

Záplavy jsou v Kambodži každoroční hrozbou a donedávna lidé žili v záplavových oblastech bez téměř jakéhokoliv varování před blížící se povodní. Člověk v tísni proto v Kambodži vytvořil systém včasného varování (EWS 1294) pro ty, kteří jsou ničivými povodněmi ohroženi. Systém byl vytvořen v roce 2013 pro Národní výbor pro omezování následků přírodních katastrof a předem varuje obyvatele často zaplavovaných oblastí před blížící se povodní. 

„Kambodžané se mohou do systému přihlásit, když zavolají bezplatně na číslo 1294 a následně obdrží instrukce,” říká Federico Barreras, programový manažer v oblasti řízení katastrof Člověka v tísni v Kambodži a dodává: „Je dokonce možné zvolit si tři různé úrovně varování – v rámci provincie, okresu nebo obce.”

Systém EWS 1294 funguje díky propracované technologii, která je schopná odhalit nebezpečí. Pomocí nástrojů pro uchovávání údajů a softwaru pro šíření varování při nebezpečí zasílá hlasové zprávy a pokyny registrovaným uživatelům, kdykoli se hladina potoků a řek nebezpečně zvedne.

Cílem EWS 1294 je dát lidem dostatek času na to, aby se dostali pryč z místa, kde hrozí povodeň. „To znamená, že se lidé buď evakuují do nejbližšího bezpečného místa, nebo zůstanou ve svých domovech a zabezpečí alespoň nejdůležitější či nejcennější část svého majetku,” vysvětluje Barreras. „V případě jakékoli katastrofy hraje čas na přípravu nebo evakuaci zcela zásadní roli - je to otázka života a smrti.”

Systém byl vytvořen díky finanční pomoci Generálního ředitelství Evropské komise pro civilní ochranu a operace humanitární pomoci a ve spolupráci s Open Institute, Innovative Support to Emergencies Diseases and Disasters, Provinčním výborem pro omezování následků katastrof a Národním výborem pro omezování následků katastrof.

Rozšíření do všech provincií země

Od svého vzniku byl systém EWS 1294 postupně zdokonalován a aktualizován a jeho využití se postupně rozšiřuje. V současné době funguje v 21 provinciích Kambodži (celkem jich je 24) a má zhruba 93 000 registrovaných uživatelů. V každé provincii má PCDM přístup k přístrojové desce, na které jsou vyznačena místa potenciálních hrozeb. Úřady v jednotlivých provinciích tak dokáží zaznamenat nebezpečí a poslat zprávu přímo registrovaným obyvatelům v ohrožených oblastech.

Díky financím z Rozvojového programu OSN (UNDP) v Kambodži a Ministerstvu zahraničních věcí České republiky rozšíří Člověk v tísni fungování EWS 1294 do zbývajících provincií a hlavního města Phnom Penh do května 2020. „V úzké spolupráci s Národním výborem pro omezování následků katastrof pracuje Člověk v tísni také na plánech převést řízení systému na NCDM, což zajistí dlouhodobou udržitelnost systému,” uzavírá Lukas Laube, vedoucí programů Člověka v tísni v Kambodži. 

Autor: Sotheavuth Choun , Communication Officer ČvT v Kambodži

Související články