Kosovo: Dobré vládnutí

©
Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Místní hlasy volající po rovném a spravedlivém rozvoji sílí

Místní hlasy volající po rovném a spravedlivém rozvoji sílí

Počátkem roku 2020 zahájil Člověk v tísni v partnerství s Peaceful Change initiative, Gradjanske Inicijative, Peer Educators Network a Aktiv nový projekt v Kosovu a Srbsku. Jeho cílem je zajistit, aby obyvatelé obou států byli schopni lépe vnímat pohled toho druhého, aktivně plnit občanskou roli ve společnosti a podporovat rozmanitost. ČvT a jeho partneři zahájí aktivity, které mají umožnit menšinovým komunitám v Srbsku a Kosovu účinněji prosazovat služby na místní úrovni, na které mají tyto komunity nárok a také posílit participační přístupy k místním dodávkám služeb, což bude mít pozitivní dopad na inkluzivitu a partnerství občanských společnosti a obcí. V rámci těchto aktivit se Člověk v tísni a jeho partneři budou věnovat budování kapacit místních organizací občanské společnosti, zapojí mladé lidi do aktivit napříč komunitami, povedou informační kampaně a poskytnou granty místním organizacím a institucím, aby mohly zlepšit dodávku služeb i spolupráci mezi jednotlivými komunitami.

Jak dále pomáháme