Praktické stáže, které pomáhají dětem se speciálními potřebami a zlepšují studentům uplatnění na trhu práce v Kosovu

Publikováno: 25. 5. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Praktické stáže, které pomáhají dětem se speciálními potřebami a zlepšují studentům uplatnění na trhu práce v Kosovu
© Tereza Hronová

Program stáží dává studentům příležitost podporovat děti se speciálními potřebami a děti z ohrožených komunit v běžných školách prostřednictvím psychosociálních služeb, pedagogické asistence a logopedie. Tito vybraní studenti psychologie, pedagogiky a logopedie jsou součástí projektu PIN "Vzdělávání pro všechny", jehož cílem je podpora inkluzivního vzdělávání v osmi školách a dvou vzdělávacích centrech v Kosovu.

Donika Bektashi z Preševa bude brzy končit bakalářské studium logopedie. Ve svém volném čase se rozhodla absolvovat stáž ve vzdělávacím centru The Ideas Partnership, partnerské organizaci Člověka v tísni. Donika pomáhá dětem předškolního věku z aškalské a egyptské komunity a připravuje je na nástup do školy.

Donika využívá své znalosti, aby pomohla dětem jako je Leonit. "Leonit měl problémy s vyslovováním hlásky SH, protože jsou mu téměř čtyři roky a brzy se mu budou měnit zuby. Hodně jsme s ním pracovali a teď už je schopen nejen hlásku vyslovit, ale říct ji i ve větách," říká Donika. Tato pětiměsíční stáž může Donice pomoci v její budoucí kariéře tím, že ji zajistí nutnou praxi a zlepší její šance na dobrou práci. 

"Po ukončení studia budu spolupracovat s některými kolegy na otevření ordinace, která bude poskytovat levné logopedické služby pro děti. Budeme mít hodně dobrovolníků, aby mohli získat podobné odborné zkušenosti," vysvětluje.

Mihane Fetahu, mladá psycholožka, je také stážistou, která poskytuje služby ve školách a vzdělávacích centrech. "Podporuji 14 dětí s poruchami učení. Těmto dětem je umožněno plně rozvinout vlastní potenciál s ohledem na jejich individuální požadavky. Seznamují se s kognitivními procesy, motorikou, rozvojem komunikace, učením písmen a čísel prostřednictvím různých materiálů. Kromě toho jsme jim také hodně pomohli se schopností soustředit se a jejich dalšími překážkami, jako je zvládání chování," říká Mihane. 

Program stáží je nezbytnou součástí projektu Člověka v tísni "Vzdělávání pro všechny". Do projektu bylo dosud zapojeno padesát šest stážistů, kteří pomáhali ve vybraných školách a vzdělávacích centrech. "Ve školách, které jsou do projektu zapojené jako příjemci pomoci, chybí podpůrné služby – psychologové, logopedi a pedagogové pro děti se speciálními potřebami a z ohrožených komunit. Zejména logopedie je zcela novou službou, která je ve školách nabízena. Před začátkem našeho projektu museli rodiče své děti posílat na soukromé logopedické lekce a platit za ně," říká Njomza Emini, projektová manažerka organizace Člověk v tísni.

Každému stážistovi je přidělen mentor. Pravidelně se každý měsíc setkávají s Variantami – oddělením Člověka v tísni, které v České republice podporuje inkluzivní vzdělávání. Vzájemně sdílejí své zkušenosti s prací s dětmi se speciálními potřebami a z ohrožených komunit.


Projekt "Vzdělávání pro všechny – naplňování práv dětí a dospívajících se zvláštními potřebami a ze znevýhodněných komunit" je financován Evropskou komisí v rámci programu "European Instrument for Democracy and Human Rights" (EIDHR) a spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Projekt realizuje Člověk v tísni a dvě místní partnerské organizace – The Ideas Partnership a Autizmi Flet – v šesti kosovských obcích. Mezi tyto obce patří Prishtinë/Pristina, Gjilan/Gnjilane, Fushë Kosova/Kosovo Polje, Graqanicë/Gracanica, Lipjan/Lipljan a Obiliq/Obilic.
Autor: Tereza Hronová

Související články