Cesta za inkluzivními třídami v Kosovu

Publikováno: 14. 6. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Cesta za inkluzivními třídami v Kosovu
© Foto: Tereza Hronová

Jedním z pilířů inkluzivního vzdělávání je zajistit, aby byli všichni učitelé připraveni učit všechny typy dětí. Učitelé jsou totiž hnací silou změny, která může dětem umožnit růst a dosáhnout úspěchu. V rámci inkluzivního vzdělávání se všechny děti učí v jedné třídě. Právě o to usiluje projekt "Vzdělávání pro všechny", například prostřednictvím školení, která se učitelům snaží předat koncept a myšlenku inkluzivního vzdělávání.

Mirvete Morina je jednou z učitelek, které se do projektu zapojily. Školení o inkluzivním vzdělávání jí pomohlo získat nové znalosti o tom, jak se chovat k dětem se speciálními potřebami. "Velmi se mi líbilo, že školení zahrnovalo témata, jako je přístup k dětem se speciálními potřebami, atmosféra ve třídě, spolupráce s rodiči nebo šikana na školách. Tyto nové vědomosti se snažím využívat k usnadnění práce s dětmi, které potřebují zvýšenou podporu. Spolupracuji i se svými kolegy, aby ze školení měli prospěch všichni," doplňuje Morina.

Projekt se zaměřil na zvýšení kapacit partnerských organizací z řad veřejnosti v oblasti inkluzivního vzdělávání, a to prostřednictvím spolupráce s oddělením Člověka v tísni Varianty, které se věnuje vzdělávacím programům v České republice. 

"Lektoři z oddělení Varianty poskytli zástupcům z partnerských organizací kurz pro školitele, kteří teď díky získanému certifikátu mohou sami vzdělávat kolegy z osmi cílových škol a dvou vzdělávacích center. Účelem školení je zlepšit schopnosti učitelů skrze osvojení si nových metodik práce s dětmi se speciálními potřebami nebo z menšinových komunit, stejně jako komunikovat s dětmi a jejich rodiči. Dozví se také jak odhalit šikanu a jak jí předcházet," vysvětluje Njomza Emini, projektová manažerka PIN Kosovo. "Také nás velmi těší, že školení v oblasti inkluzivního vzdělávání je akreditováno Ministerstvem školství, vědy, technologií a inovací, což má přímý vliv na udržitelnost projektu i po jeho ukončení," konstatuje Njomza.

Všechny děti jsou si rovny, jen musíme vědět, jak k nim přistupovat

Biljana Jorgić je vychovatelkou předškolních skupin a pracuje ve škole "Miladin Mitić" v Preoči, kterou navštěvují děti z různých komunit. Říká, že vzhledem k tomu, že pracuje se smíšenou skupinu dětí ze srbských a romských komunit, bylo pro ni školení obzvlášť přínosné. 

"Můj přístup k nim nyní zohledňuje i to, z jakého prostředí pochází, jaký je jejich sociální status a vzdělání jejich rodičů, které bohužel není vysoké. Snažím se tuto předškolní skupinu připravit na první stupeň a další vzdělávání – aby pro ně bylo přístupnější a snazší."

Dodává, že srbština není pro většinu dětí mateřským jazykem, což jim později ve škole ztěžuje sledování výkladu.

"Se smíšenou skupinou se pracuje mnohem lépe, protože si rychleji osvojí jazyk během komunikace s kamarády. Když jsem s nimi sama, je to jiné," uzavírá Jorgić.

Součástí školení pro učitele byly i praktické pokyny pro práci s dětmi se speciálními potřebami. Jorgić mrzí, že některé věci neznala už před několika lety, když pracovala s dítětem s Downovým syndromem. "Určitě bych tehdy některé věci udělala jinak. Člověk potřebuje vědět, jak k dítěti přistupovat, aby se cítilo začleněné a aby mohl ukázat ostatním dětem, jak je přijímat jako sobě rovné. Školení zkvalitnilo jak mou práci, tak práci mých kolegů."

Pro školu je projekt velkým přínosem

Být součástí projektu "Vzdělávání pro všechny" je ku prospěchu vedení školy a zároveň je to pro ni i velkým privilegiem, dodává Arsim Bejtullahu, ředitel školy "Abaz Ajeti". "Všichni učitelé projekt uvítali, pomohl jim zlepšit péči o děti se speciálními potřebami." Ředitel si mimo jiné také velmi váží programu stáží, který byl přínosem jak pro děti se speciálními potřebami, tak pro učitele a školu obecně, včetně něj samotného.

"V naší škole máme 10 dětí se speciálními potřebami, kterým pomáhá jedna asistentka pedagoga. Ta má nyní podporu psychologa a logopeda, kteří do školy dochází jednou týdně, což je pro nás obrovská pomoc," dodává Bejtullahu.

Projekt Člověka v tísni "Vzdělávání pro všechny" poskytuje školení pro učitele a další pracovníky a pořizuje didaktické pomůcky pro osm kosovských škol v šesti obcích – Prishtinë/Pristina, Gjilan/Gnjilane, Fushë Kosova/Kosovo Polje, Graqanicë/Gracanica, Lipjan/Lipljan a Obiliq/Obilic.

Projekt "Vzdělávání pro všechny – naplňování práv dětí a dospívajících se zvláštními potřebami a ze znevýhodněných komunit" je financován Evropskou komisí v rámci programu "European Instrument for Democracy and Human Rights" (EIDHR) a spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Projekt realizuje Člověk v tísni a dvě místní partnerské organizace – The Ideas Partnership a Autizmi Flet.
Autor: Maša Živojinović

Související články