Moldavsko

Moldavsko: Udržitelná obživa a životní prostředí

Pomáháme posílit hospodářský rozvoj Moldavska a vytvářet nová pracovní místa. Podporujeme zemědělce a zemědělské podnikatele prostřednictvím projektů ekologického zemědělství a zakládáním společných družstev, která jim pomohou lépe organizovat postupy pěstování, sklizní a prodej produktů na trhu. Spolupracujeme také s místními partnery na podpoře rozvoje podnikání na severu země.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

  Podpora ekologického zemědělství

Podpora ekologického zemědělství

Od roku 2011 podporuje Člověk v tísni rozvoj ekologického zemědělství v Moldavsku s cílem vybudovat vybudovat nejen fungující odvětví pro export, ale také rovněž pro domácí trh. ČvT přitom spolupracuje jednak s lokálními organizacemi (Etnogastronomica, MOVCA), které podporují podniky v zavádění ekologického zemědělství, a jednak se soukromými organizacemi (PROBIO and PROGRAIN Organic), s nimiž pracujeme na rozvoji znalostí o ekologickém zemědělství a zajišťujeme jejich farmářům intenzivní školení o ekologickém zemědělství, technikách a principech certifikace a postupů.

Pro vybudování a prohlubování znalostí o ekologickém zemědělství vyvinul ČvT učební osnovy pro farmáře, pokročilejší farmáři jsou pak školeni mezinárodními odborníky na ekologii. Součástí naší strategie jsou rovněž drobné granty, jejichž cílem je pomoci rozvoji odvětví a farmáři díky nim mohou investovat do vybavení potřebného k ekologickému zemědělství.
Standardizace vinařského vzdělávání

Standardizace vinařského vzdělávání

Člověk v tísni se zaměřuje na rozvoj a sjednocení vzdělávacího programu v oblasti vinařství. Spolupracujeme se třemi středními zemědělskými školami a ministerstvem zemědělství. ČvT také usiluje o zlepšení úrovně vysokoškolských zařízení, poskytuje školení pro učitele a organizuje pro ně studijní návštěvy do České republiky.
Podpora marketingu zemědělských družstev

Podpora marketingu zemědělských družstev

Naším cílem je zajistit trvalou zásobu a odbyt zemědělských produktů od místních malých a středních zemědělců na místním trhu. Cílem Člověka v tísni je zajistit bezpečnost potravin a zlepšit životní podmínky jejich producentů. Zemědělským družstvům pomáháme optimalizovat stávající podmínky a obchodní strategie. Poskytujeme jim know-how v oblasti managementu a marketingu zemědělských produktů.

Projekt “Nový impuls pro rozvoj podnikání v severní oblasti Moldavské republiky”

Projekt “Nový impuls pro rozvoj podnikání v severní oblasti Moldavské republiky”

V tomto projektu Člověk v tísni reaguje na výzvy a problémy, které existují v Severním regionu, jako je migrace pracovní síly, nedostatek pracovních příležitostí, rozdíly mezi nabídkou vysokých škol a poptávkou na trhu práce a nedostatečnou obchodní infrastrukturou. Hlavním zaměřením projektu je podpora začínajících a podnikatelských inkubátorů v severním regionu s cílem vytvořit podmínky pro užší spolupráci malých a středních podniků a rozšíření tohoto sektoru v regionu. Cílem projektu je dosáhnout následujících výsledků: vytvoření nejméně tří odvětvových obchodních sdružení v regionu a pomoc při jejich rozvoji; poskytování podpory podnikatelským inkubátorům v městech Soroca a Sângerei a budování kapacit jejich obyvatel; poskytování poradenství, koučování za pomoci mezinárodních odborníků, a mikro dotace pro místní malé, střední podniky a začínající podniky. Projektový tým také pracuje na posílení Agentury pro regionální rozvoj Sever (RDA Sever) v poskytování služeb podnikatelům v oblasti investic a rozvoje podnikání, v usnadnění spojení mezi vysokoškolským a podnikatelským sektorem a  zlepšení sdílení informací o venkovských  podnicích prostřednictvím místních veřejných orgánů. Veškeré aktivity v rámci projektu jsou realizovány společností Člověk v tísni v Moldavsku spolu s partnery projektu RDA North a nevládní organizací "Pro Cooperare Regională".

Jak dále pomáháme