Moldavsko: Humanitární pomoc a obnova

Moldavsko: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: Tereza Hronová

V posledním desetiletí se výrazně zvyšuje potřeba celosvětové humanitární pomoci a stejně tak počet lidí v nouzi; tento růst je způsoben zejména rostoucím počtem ozbrojených konfliktů a vleklých krizí, závažných přírodních katastrof a pandemií spolu s nárůstem urbanizace. Vysoký počet vysídlených osob, nedostatek finančních prostředků, potíže dostat pomoc do míst, kde je skutečně potřeba, a závažné problémy s ochranou navíc vyžadují větší globální investice do humanitárního úsilí.

Pomáháme lidem, kteří se ocitli v konfliktech, válkách nebo přišli o domov v Ukrajině, Sýrii, Iráku, Afghánistánu, Demokratické republice Kongo, Myanmaru, Jemenu, Etiopii, Moldavsku, Arménii nebo Gruzii. 

Naše zásahy jsou založeny výhradně na potřebách a zaměřují se na nejzranitelnější a nedostatečně zaopatřené skupiny obyvatel - zejména na ty, kteří se nacházejí v těžko dostupných oblastech. V důsledku toho se nezaměřujeme na konkrétní odvětví, ale komplexně řešíme mimořádné události na základě daného kontextu a přidané hodnoty, kterou můžeme přinést - nejprve spolupracujeme s komunitami na přípravě na katastrofy a zmírnění jejich dopadů, poté poskytujeme okamžitou pomoc, když se mimořádná událost rozvine, a nakonec pracujeme s lidmi zasaženými krizí, abychom jim pomohli co nejrychleji se zotavit. Poskytujeme humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, což nám umožňuje efektivně propojit pomoc při humanitárních krizích, obnovu zasažených zemí a dlouhodobý rozvoj - včetně opatření pro připravenost na případné katastrofy a snižování rizik.

V minulosti jsme úspěšně a rychle reagovali díky příspěvkům, které nám věnovala komunita podporovatelů, partnerů a náš Klub přátel.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:
  • Peněžní víceúčelová pomoc
  • Potravinové bezpečnost a výživa
  • Přístřeší a nepotravinové balíčky, včetně obnovy infrastruktury
  • Voda, sanitace a hygiena
  • Vzdělávání v nouzových situacích zahrnující psychosociální podporu a ochranu dětí
  • Ochrana obyvatel
Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Společná podpora pro obyvatele Moldavska ohrožené energetickou krizí

Společná podpora pro obyvatele Moldavska ohrožené energetickou krizí

Ceny zboží rostou, ale důchody a platy zůstávají pro mnoho Moldavanů velmi nízké. Energetická krize navíc negativně ovlivnila životní situaci velké části obyvatelstva. Lidé v Moldavsku si často nemohou dovolit koupit základní potraviny, jako je chleba a mléko, ani potřebné léky.
Člověk v tísni realizuje v Moldavsku projekt s názvem "Společná podpora pro obyvatele Moldavska ohrožené energetickou krizí". Cílem tohoto projektu je pomoci Moldavanům lépe se vyrovnat s krutou zimou. Čtyřicet tisíc domácností obdrží finanční pomoc, která jim pomůže přečkat mrazivou zimu. Projekt podpoří nejzranitelnější osoby tím, že jim poskytne topný materiál, jako je uhlí a dřevo.
Kromě toho bude přibližně pět tisíc lidí podpořeno prostřednictvím místních organizací a poskytovatelů sociálních služeb, jako jsou sociální jídelny připravující teplé obědy, organizace distribuující hygienické balíčky apod. Mezi ně bude rozděleno celkem 16 grantů. Tato sociální podpora bude zaměřena na seniory, zejména ty, kteří žijí sami, nízkopříjmové rodiny, rodiny s více dětmi a další znevýhodněné obyvatele.

Jak dále pomáháme

Novinky