Podporujeme zelenější a čistší Moldavsko

Publikováno: 14. 2. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Podporujeme zelenější a čistší Moldavsko
© Foto: Tereza Hronova

Volintiri je malá vesnice na jihu Moldavska. Stejně jako v jiných obcích, ani tady nefunguje systém nakládání s odpadem. A proto se Ina Hîncu, jedna s místních obyvatelek, rozhodla s tím něco udělat. Jako vedoucí místní organizace Mediu Curat (v překladu „čisté životní prostředí“) Ina nadchla dobrovolníky pro úklid nelegální skládky.

Uklízet vesnici Volintiri přišlo i mnoho sousedů, protože i jim záleží na místě, kde žijí.

„Vzali jsme s sebou děti, abychom jim šli příkladem a ukázali jim, kam přesně se má odpad dávat, a jak se ho správným způsobem zbavovat,” řekla Eugenia Gobjila, která přišla pomoci dobrovolníkům z organizace Mediu Curat uklízet. „Je velmi důležité starat se o naši planetu.”

Pro Inu se impulsem k založení neziskovky Mediu Curat na ochranu životního prostředí stala osobní tragédie. Jako malá vídala odpadky a špínu všude kolem sebe – v ulicích, v nedaleké řece - ale nenapadla ji spojitost s lidským zdravím. Uvědomila si to, až když její maminka onemocněla rakovinou.

„Byla jsem na sebe tak naštvaná, že jsem to nevěděla dřív,” přiznala se Ina. „Proto jsem si řekla, že musím udělat něco dobrého pro ostatní a změnit způsob, jakým žijeme. Naše půda a voda jsou pro zdraví moc důležité. Lidé by tedy měli znát pravdu, přijmout ji, aby ochránili své životy.”

Činnost Mediu Curat podporuje náš projekt Aktéři občanské společnosti jako hybatelé změn na jižním Kavkaze a Moldavsku (Civil Society Actors as Drivers of Change in South Caucasus and Moldova). Tento projekt realizuje Člověk v tísni (ČvT) za podpory Evropské unie a finančně se na něm podílí i Česká rozvojová agentura. Iniciativa Člověka v tísni a EU pomáhá občanským sdružením, iniciativám i vznikajícím organizacím občanské společnosti a sociálním a kulturním hnutím naplno rozvinout svůj potenciál.

„V Moldavsku je součástí projektu 14 organizací a všechny mají velký potenciál a odhodlání pracovat ve prospěch svých komunit,” vysvětluje Nadejda Pascaru-Botnaru, koordinátorka projektu v Moldavsku. „Projekt pomáhá iniciativám a občanským organizacím zhodnotit jejich kapacity, strategicky plánovat a osvojit si praktické dovednosti, jako jsou sociální média nebo tradiční i alternativní zdroje financování.”

Projekt se dále zaměřuje na realizaci grantů s těmito cíli: systémová změna politik, postojů a chování; správa, sebeorganizace a odpovědnost; mobilizace, posílení postavení a začlenění komunit a mládeže; a strategická partnerství. Organizace občanské společnosti zapojené do programu budou podporovány v aktivnějším zapojení a prohlubování vazeb se soukromým sektorem prostřednictvím partnerství a vytváření koalic.

Člověk v tísni věří, že občanská společnost je hnací silou pokroku a pracuje na vytvoření odolnějšího sektoru občanské společnosti v chudých zemích.

Přečtěte si více o projektu 1Planet4All – mezinárodní iniciativě probíhající v 11 evropských zemích. Cílem projektu je zvýšit povědomí mladých lidí o klimatické změně s tím, že se projekt zaměřuje na její příčiny a dopady v rozvojových zemích. Dále se projekt zabývá možnými řešeními a nutností převzít osobní odpovědnost za udržitelnou budoucnost.  
Tento materiál vznikl s finanční podporou Evropské unie. Za jeho obsah nese výhradní odpovědnost projekt Aktéři občanské společnosti jako hybatelé změn na jižním Kavkaze a Moldavsku (Civil Society Actors as Drivers of Change in South Caucasus and Moldova). Obsah materiálu náleží autorům a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie. 


Autor: Tereza Hronova

Související články