Česká rozvojová agentura investuje více než 10 milionů do modernizace mlékárenského sektoru v Moldavsku

Publikováno: 25. 10. 2022 Doba čtení: 3 minuty
MILK_project_launch_event_20.09.2022
© Diana Gradinaru

Od získání nezávislosti se v Moldavsku každoročně snižuje výroba mléka. Statistiky ukazují, že produkce mléka se za posledních třicet let snížila z 1 500 tisíc tun v roce 1991 na 265 tisíc tun v roce 2021. Na podporu tohoto klíčového odvětví moldavské ekonomiky jsme realizovali s podporou České rozvojové agentury nový projekt s názvem Modernizace, inovace a využití znalostí v mlékárenském průmyslu.

Zároveň se neustále snižuje počet producentů mléka a skotu. Podle drobných zemědělců je pokles objemu a kvality dodávek mléka na trh způsoben obtížemi v rámci procesu výroby mléka, kontroly kvality, veterinárních služeb pro zvířata a koordinace účastníků trhu.

S cílem změnit tento trend a podpořit odvětví výroby mléka, které má pro Moldavsko strategický význam, zahájil Člověk v tísni (ČvT), s finanční podporou České rozvojové agentury, projekt MILK. Prostřednictvím posílení efektivity hodnotového řetězce v odvětví mléčného průmyslu se snaží zlepšit ekonomické podmínky malých a středních chovatelů skotu v Moldavsku. Projekt MILK bude realizován v severních okresech, protože podle Octaviana Olaru, projektového manažera ČvT, se zde vyrobí až 50 % veškerého mléka vyprodukovaného v zemi.  

Mlékárenský sektor je klíčový pro domácí ekonomiku  

Zahajovací akce, která se konala na farmě skotu v obci Funduri Vechi v okrese Glodeni, se zúčastnili malí i střední zemědělci, zástupci Ministerstva zemědělství a potravinářského průmyslu, Národní agentury pro bezpečnost potravin, Svazu producentů mléka, sběrných středisek mléka, veterináři a zpracovatelé mléka.

Velvyslanec České republiky v Moldavsku, Stanislav Kázecký, ocenil význam projektu pro podporu zemědělského sektoru. "Chceme být v Moldavsku i nadále přítomni a poskytovat podporu odvětví živočišné výroby. Doufám, že se prostřednictvím projektu MILK podaří zvýšit efektivitu a zisk místních podnikatelů," uvedl. 

Petr Drbohlav, regionální ředitel ČvT pro východní Evropu a Balkán, označuje zemědělský sektor za prioritní, protože poskytuje nejvíce pracovních míst ve venkovských oblastech. "Mlékárenský sektor je pro nás nový, ale má velký potenciál rozvoje. Doufáme, že námi poskytovaná podpora pomůže přenést "know-how" z jedné země do druhé. Naším cílem je poučit se ze zkušeností jiných zemí, které prošly podobnou transformací," dodal.

Podle Octaviana Olaru se projekt zaměří především na zvýšení příjmů malých a středních zemědělců skrze posílení hodnotového řetězce podniků na severu Moldavska, uplatněním moderního přístupu k rozvoji tržního systému a využitím znalostí a potenciálu odborníků z České republiky i Moldavska. 

Modernizace, inovace a využití znalostí

Během první fáze projektu bude podpořeno 120 drobných zemědělců, producentů mléka, a zástupci čtyř sběrných středisek. "80 procent veškerého mléka u nás produkují samy domácnosti, proto se zaměříme na drobné zemědělce. Stejně tak jsou sběrná střediska klíčovým místem, ve kterých se mléko shromažďuje, a nakonec odkud putuje ke zpracovateli, a následně na stůl spotřebitele," uvedl manažer projektu MILK.

Stejně tak bude vytvořena regionální platforma pro koordinaci aktivit v mlékárenském průmyslu. Pro zpracovatele mléka, zástupce státní správy a další zúčastněné strany budou rovněž organizovány studijní návštěvy v zahraničí. Zároveň budou vypracovány a sdíleny případové studie i informační materiály.

Mimo to je cílem projektu usnadnit zemědělcům přístup k veterinární pomoci, pastvinám a kvalitním krmivům, školicím platformám a pilotnímu projektu sdílení dobré praxe ve výživě skotu. V rámci projektu bude rovněž probíhat informační kampaň zaměřená na chovatele skotu o správných postupech chovu dojnic.

Autor: Diana Gradinaru

Související články