Mongolsko

Mongolsko: Dobré vládnutí

V mongolském kontextu je často obtížné zahájit dialog o porušování lidských práv. Učitelé v mongolských školách i široká veřejnost mají často nízké povědomí o lidských právech, demokratických svobodách a právech minorit. Je zde také nedostatek specializovaných učitelů. Ukázali jsme proto zdejším školám, jak ve výuce používat dokumentární filmy o aktuálních společenských tématech v rámci metodiky vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Jeden svět na mongolských školách

Jeden svět na mongolských školách

Současná společenská situace v Mongolsku vykazuje vysokou míru domácího násilí, obchodování s lidmi a následného zneužívání k sexuálním službám jak doma, tak v zahraničí. Na tato a další podobná témata je zaměřen program využití dokumentárního filmu ve školní výuce, který je určen studentům a učitelům středních a odborných škol. Jeho cílem je vzdělávat mladé lidi v otázkách lidských práv.

Studenti škol zapojených v programu se účastní promítání vybraných dokumentárních filmů a navazujících aktivit, realizovaných zpravidla formou diskuze. Školám jsou poskytnuty DVD, manuály a pracovní listy. Učitelé mají příležitost se účastnit školení a workshopů, během nichž si osvojí metodiku výuky lidských práv a prohloubí si faktografické znalosti. Do programu bylo v roce 2012 zapojeno na 20 škol z ajmagů Bulgan, Darchan-Uul, Orkhon a Selenge s účastí 1 500 studentů a 50 učitelů.
         
V roce 2013 bylo vyškoleno 52 učitelů v metodice výuky prostřednictvím dokumentárních filmů a facilitačních metod. Pro učitele byla vytvořena speciální vzdělávací sada obsahující dokumentární filmy a doprovodné didaktické materiály, které byly distribuovány 52 učitelům z 23 škol v aimazích Darkhan-Uul, Selenge, Orkhon a Bulgan. Promítání dokumentárních filmů o lidských právech se v roce 2013 zúčastnilo přibližně 8 000 studentů. Prvních projekcí v nově založených školních filmových klubech se zúčastnilo přibližně 520 studentů.

V roce 2014 byl program Jeden svět na školách v Mongolsku rozšířen i do ajmagů Arkhangai, Uvurkhangai, Tuv, Gobi-Sumbe a Ulánbátar. Do aktivit budou v průběhu školního roku nově zapojeni učitelé a studenti ve věku od 14 do 19 let z 20 středních a středních odborných učilišť.
Na základě bohatých zkušeností s Jedním světem v českých, libanonských, arménských, gruzínských a dalších školách v zahraničí Člověk v tísni počítá s tím, že zařazení lidskoprávních témat do výuky v dlouhodobém horizontu povede i v Mongolsku k většímu zapojení mladých lidí do fungování občanské společnosti.

Jak dále pomáháme