Mongolsko

Mongolsko: Sociální inkluze a ochrana

Výrazná část populace Mongolska žije ve velmi vzdálených oblastech na venkově, kde je přístup ke zdravotní péči omezený. Pomohli jsme proto zprovoznit první lékařské dodávky vybavené moderními diagnostickými přístroji. Díky své mobilitě a včasné diagnostice dokáží zachraňovat lidské životy. Vznikl i souborný manuál pro doktory a nemocnice, který podpoří rozšíření této služby po celé zemi. Vybavili jsme také nemocnice v odlehlých venkovských oblastech ultrazvuky.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Mobilní zdravotnické služby

Mobilní zdravotnické služby

Základní zdravotní péče je i ve venkovských oblastech Mongolska relativně dostupná, avšak lidé žijící v odlehlých oblastech nemají přístup k odborným lékařům, moderním diagnostickým přístrojům ani k potřebné péči v případě potřeby akutní pomoci. Zdravotnický program Člověka v tísni umožňil celoročně dostupnou kvalitní zdravotní péči pro nomádské obyvatele venkova v šesti provinciích západního a jižního Mongolska.    
    
V roce 2011 bylo v ajmazích Archangaj a Uvurchangaj, v roce 2012 v ajmazích Bayankhongor a Zavchan a v roce 2013 v ajmazích Huvsgul, Umnogobi, předáno krajským nemocnicím celkem šest terénních automobilů vybavených moderními diagnostickými přístroji. Tyto mobilní ordinace objíždějí v pravidelných cyklech všechny okresy a podporují hůře personálně obsazené a materiálně vybavené venkovské nemocnice, případně zajíždějí až do zapadlých osad. Jejich hlavním úkolem je diagnostika a prevence. Navíc jsou vybaveny i přístroji a materiálem pro poskytnutí pomoci v akutních případech.

Pro obsluhu mobilních ordinací vyškolili zdravotní experti 125 zaměstnanců krajských nemocnic. Připravili také ve spolupráci s nemocnicemi plán výjezdů, monitorovací plán a manuál pro obsluhu přístrojů. Mobilní kliniky poskytly zdravotní péči v letech 2011-2013 více než 31 000 osobám z odlehlých venkovských oblastí.

Jak dále pomáháme