Mongolsko

Mongolsko: Vzdělávání a praktické dovednosti

Pomáháme zkvalitnit výuku na mongolských univerzitách, aby jejich absolventi byli adekvátně připraveni na současné potřeby země. Koordinujeme spolupráci mezi českými a mongolskými univerzitami. Tato výměna odborných znalostí probíhá prostřednictvím přednášek, letních škol, studijních cest a vzájemné spolupráce českých a mongolských studentů a pedagogů na odborném výzkumu.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Zvyšování kvality vzdělávání na ulánbátarské vysoké škole

Zvyšování kvality vzdělávání na ulánbátarské vysoké škole

V rámci tohoto projektu se Člověk v tísni ve spolupráci se stavební a architektonickou fakultou pražské ČVUT podílí na přípravě nových vzdělávacích kurzů pro mongolskou technickou univerzitu MUST. Hlavním tématem je energetická náročnost budov. Čeští vysokoškolští pedagogové pravidelně přednášejí na ulánbátarské univerzitě a mongolští pedagogové podnikají studijní cesty do České republiky. Podporujeme i další spolupráci studentů MUST a ČVUT, například formou konzultací studijních prací s českými pedagogy.
Spolupráce univerzit na porozumění interakcí mezi hospodářskými a volně žijícími zvířaty

Spolupráce univerzit na porozumění interakcí mezi hospodářskými a volně žijícími zvířaty

Člověk v tísni posiluje kvality mongolského vysokého školství v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho vztahu k managementu volně žijících zvířat, což bylo v mongolské odborné komunitě dosud poměrně opomíjené téma. Do projektu jsou zapojena dvě přední mongolská pracoviště - Mongolská akademie věd (MAS) a Mongolská zemědělská univerzita (MULS), která spolupracují s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU). Jednou z hlavních aktivit je letní škola, které se v Mongolsku zúčastní každý rok 40 - 50 studentů a pedagogů. Hlavním zaměřením těchto letních škol a souvisejících aktivit je právě porozumění interakcí mezi pastevectvím a managementem volně žijících zvířat. Účastníci usilují o úzké propojení obou přístupů, které byly dosud v Mongolsku studované pouze odděleně.
 
Podpora středního odborného vzdělávání v zemědělských a zpracovatelských oborech

Podpora středního odborného vzdělávání v zemědělských a zpracovatelských oborech

Program odborného vzdělávání v zemědělských a zpracovatelských oborech byl reakcí na vysokou míru nezaměstnanosti v severní části Mongolska, která je důsledkem nedostatečného provázání vyučovaných oborů s poptávkou na místním trhu práce. Školy například nenabízejí dostatek oborů, které mají uplatnění přímo v regionu (např. truhlářství a lesnictví) a mají pouze zastaralé vybavení, které snižuje úroveň získaných předpokladů pro výkon dané profese (např. desítky let staré stroje, na nichž se vyučuje obor zemědělská mechanizace). Nové učební obory, které by se snažily reagovat na místní podmínky (např. živočišná a rostlinná výroba), se sice objevují, ale zatím postrádají dostatečnou kvalitu.
        
Člověk v tísni proto podpořil odborná učiliště a střední školy, jimž poskytl finanční a odbornou podporu zaměřenou na modernizaci a zavádění nových učebních oborů. Jedná se zejména o výuku lesnictví a dřevoobráběčství, rostlinné výroby, živočišné výroby, oborů zemědělský mechanik a kuchař/pekař. Cílem bylo změnit systém výuky tak, aby odpovídal trhu práce a nevyužitému potenciálu rozvoje regionu.

V roce 2012 ČvT pomohl založit nový lesnický obor v Sukhbaataru a obor zemědělská mechanizace na odborném učilišti Zuunkharaa v ajmagu Selenge. Ve školním roce 2013-2014 začala výuka nových oborů, jejichž studenti poprvé zasedli do lavic 1. září 2013.

Jak dále pomáháme