Změny klimatu a já

Anotace:

Učební jednotka je vyvrcholením učebního celku věnovaného klimatickým změnám, jejich příčinám, dopadům a možnostem tyto změny ovlivnit. Žáci v ní pracují s pojmem uhlíková stopa, využívají výpočet vlastní uhlíkové stopy pro porovnání s průměrem ČR, EU či světa. Následně žáci přemýšlejí, jakými opatřeními by mohli svoji uhlíkovou stopu snížit, případně jinak přispět ke snížení dopadů klimatických změn. Návrhy roztříďují podle typu vlivu, posuzují, které z nich jsou pro ně prioritní a zároveň akceptovatelné a dopisem sami sobě formulují osobní závazek na změnu chování.

Cíle:

 
  • Žák porovná svoji uhlíkovou stopu s průměrnou uhlíkovou stopou v ČR, EU i ve světě.

  • Žák shromáždí návrhy, jak může jednotlivec (rodina) přispět ke snížení dopadů klimatických změn a rozhodne, zda jsou některé z těchto návrhů pro něj osobně akceptovatelné.

  • Žák svůj postoj (tedy ochotu uskutečnit nějaké změny ve svém chování či nikoliv) sepíše. Formou dopisu sama sobě i se zdůvodněním.

Čas: Lekce je koncipována na 2 x 45 minut, po měsíci 1 x 45 minut

Stáhněte si celou lekcipřílohu I. a přílohu II.
 

Tématické okruhy: globalizace, vzájemná závislost, životní prostředí

Věk studentů: 2. stupeň ZŠ, střední škola